h

Nieuws uit 2007

14 februari 2007

Debat bij InHolland, Den Haag

Eva de Bakker antwoord op de vragen
SP-kandidaten voor de Provinciale Staten Eva de Bakker (3) en Lies van Aelst (5) waren afgelopen maandag aanwezig bij InHolland aan de Theresiastraat in Den Haag. Helaas hadden de studenten geen vrij gekregen, waardoor de opkomst tegenviel, maar de organisatie heeft er een vlot debat van weten te maken met leuke muzikale intermezzo's. Er was gekozen voor een opzet als RTL Boulevard, met filmpjes en korte reacties. In de filmpjes waren studenten te zien die vertelden wat zij vonden van de provincie en hun leefomgeving. De kandidaat-Statenleden konden hier kort op reageren. Ook konden studenten vragen stellen, bijvoobeeld; "wat verdienen jullie nu eigenlijk?" De meesten gingen op die vraag niet in alleen de ChristenUnie en SP gaven meteen antwoord. De SP vertelde van de afdrachtregeling en Eva de Bakker maakte duidelijk dat de provincie er is voor de inwoners en niet andersom. Zij vertelde het niet eens te zijn met de 28 bijbanen van de Commissaris van de Koningin. Lijsttrekker en huidig Gedeputeerde Statenlid Huls (PvdA) zei niets.
naast de interviews was ook de SP kraam aanwezig
Op een andere vraag reageerde Lies van Aelst. Zij vertelde dat de provincie meer moet en kan doen aan het aantal stage plaatsen voor studenten. De SP kwam met het idee van een provinciale stagebank. De studenten knikten en zagen het wel zittenm, omdat het niet altijd gemakkelijk is aan een stageplaats te komen. De PvdA zag hier niets in, maar verzuimde een andere oplossing te noemen.

Lees verder
13 februari 2007

Kandidaat Lies van Aelst donderdag in actie voor betaalbare woonruimte

Lies van AelstROOD, jong in de SP, organiseert op donderdag 15 februari vanaf 16.00 een 'sleep-in' bij het Rotterdamse stadhuis om de woningnood onder studenten en starters aan te kaarten. Met de actie pleiten de SP-jongeren voor meer betaalbare huizen en kamers in Rotterdam en de provincie. Kandidaten voor Provinciale Staten doen ook mee met de actie. “Als we geen huis kunnen vinden, slapen we maar in dozen en slaapzakken bij het stadhuis”, zegt Lies van Aelst, 18 jaar en nummer vijf op de lijst voor de SP in Zuid-Holland. “Overal in de regio staan jongeren jaren op de wachtlijst voor een betaalbaar huisje, terwijl er steeds minder goedkope huurwoningen zijn. Het moet echt anders in Rotterdam en in Zuid-Holland: veel meer bouwen, minder slopen en meer renoveren, huisjesmelkers aanpakken, en leegstaande kantoorruimte ombouwen tot studentenkamers.”

Lees verder
11 februari 2007

Verslag debat radio Discus

 Radio Discus
Op zaterdag 10 februari 2007 ging Frank Johan Hoogendam, nummer 6 op de SP lijst bij radio Discus in debat.
Naast Hoogendam waren Chris Schaapman (CU), Ettienne van Nassau (CDA), Martin Huls (PvdA) aanwezig.
Het debat ging vooral over de plannen voor een Randstadprovincie, de positie van de waterschappen en de mobiliteit.
Gemiddeld werd 10 minuten besteed aan ieder onderwerp waardoor de discussie voornamelijk beperkt bleef tot een inventarisatie van de verschillende standpunten. Duidelijk werd dat de SP lijnrecht tegenover de PvdA en het CDA staat als het gaat om de Super Provincie. Op de vraag van dhr. Huls wat de SP dan wel met de provincie wil antwoordde Frank Johan dat het voor de SP van het grootste belang is een einde te maken aan de ondemocratische regio’s als Haaglanden en Rijnmond. Bovendien, zo opperde Frank Johan zou een kleinschaligere alternatief, van bijvoorbeeld een Zuid Holland Noord, Midden en Zuid, mogelijk een betere oplossing bieden dan het grootschalige concept van een Randstad Provincie. Ook over het onderbrengen van de Waterschappen bij de Provincie waren de meningen verdeeld. De SP is, zo meldde Frank Johan, een voorstander van het onderbrengen van de Waterschappen bij de Provincie, maar niet zonder duidelijke afspraken over haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden als het gaat om de bescherming tegen het water. Tijdens het gesprek over het mobiliteitsvraagstuk kwam het verschil van inzicht tussen PvdA en CDA enerzijds en de SP anderzijds weer eens aan het licht. Zowel CDA als PvdA willen voortgaan op de ingeslagen weg van meer en meer asfalt (A4 midden Delfland, A13/A16, Rijnlandroute enz.) met daarnaast aandacht voor het openbaar vervoer. De SP, zo liet Frank Johan weten, stelt voor de zaken vanaf nu om te draaien en fors te investeren in het verbeteren van het openbaar vervoer in plaats van steeds maar weer nieuw asfalt. Hij wees in dit verband op het deltaplan duurzame bereikbaarheid uit Schiedam voor onder andere snelle bus verbindingen over de snelweg.

Lees verder
10 februari 2007

Lijstverbinding SP en GroenLinks

De SP en GroenLinks zijn voor de aankomende provinciale verkiezingen in Zuid-Holland een lijstverbinding aangegaan. Zo'n lijstverbinding is van belang bij het verdelen van de restzetels na de verkiezingen op 7 maart 2007. Grote partijen maken meer kans op een restzetel dan kleine. Door de krachten te bundelen vergroten de SP en GroenLinks allebei hun kans om een restzetel te behalen en wordt de kans kleiner dat deze bij de partijen rechts en in het midden terecht komt.

Lees verder
7 februari 2007

Erik Maassen (nr 7) start campagne in Sassenheim

Erik Maassen beplakt het eerste bord

De campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart is begonnen. SP-kandidaat Erik Maassen uit Sassenheim heeft in zijn woonplaats als eerste campagneposters op de borden geplakt. Volgens Maassen, kandidaat nummer 7 op de SP-lijst, is het geen toeval dat de SP als eerste partij haar posters plakt. “We zijn een actieve partij, plakken hoort daar voor ons bij. Wij zijn niet alleen in campagnetijd actief, maar het hele jaar door. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend om vanaf het begin van de verkiezingscampagne actief te zijn.”

Lees verder
3 februari 2007

Kandidaat Lies van Aelst op WOSradio

Lies van AelstOp vrijdag 2 februari was Lies van Aelst (nummer 5 op de SP kandidatenlijst) op WOS radio. Dit is een lokale radiozender in het Westland. WOS radio heeft op vrijdag avond een politiek interview programma, 't Vrijdagavondcafé, en van Aelst was de eerste gast in de serie. WOS stelde vragen over de provincie en waarom jongeren er voor moeten gaan stemmen. Een van de redenen is dat de Provincie over ruimtelijke ordening gaat, dit betekend wat voor huizen er waar gebouwd gaan worden. De SP wil meer betaalbare starterswoningen en meer sociale huurwoningen, zodat jongeren in hun eigen gemeente kunnen blijven wonen.
Ook wil de SP graag een provincialestagebank, zodat bedrijven en jongeren elkaar makkelijker kunnen vinden en zo het tekort aan stageplekken in onder andere het Beroepsonderwijs terug gedrongen kan worden.
Maar de Statenverkiezingen zijn ook indirect verkiezingen voor de Eerste Kamer. "Met een stem op de SP op 7 maart, zorg je ook voor een nog sterkere SP in de landelijke politiek" aldus van Aelst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier