h

Nieuws uit 2009

17 december 2009

CDA wil afschot herten, en vindt alternatieven SP overbodig!

De sterk groeiende damhertpopulatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) geeft steeds meer overlast voor het verkeer en schade voor de bollenkwekers in de omgeving.
De Zuid-Hollandse bollenkwekers krijgen hun schade maar voor een deel vergoed en dringen daarom bij het provinciebestuur aan op het mogen afschieten van de damherten. “Het afschieten lost echter niets op,” aldus SP statenlid Lies van Aelst. De SP vindt een dergelijke symptoombestrijding onaanvaardbaar en heeft in een motie gepleit voor een meer structurele oplossing zoals het beheren van de populatie. Zonder maatregelen zal de populatie namelijk blijven doorgroeien. In de praktijk zullen de damherten dus steeds meer gedwongen worden buiten het gebied hun voedsel te zoeken. In principe kunnen de damherten met hekken wel gedwongen worden om binnen het gebied te blijven maar helaas niet helemaal. En door het afsluiten van het gebied kan voedselgebrek ontstaan. De SP wil dat laatste graag voorkomen. “Door voedselgebrek zullen dieren door honger omkomen, of door mensen uit hun lijden verlost moeten worden. Dit is te voorkomen, en zou ook voorkomen moeten worden,” aldus van Aelst

Lees verder
13 december 2009

VVD onjuist over tunnel Rijnlandroute

“De suggestie dat de VVD extra geld wil vrijmaken voor een tunnel in de Rijnlandroute langs Voorschoten is onjuist. De VVD wil juist extra geld om de Rijnlandroute zo snel mogelijk aan te leggen, tunnel of geen tunnel.” Dit zegt SP-statenlid Erik Maassen naar aanleiding van een interview met VVD-Kamerlid Aptroot in het Leidsch Dagblad van 12 december. In het interview beweert Aptroot dat hij 75 miljoen extra wil voor de Rijnlandroute, zodat er een tunnel door Voorschoten kan komen. Maassen vindt dat Aptroot de zaken verkeerd voorspiegelt: “Aptroot heeft inderdaad een motie ingediend om 75 miljoen extra uit te trekken voor de Rijnlandroute. Maar dat geld is helemaal niet bedoeld voor een tunnel! Aptroot heeft in het Kamerdebat uitgelegd dat dit geld bedoeld is om het tekort van 250 miljoen gedeeltelijk te dekken. Dan is er dus geen stuiver extra beschikbaar voor een tunnel.” Maassen beschuldigt de VVD van een goedkope verkiezingsstunt. “Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan, en de VVD wil zich duidelijk profileren in Voorschoten. Kennelijk is voor de VVD de waarheid niet mooi genoeg.” Aptroot zei in het Kamerdebat van 9 december dat hij de Rijnlandroute zo snel mogelijk door Voorschoten wil aanleggen.

Lees verder
16 november 2009

Rijnlandroute kost te veel, duurt te lang en lost te weinig op

“Als dit plan doorgaat, krijgt Voorschoten een open verkeersriool dwars door het dorp.” Statenlid Erik Maassen (SP) is niet te spreken over het tracé dat minister Eurlings en gedeputeerde Van Dijk voorstellen voor de Rijnlandroute. “Het was natuurlijk allang duidelijk dat het N11-Westtracé eruit zou komen. Nu blijkt echter dat het grootste deel van de route door Voorschoten een open tunnel moet worden. Dat zal grote gevolgen hebben voor het leefklimaat in het dorp.” De SP vindt dat de mensen in Voorschoten de Rijnlandroute niet mogen horen, zien en ruiken, een standpunt dat ook de gemeente Voorschoten heeft. “Dat is dus iets anders als een open tunnelbak, zoals nu wordt voorgesteld. Daarbij hoor en ruik je het verkeer nog steeds. Ik neem aan dat Voorschoten zich ook tegen dit plan keert.”

Lees verder
16 november 2009

Huizinga ziet niets in tram naar Noordwijk

Naast de SP is nu ook staatsecretaris Huizinga van mening dat bussen op het traject van de RGL tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk beter zijn voor de reiziger dan een tram. De staatsecretaris liet vandaag weten slechts 45 miljoen over te hebben voor de RGL-West. De provincie had ingezet op een Rijksbijdrage van ongeveer 100 miljoen. De besparing moet volgens Huizinga worden gehaald door vrije busbanen aan te leggen in plaats van tramrails, iets wat de SP al meerdere malen heeft voorgesteld in Provinciale Staten. De teruglopende reizigersaantallen waren de belangrijkste reden voor de Staatssecretaris om niet meer geld uit te geven aan dit project. De Provincie Zuid-Holland zal nu zelf met nog eens 55 miljoen over de brug moeten komen. SP-statenlid Van der Nat: “Het is onbegrijpelijk dat zelfs nu de overheid niet met de miljoenen over de brug komt die de gedeputeerde altijd beloofd heeft, hij gewoon door wil gaan met dit prestigeproject. Als men toch doorgaat, kan de RGL worden opgenomen in het rijtje Betuweroute, HSL en Noord-Zuidlijn. Ondanks waarschuwingen, ondanks steeds verder oplopende tekorten en ondanks flink teruglopende reizigers aantallen wordt er toch doorgezet. De inwoners van Zuid-Holland zullen de dupe worden, en over 10 jaar zal de gedeputeerde bij een enquêtecommissie moeten uitleggen waarom hij niet ingreep toen bleek dat de kosten onbeheersbaar werden.”

Lees verder
16 november 2009

Provincie beschermt landgoederen, beperking voor Rijnlandroute?

De omgeving van landgoed Berbice krijgt een uitgebreide beschermde status. Dat is het gevolg van de landgoederennota die de provincie deze week heeft aangenomen. De nota, die voor meer dan 300 landgoederen geldt, beschermt onder andere de zichtlijnen en de omgeving van landgoederen. “Dit betekent een nieuwe drempel voor de aanleg van de Rijnlandroute door Voorschoten”, aldus Statenlid Harre van der Nat (SP). “Een verkeersplein naast Berbice past niet bij de bescherming van landgoederen die de provincie nu heeft voorgesteld. Ik ga er vanuit dat hier in de plannen voor de Rijnlandroute vanaf nu wel rekening mee wordt gehouden.”

Lees verder
12 november 2009

Geen subsidies aan organisaties die salarissen uitkeren boven de Balkenende-norm

Dankzij een voorstel van de SP in Zuid-Holland komt er vanaf 2010 een einde aan incidentele subsidies aan instellingen en bedrijven die hun medewerkers betalen boven de Balkenende-norm. “Tot nu toe werd dit uitgangspunt slechts met de mond beleden,” zegt Eva de Bakker, “dankzij ons voorstel moeten Gedeputeerde Staten hun verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld geven.” De SP heeft op meerdere momenten het punt van de Balkenende-norm opgeworpen in Provinciale Staten. Tot twee maal toe deed het provinciebestuur toezeggingen, in november 2008 en in mei 2009. Er zou een overzicht komen van de subsidies en instanties die de subsidie ontvangen. Bovendien zou het provinciebestuur er werk van maken in hun contacten met die organisaties.

Lees verder

Pagina's

U bent hier