h

Nieuws uit 2009

3 september 2009

Geef gemeenten in de Krimpenerwaard meer tijd en vraag de bevolking naar hun mening

Het Provinciebestuur van Zuid-Holland stuurt aan op een snelle herindeling van de zes gemeenten in de Krimpenerwaard. De SP is tegen deze herindeling.
Statenlid Wiel Senden geeft een toelichting op dat standpunt: “Een initiatief tot herindeling kan naar mijn mening alleen verantwoord worden genomen als het van onderop komt en meer in het bijzonder als de bevolking van de gemeenten er zich over heeft kunnen uitspreken; voorzover ik kan nagaan zijn alleen de inwoners van Bergambacht naar hun mening gevraagd; een ruime meerderheid was tegen. Uit onderzoek van bureau Berenschot van vorig jaar blijkt daarnaast dat de inwoners van heringedeelde gemeenten minder vertrouwen hebben in de politiek en dat de opkomstcijfers bij verkiezingen een dalende trend laten zien, ook op de langere termijn. Zeker wanneer er niet naar hun mening is gevraagd. De SP vindt dan ook dat de Provincie op de verkeerde manier veel te voortvarend te werk gaat”

Lees verder
3 september 2009

A4 Midden-Delfland maakt van Zuid-Holland één grote file

“Het besluit van het kabinet om de A4 Midden-Delfland aan te leggen, is buitengewoon onverstandig.” Dit zegt SP-kamerlid Emile Roemer. Het ontbrekende stuk A4 tussen Delft en Schiedam zal er volgens het SP-Kamerlid voor zorgen dat op bijna alle wegen rondom Rotterdam verkeersopstoppingen ontstaan. Roemer: “De minister heeft een prestigestrijd gemaakt van dit stukje weg. Ondanks dat allerlei onderzoeken aantonen dat de aanleg van de weg een onverstandige keuze is, gaat hij toch door. Alternatieven kregen bij deze minister echter nooit een eerlijke kans.”

Lees verder
2 september 2009

Chaos bussen komt door privatiseren

“De chaos in het busvervoer is een direct gevolg van de privatiseringen in het openbaar vervoer.” Dat zegt Statenlid Erik Maassen (SP) na de overdracht van het busvervoer in de regio Haaglanden van Connexxion naar Veolia. Chauffeur bleken de weg niet te weten en bussen kwamen niet, of veel te laat. Honderden reizigers werden de dupe. “Door de privatisering wordt het busvervoer eens in de vijf tot zeven jaar opnieuw aanbesteed. Als er dan wordt gekozen voor een nieuw bedrijf, krijg je vaak zo’n chaos,” zegt Maassen. “Zonder privatisering hoef je ook niet steeds een nieuw bedrijf in te werken, en kan je deze chaos dus voorkomen.” Volgens de SP zou de reiziger centraal moeten staan in het openbaar vervoer. “Nu draait het om winst maken. Het stadsgewest of de provincie kiest bij de aanbesteding voor een goedkoop bedrijf. Maar als dat bedrijf dan daadwerkelijk gaat rijden, wordt het vaak een zooitje. Dan worden de reizigers dus de dupe van het systeem,” aldus Maassen.

Lees verder
1 september 2009

inspraakprocedure structuurvisie Nieuwkoop moet over

“Het plan voor de Noordse buurt is na de inspraakprocedure te veel veranderd. De inspraak moet dus opnieuw”, vindt SP-statenlid Frank-Johan Hoogendam. Oorspronkelijk zou er in drie kernen worden gebouwd, maar na de wijzigingen vindt er woningbouw in vijf kernen plaats. Hoogendam: “Er is nu dus woningbouw in twee extra kernen gepland. De inwoners van die kernen hebben de hele inspraakprocedure aan zich voorbij laten gaan, maar worden nu alsnog geconfronteerd met woningbouw. Ook zij hebben recht op inspraak. Daarom vindt de SP dat de procedure opnieuw moet worden gestart.” De SP zal een voorstel daartoe indienen. Het plan van de gemeente Nieuwkoop om de verouderde glastuinbouw in de Noordse Buurt te transformeren naar een natuurgebied heeft de steun van de SP. “We hadden liever zien dat deze sanering op andere wijze werd gefinancierd dan door de bouw van dure woningen”, aldus Hoogendam. “Maar er zijn flink wat goede kanten aan het plan. Bijvoorbeeld het scheppen van nieuwe natuur, die bij het Groene Hart komt, maar ook de voordelen voor de Nieuwkoopse Plassen. Voor ons is het ook belangrijk dat de gemeente heeft toegezegd dat het tekort aan sociale woningbouw in dit plan op andere locaties wordt gecompenseerd.” Het nieuwe plan is volgens de SP zelfs een verbetering omdat de geplande woningbouw beter over de woonkernen is gespreid.

Lees verder
30 augustus 2009

De VVD en helikopters

Vorig jaar heeft de provincie besloten dat er twee commerciële helikopterhavens in Zuid-Holland mogen komen. De SP heeft in die periode fel gestreden tegen het toestaan hiervan. “Het gaat hier niet over bijvoorbeeld medische vluchten, maar om een soort lijndienst van helikoptervluchten. Dus een grote groep mensen moet dan lijden onder de kleine reistijdverkorting van een elite” aldus SP statenlid Lies van Aelst. Dankzij de inzet van onder meer de SP werden er strenge beperkingen aan de helihavens gesteld. Het SP-voorstel om commerciële helihavens in Zuid-Holland te verbieden werd echter met een kleine meerderheid verworpen. De VVD in de Provinciale Staten was warm pleitbezorger van commerciële helihavens in de provincie, het motto was hoe meer hoe beter. Tot onze verrassing denkt de VVD in Leidschendam-Voorburg daar heel anders over. Die laat namelijk in een persbericht weten dat de geplande helihaven in Den Haag te veel overlast zal veroorzaken. “Dat hadden ze eerder moeten laten weten,”aldus Lies van Aelst. “De SP heeft in Zuid-Holland maanden lang geageerd tegen deze twee geplande helihavens, en actie gevoerd in het gebied. Nu een half jaar later het besluit er al lang ligt en de helihaven er moet komen, maakt de VVD ineens herrie over heliherrie! Als de VVD een half jaar geleden tegen de komst van commerciële helihavens had gestemd was er nu niks aan de hand geweest.”

Lees verder
28 augustus 2009

"Vertrouwenspersoon moet makkelijker bij gezinshuizen"

De SP in Zuid-Holland wil dat vertrouwenspersonen voor jongeren in de jeugdzorg gemakkelijker toegang krijgen tot gezinshuizen. Elk kind of jongere, die te maken heeft met jeugdzorg, heeft recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De SP heeft signalen ontvangen dat niet altijd alle jeugdigen goed te bereiken zijn, met name als ze ondergebracht zijn in een gezinshuis. Op vragen van de SP deed gedeputeerde Van de Vondervoort de toezegging dit aan de orde te stellen bij jeugdzorginstellingen. Vertrouwenspersonen zijn ondergebracht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Dit is een organisatie die onafhankelijk werkt van de instellingen. Bij het AKJ is er begrip voor het moeilijk binnenkomen bij gezinshuizen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier