h

Nieuws uit 2007

4 maart 2007

Op bezoek op de Hoeksche Waard : Piershil

Afgelopen donderdag hebben 4 kandiaat-Statenleden een bezoek gebracht aan Piershil, een kleine kern op de Hoeksche Waard. Eva de Bakker (nr 3), Fetse Visser (nr 10), Naomi Smulders (nr 13), en regiokandaat Tamara Koppelaar waren namens de SP aanwezig. Zij hebben kennis gemaakt met het dorp en haar inwoners door een wandeling in de middag. Later op de avond hebben zij de antwoorden van een eerder gehouden enquete bekend gemaakt en hierover gepraat met de bewoners. De avond werd besloten met hulp aan de bewoners om zich te uiten tegen zwaar verkeer door de dorpskern, iets waar de aanwezig CDA-wethouder minder blij mee was.
De belangrijkste uitkomsten waren de afwezigheid van een huisarts en het openbaar vervoer, wat schaars te noemen is. Het aanwezige publiek herkende zich in de uitslag. “De uitkomsten komen overeen met de uitkomsten in alle andere kleine kernen waar we de enquete hebben gehouden,” zegt Fetse Visser. “Ik ben zelf afkomstig uit een dorp op Goeree overflakkee en ben bekend met de problematiek. Piershil vormt op onze enquete geen uitzondering. Toen we vandaag door Piershil liepen, hebben we gekeken bij de enige bushalte in het dorp. Of beter gezegd lángs het dorp, want woon je aan de andere kant, kun je amper naar de halte lopen.” Eva de Bakker presenteerde de uitkomst van de enquete

Lees verder
4 maart 2007

Senden : Landbouw en Natuur kunnen in Zuid Holland naast elkaar bestaan!

Op donderdag 1 maart nam Wiel Senden, de nr. 2 van de kandidatenlijst deel aan een forum in Berkenwoude (onder Gouda in de Krimpenerwaard) georganiseerd door Natuurlijk Platteland. Belangrijkste onderwerpen waren de leefbaarheid van het platteland, natuurbeheer door boeren en hoe de Nederlandse boer bij een steeds moordender wordende internationale concurrrentie toch nog een goedbelegde boterham kan verdienen. Veel boeren in de Zuid-Hollandse veengebieden verkeren in onzekerheid over hun toekomst: wordt hun land bestemd voor natuurgebied (of het naastliggende land), mogen ze uitbreiden; mogen ze nieuwe stallen bouwen; hoeveel krijgen ze voor agrarisch natuurbeheer etc? Wiel Senden namens de SP het standpunt in dat er ruimte voor echte natuur moet zijn, maar dat daarnaast agrarische natuur kan bestaan, bijvoorbeeld grasland dat zo gemaaid en beheerd wordt dat het een uitstekende broed- en fourageerplaats is voor de grutto en andere weidevogels. Ook is het volgens Wiel in veel gebieden (zeker in Zuid-Holland) mogelijk dat natuur en landbouw naast elkaar kunnen bestaan, ieder met een eigen waterpeil.

De ongeveer 70 boeren en beleidsmakers in de zaal vroegen zich af waarom de Provincie de beheerpakketten voor agrarisch natuurbeheer nog niet had vrijgegeven. Hierop volgde een zeer technisch-juridisch antwoord van de aanwezige zittende statenleden van CDA, PvdA en SGP, dat het merendeel van de aanwezigen niet begreep. Al met al een drukbezochte interessante avond,waar weer eens bleek dat de direct betrokkenen, de boeren dus, de echte deskundigen zijn. Een leerzame avond dus voor zittende en toekomstige Statenleden.

Lees verder
4 maart 2007

SP Dordrecht en statenfractie horen wens tot beter openbaar vervoer

SP Statenlid en lijstduwer Gerard Harmes deed de werkgroep Dordrecht aan in de marktkraam in het Dordtse centrum. De SP-afdeling Dordrecht was enthousiast folders aan het verspreiden. Een flinke bezetting met enthousiaste SP ´ers in de kraam kleurde de markt van Dordrecht tomaatrood. In contact met mensen komen is heel belangrijk om te weten te komen wat er onder de mensen leeft. De provincie had een tour georganiseerd langs de vier provinciesteden Den Haag, Leiden, Rotterdam en Dordrecht.

De SP-kandidaten gaven er de voorkeur aan zich direct onder de mensen te begeven. De kandidaat-statenleden uit Dordrecht met Dilber Seckin en Tamara Koppelaar uit Sliedrecht konden vele mensen overtuigen om woensdag toch te gaan stemmen. Één van de reacties die Harmes hoorde was ´goed dat busvervoerder Arriva nu wordt aangepakt, sinds de marktwerking is de kwaliteit van het busvervoer achteruit gehold. Meer lijnen en vaker rijden zal de files stoppen.´ En zo is het maar net. Dit is één van de taken die de provincie kan sturen.

Lees verder
4 maart 2007

Met liefde voor de SP

Op zaterdag 3 februari stond de lokale SP afdeling, zoals gebruikelijk, op de politieke markt in Gorinchem. SP kandidaat Lies van Aelst was er bij. Natuurlijk staat de SP in Gorinchem niet alleen in verkiezingstijd in de stad, ook buiten die tijd is de afdeling er maandelijks te vinden. Op de 3e maart stond elke politieke partij uit Gorinchem die mee doet aan de verkiezingen in de stad. De SP stond er echter met heel veel liefde! Letterlijk met heerlijke suikerhartjes. Lies: "De SP is toch ook uw geheime liefde?" Ook waren de SPonsjes weer een zeer geliefde weggever, met het kleine Zuid Holland foldertje er aan. De nieuwe SP paraplu`s hebben meteen hun nut bewezen, want hoewel het regende,
wij zijn droog gebleven!

Lees verder
4 maart 2007

Thuiswedstrijd voor Lies van Aelst!

Op dinsdag 27 februari was Lies van Aelst aanwezig bij een politiek cafe in Gorinchem. Het debat was georganiseerd door ROOD, jong in de SP, CU/SGP, CDA en GroenLinks. De stellingen gingen uiteraard over de provincie, en misschien ook wel eenbeetje over de formatie. Partijen uit Gorinchem willen twee keer per jaar een politieke avond organiseren, zodat de politiek niet alleen tijdens de verkiezingen zichtbaar is!

Lees verder
4 maart 2007

SP haalt schoon vervoer naar provincie

Afgelopen vrijdag heeft lijsttrekker Bart Vermeulen een zeer schone en stille bus naar Zuid-Holland gehaald om mensen ermee kennis te late maken. De tour begon in Leiden, De Kopermolen met de raadsleden Julian van der Kraats en Louk Rademaker. Ook waren het Leidse Statenkandidaat Eva de Bakker en SP-Tweede Kamerlid Krista van Velzen aanwezig. Zij gingen in gesprek met mesen over de bus en spraken met medewerkers van E-traction over de technieken. De tour ging via Den Haag Ypenburg terug naar Leiden waar verschillende wethouders van het linkse college een uitleg en een rit maakten.
Het bedrijf E-traction werkt al jaren met succes aan een stille schone bus met een revolutionaire elektrische aandrijving. De bus is twee keer zo zuinig als een gewone bus, en niet veel duurder om te bouwen. Door het lagere brandstofverbruik is hij al snel goedkoper in gebruik. Hoewel er een werkend prototype is waar J.P. Balkenende al 3 proefritten in heeft gemaakt, en hoewel de provincie Gelderland en vervoerder Connexxion er geld in hebben gestopt, is de bus nog steeds niet in bedrijf genomen.
De bus is er uiteindelijk niet gekomen omdat toen puntje bij paaltje kwam, Connexxion, die had geïnvesteerd in de schone bus, kreeg de concessie niet van de provincie. Connexxion was duurder dan de concurrent, omdat zij durfden te investeren in beter OV.

Lees verder

Pagina's

U bent hier