h

Nieuws uit 2009

15 juni 2009

Reizigers worden de trein uitgejaagd

Door een prijsstijging van spoorbeheerder ProRail worden de treinkaartjes bij onder andere Arriva volgend jaar veel duurder. ProRail verhoogt de tarieven voor de gebruikers van het spoor met 17 procent. Volgens de SP is dit een zeer onwenselijke situatie. Lies van Aelst, SP-statenlid: “De reizigers worden op deze manier de trein uitgejaagd.”
Merwedelingelijn De NS heeft al laten weten deze tariefstijging door te berekenen aan de treinreizigers. De SP heeft aan het provinciebestuur gevraagd of Arriva dit ook aan haar reizigers door gaat berekenen.
Arriva is actief op de Merwede-Lingelijn.
Uit de antwoorden blijkt dat de NS ook de prijs van de Arriva kaartjes bepaald, en dat deze dus ook fors duurder gaan worden. De NS gaan vanwege de prijsverhoging een klacht indienen bij de Mededingingsautoriteit (NMa) en wat de SP betreft zou Arriva dat ook moeten doen.
Van Aelst: “Dit is niet de eerste keer dat Arriva de dupe wordt van dit soort acties van ProRail en meer nog dan Arriva zijn de reizigers de dupe van.”

Lees verder
3 juni 2009

Statenfracties tegenstander RGL

De statenfracties van SP, D66 en Partij voor de Dieren zijn woedend over een verklaring van de overige statenfracties. Die lieten in het Leidsch Dagblad van 3 juni weten dat de RijnGouweLijn (RGL) er sowieso komt. SP, D66 en Partij voor de Dieren vinden dit de verkeerde volgorde: “Er is nog geen democratisch besluit genomen. Alle gemeentes waar nieuwe rails moet worden aangelegd zijn tegen de RGL. Katwijk en Noordwijk proberen nog om Provinciale Staten te overtuigen van alternatieven. Op deze manier wordt, middels een persverklaring, alle discussie bij voorbaat de kop in gedrukt, terwijl Provinciale Staten hier nog niet over gedebatteerd hebben. “Dit is een parodie op democratie”, volgens de partijen
SP en D66 vinden dat de andere partijen nu een verkeerd signaal afgeven. In Katwijk, Noordwijk en Leiden hebben heel veel mensen het idee dat de provincie de RGL toch wel doordramt. Dat idee wordt door de verklaring van CDA, VVD, PvdA, CU-SGP en GL alleen maar versterkt. In de verklaring staat immers dat de RGL er sowieso moet komen. Hiermee ontnemen zij de raden van Katwijk en Noordwijk hun democratische recht van meningsuiting.

Lees verder
29 mei 2009

Kustboulevard onzinnig plan

Het plan van Bouwend Nederland om een kustboulevard aan te leggen van Den Haag tot IJmuiden is onzinnig. Dat stelt het Zuidhollandse SP-statenlid Erik Maassen als reactie op het plan. “De kustboulevard gaat door het mooiste duingebied van Nederland, de Amsterdamse Waterleidingsduinen, een beschermd natuurgebied. Daar moet volgens het plan niet alleen een weg komen, maar ook nog woningen. Dit plan is totale luchtfietserij. Voorzitter Elco Brinkman had het kennelijk te druk met zijn vele bijbanen, waardoor hij deze onzin niet aan de feiten heeft kunnen toetsen”, aldus Maassen. Aan het plan voor de kustboulevard hebben bestuurders van gemeentes en provincie Zuid-Holland meegedacht. De Rijnlandroute wordt in het plan als belangrijkste zijweg van de kustboulevard voorgesteld. Maassen is verontrust over de plannen. “Gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) is een van de opstellers van dit plan. Maar de Rijnlandroute die in dit plan wordt gepresenteerd, verschilt op een aantal essentiële punten van de Rijnlandroute zoals Van Dijk hem steeds aan Provinciale Staten voorstelt. Zo is de Rijnlandroute volgens Van Dijk onmisbaar om het verkeer van Nieuw-Valkenburg in goede banen te leiden. Maar in dit plan komt de Rijnlandroute niet eens in de buurt van Nieuw-Valkenburg.” In het besluit dat woningbouw op het voormalige vliegveld Valkenburg mogelijk maakte, staat expliciet vermeld dat de bouw pas kan beginnen als de Rijnlandroute is aangelegd om Nieuw-Valkenburg te ontsluiten.

Lees verder
24 mei 2009

Opheldering inzet provinciemedewerkers bij politietaken

SP-statenlid Bart Vermeulen wil opheldering over de inzet van medewerkers van de Groenservice Zuid-Holland bij een politiecontrole van scooters vorige week woensdag.
Volgens de politie Rotterdam Rijnmond werkten de medewerkers mee met scootercontroles in Nieuwerkerk a.d. IJssel, Moordrecht en Rotterdam.

Lees verder
13 mei 2009

SP biedt Gedeputeerde Staten milieurapport aan.

Foto: SP Zuid-Holland / Aanbieden milieurapport
Lees verder
13 mei 2009

Geen duurdere treinkaartjes Arrivatrein

Spoorbeheerder ProRail wil de tarieven voor het gebruik van het spoor in 2010 met 17 procent laten stijgen. De NS heeft al laten weten deze tariefstijging door te berekenen aan de treinreizigers. De SP wil nu van het provinciebestuur weten of Arriva dit ook gaat doen op provinciale sporen. Wat de SP betreft moeten verdere stijgingen voorkomen worden. “Het openbaar vervoer moet betaalbaar en aantrekkelijk zijn, maar dit soort tariefverhogingen dragen daar zeker niet aan bij,” aldus SP-statenlid Lies van Aelst. De vervoerbedrijven en spoorbeheerder ProRail werken steeds meer langs elkaar heen. Van Aelst: “Dit is niet de eerste keer. De reiziger wordt daar de dupe van.” Onderhoudswerkzaamheden zorgen er nu al voor dat op de helft van de woensdagavonden er geen trein rijdt, dit wordt ook niet opgevangen met een volwaardige busverbinding.

Lees verder

Pagina's

U bent hier