h

Nieuws uit 2009

13 april 2009

Eindelijk schot in de aanleg Maximabrug!

De inwoners van Koudekerk aan den Rijn zitten al bijna 30 jaar met het probleem van het verkeer op de Hoogewaard. Na een duidelijk voorstel van de SP is er nu eindelijk actie om deze brug aan te leggen, het is nu een prioriteit. De gehele Provinciale Staten willen de Maximabrug uiterlijk in 2014 aangelegd zien, het provinciebestuur vind ook dat het probleem opgelost moet worden. SP-statenlid Lies van Aelst: “Het is mooi dat het provinciebestuur ook vindt dat de verkeersproblemen in Koudekerk onhoudbaar zijn. Ze handelen daar nu ook eindelijk naar.” Een meerderheid van de partijen vind dat het provinciebestuur te lang heeft gewacht met het maken van een plan voor de Maximabrug. Ook vinden de partijen dat de provincie de touwtjes niet genoeg in handen heeft. Bij de bespreking in de provincie lag er nog geen plan voor, maar het provinciebestuur beloofde dat het er eind deze week zou zijn. “De Staten hebben gevraagd om een plan in begin 2009, na lang wachten komt dit plan er nu hopelijk snel. Met dit plan hoopt de SP dat er duidelijkheid komt voor de inwoners en ondernemers van Koudekerk aan den Rijn,” aldus Van Aelst.

Lees verder
6 april 2009

SP statenleden de wijk in: Bomenbuurt slopen? Bezopen!

buurtbewoners

Zaterdag zijn SP-statenleden Lies van Aelst en Frank Johan Hoogendam wezen buurten in de buurt in de Rijswijkse Bomenbuurt. Volgens de woningbouwcorporatie moeten in deze wijk 50 sociale eengezinswoningen tegen de vlakte. De woningen, gebouwd aan het begin van de vorige eeuw, zijn in redelijke staat al is, als gevolg van achterstallig onderhoud, grootonderhoud noodzakelijk. De grootste problemen vormen optrekkend vocht en slechte isolatie. Wat de bewoners betreft zou renovatie een veel betere oplossing zijn. Na een dag buurten kleurde de wijk rood van de “Slopen? Bezopen!” posters achter de ramen. posters 'slopen is bezopen'

Lees verder
3 april 2009

Stop werkzaamheden RijnGouweLijn

Nu ook de gemeente Noordwijk heeft aangegeven dat ze de RijnGouweLijn niet ziet zitten, wil de Statenfractie van de SP dat de huidige werkzaamheden aan het oostelijk traject van de RijnGouweLijn worden gestopt.
Naar de mening van de SP is het niet verstandig om door te gaan met de werkzaamheden zolang er geen duidelijkheid is over het westelijk deel van het traject van de RGL.
Zonder dat westelijk deel zou er volgens afspraak geen oostelijke RijnGouweLijn komen. SP-statenlid Harre van der Nat: “Doordat ook de gemeente Noordwijk heeft aangegeven niets te voelen voor de komst van de lijn is het verstandiger om onmiddellijk te stoppen met de werkzaamheden aan het Oostelijk tracé van de RGL. We moeten niet nog meer geld steken in dit project zolang niet duidelijk is wat de toekomst is. Ook al omdat er nog geen enkele duidelijkheid is over de bijdrage van het Rijk voor de aanleg van het westelijk deel van de RGL.”

Lees verder
26 maart 2009

In memoriam Jan Vastrick

Afgelopen zondagavond is Jan Vastrick op 79-jarige leeftijd overleden. Jan was een belangrijk lid voor onze partij. Zowel plaatselijk als provinciaal heeft hij zijn sporen op financieel en theoretisch gebied verdiend. Hij adviseerde en becommentarieerde jarenlang zowel de Alphense gemeenteraadsfractie als de Provinciale Statenfractie.

Lees verder
25 maart 2009

Toch rotonde voor Ammerstol

Kruispunt bij Ammerstol
SP-statenlid Harre van der Nat is blij dat de provincie alsnog akkoord gaat met de komst van de rotonde bij Ammerstol. De inwoners van Ammerstol krijgen daarmee de rotonde die zij wilden om de verkeersveiligheid te verbeteren.
In eerdere antwoorden op schriftelijke vragen van de SP-Statenfractie werd nog negatief geantwoord door Gedeputeerde Staten en gaf het provinciebestuur aan niet mee te willen werken aan een rotonde.
Woensdag kondigde het provinciebestuur echter aan akkoord te gaan met de komst van twee rotondes in de gemeente Bergambacht. Begin maart vroegen inwoners van Ammerstol in de Statencommissie aandacht voor de onveilige verkeerssituatie en hadden ze een handtekeningenactie gestart.

Lees verder

Pagina's

U bent hier