h

Nieuws uit 2009

16 februari 2009

Omwonenden Asfaltcentrale vragen Provincie om snelle actie

Senden haalt handtekening op

Vorige week overhandigde SP-statenlid Wiel Senden aan milieugedeputeerde van Heijningen 135 handtekeningen van direct omwonenden van de Asfaltcentrale Gouda.
De ondertekenaars dringen aan op snelle actie tegen de stank, de overtreding van de geluidsnormen en de te hoge productie van de Asfaltcentrale.
SP-statenlid Wiel Senden riep het provinciebestuur nogmaals op om snel de oudste milieuvergunning van Nederland te herzien en aan de overlast een einde te maken. Gedeputeerde van Heijningen erkende dat het hier om een serieus probleem gaat. Hij was het met SP-er Senden eens dat er opgetreden moet worden en dat de vergunning moet worden gehandhaafd en ambtshalve moet worden aangepast. Hij vroeg evenwel om begrip voor de te trage voortgang; de Asfaltcentrale trekt namelijk alle juridische middelen uit de kast.
Desondanks zijn er volgens van Heijningen de afgelopen maanden concrete stappen gezet om de Asfaltcentrale binnenkort zover te krijgen om de vergunningvoorschriften na te volgen.

Lees verder
15 februari 2009

SP dringt aan op derde boot Rozenburg-Maassluis

“De reizigers worden de dupe als de Provincie Zuid-Holland een derde boot niet mogelijk maakt” Dat stelt SP statenlid Lies van Aelst. Het veer tussen Maassluis en Rozenburg vaart momenteel met twee boten, maar omdat er al een aantal keren één of zelf beide boten uit de vaart waren kan de dienstregeling dan niet uitgevoerd worden. Dit is niet alleen heel vervelend voor de reizigers, maar bij calamiteiten in Rozenburg is het ook gevaarlijk. De SP heeft aan het Provinciebestuur gevraagd om Connexxion te helpen bij de aanschaf van een derde boot. Het is nu niet mogelijk om de 6 afvaarten per uur in de spits uit te voeren, maar Connexxion heeft dit wel met de Provincie afgesproken. De reizigers die gebruik maken van het veer moeten anders 35 kilometer omrijden, voor voetgangers en fietsers is dat geen optie. Van Aelst: “Dit veer zorgt voor minder auto`s op de weg en dus voor minder uitstoot en files, het veer is dus goed voor het milieu.”

Lees verder
11 februari 2009

SP verwerpt oproep verhoging salaris statenleden

De gezamenlijke SP-statenfracties nemen afstand van een door het Interprovinciaal Overleg (IPO) gevoerde lobby om de Tweede Kamerleden op te roepen aanstaande dinsdag voor een hogere beloning voor statenleden te stemmen.
Het stoort de statenleden van de SP daarnaast zeer dat het IPO doet alsof het namens “de statenleden van Nederland” spreekt terwijl de SP altijd afstand heeft genomen van het pleidooi voor een hogere vergoeding. De oproep van het IPO voor een hogere beloning stamt al uit 2005 en was gebaseerd op een vooringenomen en subjectief onderzoek dat moest bevestigen dat statenleden een veel hogere vergoeding zouden moeten krijgen. De statenleden die toen aan het onderzoek hebben mee gedaan (geen SP-statenleden) vonden een verhoging van 77% op z’n plaats. Het IPO hield het toen op 53%.

Lees verder
11 februari 2009

Snel openheid over Lammebrug

Naar aanleiding van berichtgeving in het Leidsch Dagblad waaruit zou blijken dat de provincie bij de Raad van State zou hebben gelogen rondom de procedure voor de streekplanwijziging voor de Oostvlietpolder wil de Zuid-Hollandse SP-fractie zo snel mogelijk alle stukken op tafel over de Lammebrug.
“De schijn wordt nu gewekt dat de provincie heeft gelogen bij de Raad van State. Wij willen met grote spoed alle stukken zien, om te kunnen beoordelen of dat inderdaad zo is”, aldus SP-statenlid Erik Maassen. Uit het artikel blijkt dat de provincie op een zitting van de Raad van State heeft beweerd dat op de Lammebrug vier banen kunnen worden aangelegd, terwijl uit intern onderzoek van de provincie al jaren bleek dat dit onmogelijk was. De zittingen van de Raad van State gingen over de aanleg van het bedrijventerrein Oostvlietpolder, waarvoor de Lammebrug een belangrijke toegangsweg moet worden. Juist het verbreden van de Lammebrug is een cruciaal onderdeel van de plannen die de provincie met de polder heeft. Maassen vindt dat de onderste steen boven moet komen.
“Het kan niet zo zijn dat de provincie voor de Raad van State haar eigen plannen mooier voorstelt dan ze zijn. Ik wil precies weten hoe dit zit, want als op deze manier de besluitvorming rond de bebouwing van de Oostvlietpolder is gevoerd dan lijkt het me dat de politiek opnieuw aan zet is.”
De SP heeft de provincie gevraagd om het interne onderzoek binnen een week openbaar te maken. De partij overweegt een interpellatiedebat aan te vragen over de kwestie.

Lees verder
5 februari 2009

plan Holland-Rijnland is verslechtering OV

“Het openbaar vervoer moet worden verbeterd, maar zeker niet op de manier waarop regio Holland-Rijnland dat wil.” SP-statenlid Erik Maassen is niet te spreken over de de OV-visie die de regio woensdag presenteerde aan statenleden. Volgens Maassen valt er nogal wat aan te merken op die visie. “Op deze manier gaat een fors deel van de reizigers er alleen maar op achteruit. De bereikbaarheid van het openbaar vervoer moet juist groter worden voor iedereen.” Holland-Rijnland wil vooral investeren in een paar grote lijnen tussen knooppunten. Er wordt ingezet op snelheid en hoge frequenties, maar het aantal bushaltes moet dan afnemen. Hierdoor zal de afstand van voordeur tot bushalte voor veel mensen toenemen. Volgens Maassen moet er anders worden geïnvesteerd. “Natuurlijk zijn er een aantal lijnen waar hoge snelheid en hoge frequentie een grote verbetering zou kunnen betekenen, maar Holland-Rijnland heeft geen oog voor de mensen die slecht ter been en afhankelijk van het openbaar vervoer zijn. Daarnaast maken langere afstanden naar de halte het openbaar vervoer sowieso minder aantrekkelijk. De loopafstand naar een halte zou juist moeten worden verkleind.”
Het bontst maakt Holland-Rijnland het volgens Maassen bij Zoeterwoude-Dorp. “De bus verdwijnt volledig uit het dorp zelf, de enige halte komt op de provinciale weg. De regio stelt dan dat er een goede fietsenstalling naast de halte komt. Daarmee neemt het gemak van een nabije halte af en nog erger; mensen die slecht ter been zijn kunnen vaak ook niet fietsen. De SP kiest juist voor basismobiliteit. Dan heeft in ieder geval elk huis binnen de bebouwde kom een bushalte op loopafstand.”

Lees verder
2 februari 2009

SP eist voor de derde keer ingrijpen van gedeputeerde staten om molenbiotoop Rijnenburgermolen

De gemeente Rijnwoude heeft ingestemd met aangepaste plannen van een projectontwikkelaar bij de Rijnenburgermolen. Daardoor komt de molenbiotoop wederom in gevaar, waardoor de molen niet goed kan functioneren. SP statenlid Harre van der Nat: “Het is te belachelijk voor woorden dat de gemeente Rijnwoude nu voor de derde keer onder de regels over de molenbiotoop denkt uit te komen. Ik vraag daarom aan gedeputeerde staten op de gemeente Rijnwoude terecht te wijzen.” Het is voor de derde keer dat de SP aan de bel trekt bij het provinciebestuur. De keren ervoor waren gedeputeerde staten het eens met de partij en hebben opgetreden. Van der Nat wenst weer actie: “Het kan toch niet zo zijn dat een projectontwikkelaar en een gemeente maar kunnen doen wat ze willen. De provincie Zuid-Holland is altijd duidelijk geweest op het gebied van de molenbiotoop van de Rijnenburgermolen: die mag niet verslechteren. Dit is een voorbeeld van hoe een gemeente zwicht voor een projectontwikkelaar, in plaats van de afspraken met de provincie na te komen.”

De SP is van mening dat er wel woningbouw mogelijk moet zijn op deze locatie, maar de huizen moeten dan diagonaal geplaatst worden. Op die manier vangt de molen meer wind.

Lees verder

Pagina's

U bent hier