h

Nieuws uit 2007

1 maart 2007

SP haalt schone bus naar Leiden en Den Haag

Vrijdag 2 maart rijdt de SP met de "Etractionbus" door Leiden en Den Haag. Daarmee wil de SP de inwoners van deze steden kennis laten maken met dit vervoermiddel. De Etractionbus is een schone, stille bus met een bijzondere elektrische aandrijving. De bus is twee keer zo zuinig als een gewone bus, en niet veel duurder om te bouwen. Door het lagere brandstofverbruik is hij al snel goedkoper in gebruik en de bus zorgt voor veel minder uitstoot van schadelijke stoffen.
De bus bestaat al een tijd, maar is vreemd genoeg nog niet in gebruik. De actualiteitenrubriek Een Vandaag zond enkele weken geleden al een onderwerp uit over de bus. De SP ziet in de bus een zeer schoon vervoermiddel dat uitstekend geschikt is om in steden gebruikt te worden, omdat daar de luchtkwaliteit vaak slecht is. Volgens de partij moet dit vervoermiddel snel ingezet gaan worden door de busbedrijven en moet de provincie dat in haar eisen aan vervoersbedrijven vastleggen.

Lees verder
28 februari 2007

Grootste politieke billboard van Nederland komt van de SP en in Zuid Holland

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen heeft de SP het allergrootste politieke billboard van Nederland ooit in gebruik genomen. Het megabillboard van ruim 200 m2 roept de passerende automobilisten op om op 7 maart 'Nu Zeker SP' te stemmen.

Het billboard staat langs de A12 richting Utrecht - Gouda, bij de afslag Bodegraven. De exacte locatie van het 30 meter brede en 7 meter hoge board: Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven.

Lees verder
28 februari 2007

SP Statenfractie steunt motie tegen uitbreiding glastuinbouw rond Brielle

De SP is van mening dat de open landbouwgebieden op Voorne behouden moeten blijven.
Land en Tuinbouw Organisatie LTO en het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselveiligheid hebben eerder afgesproken dat grootschalige, duurzame, op toekomst gerichte glastuinbouw zich in het vervolg slechts zou kunnen ontwikkelen in speciaal daarvoor aan te wijzen gebieden in Nederland. Voorne kwam op deze lijst van gebieden niet voor. De collegepartijen in Brielle (VVD, PvdA en OLT) sloten daarom een convenant om de glastuinbouw rond Voorne te structureren en te saneren.
Van der Nat (SP): 'Toch wenst Gedeputeerde van Heijningen nu opeens toch terug te komen op dat convenant en een forse uitbreiding van het glas toe te staan. Dat is voor de SP onacceptabel. Verder is de huidige belasting van de beperkte infrastructuur (N57, A15, A20) zonder glastuinbouw op Voorne al veel te groot.'

Lees verder
27 februari 2007

Senden in Debat bij tuinders in Naaldwijk

Op dinsdag 27 februari organiseerde de Milieufederatie Zuid-Holland een debat over de toekomst van de glastuinbouw in de Drijvende Kas in Naaldwijk. Namens de SP nam Wiel Senden (nummer 2 op de SP-lijst) deel aan dit debat.
Voor de ca. 25 aanwezigen , van wie ongeveer de helft tuinders, nam Wiel Senden het standpunt in dat de SP de glastuinbouw een belangrijke economische sector vindt in Zuid-Holland , maar het areaal glas niet wil uitbreiden. Dus geen nieuwe glastuinbouw in de Zuidplaspolder en op Voorne. Daarnaast ging de discussie over de lichthinder van kassen; de SP vindt dat zeker in alle nieuwe kassen het licht ’s avonds afgeschermd moet worden, zodat de omwonenden niet worden gehinderd, wanneer ze in slaap proberen te komen. Daarnaast veroorzaakt teveel aan licht ontregeling in de natuur. Bestaande kassen moeten worden verduisterd als dat technisch mogelijk is. “Versnipperd” glas ( losse plukjes kassen) moet zoveel mogelijk worden samengebracht binnen het eigen gebied.

Lees verder
27 februari 2007

Kosten dure RijnGouwelijn beter investeren in OV voor hele provincie

In de bovenzaal van café de oude Harmonie te Leiden werd een debat georganiseerd door de Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.),de Studievereniging voor Politicologen In Leiden (SPIL) en de Stichting Jongeren en Politiek (JeP). Harre van der Nat (SP) maakte duidelijk dat de SP een uitgesproken voorstander is van veiliger, schoner en vooral beter openbaar vervoer.
Harre van der Nat aan het woord
De RijnGouwelijn gaat de provincie 124 miljoen euro kosten. Dat geld wil Van der Nat liever inzetten voor een verbetering van het openbaar vervoer in de gehele regio. Van de ongeveer 120 aanwezigen was het overgrote merendeel geen voorstander van de RijnGouweLijn. De avond had verder de thema's milieu, spreidingsbeleid en de Randstadprovincie. Daarover zei Van der Nat dat de komst van een Randstadprovincie de kloof tussen burger en bestuurder alleen maar zal vergroten. Ook wil hij af van de ondemocratische gekozen bestuurslagen zoals stadregio's. Zij geven gemiddeld 1,5 miljard per jaar aan belastinggeld uit. Dat is meer dan twee keer zoveel als de provincie doet.

Lees verder
26 februari 2007

SP Zuid Holland neemt handtekeningen in ontvangst van actiecomité Kind is koning

Eva de Bakker en Naomi Smulders, SP Statenkandidaten (nr 3 en nr 13) nemen zaterdag 3 maart om 16.00 uur de handtekeningen in ontvangst van de actie kind is koning.
Tijdens de provinciale actie op het Spuiplein in Den Haag zullen zoveel mogelijk handtekeningen worden opgehaald voor een veilige plek om te wonen en bescherming tegen geweld, mishandeling of misbruik van hun ouders. Zoals dat in de internationale rechten van het kind is vastgelegd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier