h

Nieuws uit 2009

25 april 2009

Statenfractie SP op werkbezoek in Goedereede

De SP statenfractie in de Provincie Zuid-Holland gaat woensdag 29 april op werkbezoek in de gemeente Goedereede. Na ontvangst op het gemeentehuis zal een bezoek worden gebracht aan de Zuiderdieppolders, het dijkversterkingsproject Het Flaauwe Werk en de Brouwersdam. De SP praat met betrokkenen en verdiept zich door op locatie te zijn in de ontwikkelingen van de gebieden. Belangrijke onderwerpen tijdens het bezoek zijn de spanning tussen landbouw, natuur en recreatie en de mogelijke fusie van gemeente op Goeree-Overflakkee. Het belangrijkste doel van het werkbezoek voor de SP-fractie is goed kennis te nemen van alle ontwikkelingen in het gebied, om wanneer genoemde onderwerpen in de vergaderingen van Provinciale Staten aan de orde komen, een weloverwogen standpunt te kunnen innemen.

Lees verder
25 april 2009

Doorzettingsmacht

Ook al is de komst van de RijnGouwelijn nog lang niet zeker, er is in Noordwijk en Katwijk nu veel om te doen. Daarbij is er vooral veel ophef over de vermeende 'doorzettingsmacht' van de provincie Zuid-Holland. Die zou de lokale politiek buiten spel kunnen zetten, en dat zou alle discussie de raden van Noordwijk en Katwijk zinloos maken. Volgens Julian van der Kraats en Harre van der Nat hoeft de lokale politiek zich echter niet veel zorgen te maken over die zogenaamde doorzettingsmacht.
De gemeenteraden van Katwijk en Noordwijk buigen zich op dit moment over de vraag of die sneltram door de kernen van die gemeentes zou moeten gaan lopen. In Noordwijk zien zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders er weinig in, en ook in Katwijk vraagt de politiek zich af of het wel kan, en of de komst van de RijnGouwelijn wel echt een verbetering is. Maar de provincie dreigt met doorzettingsmacht, en de vraag dringt zich op of al die discussie überhaupt wel zin heeft.

Lees verder
23 april 2009

Eventuele rondweg Alphen los zien van Maximabrug

Provinciebestuurder Van der Vondervoort heeft betoogd dat de kansen voor een rondweg door de Gnephoek vrijwel nul zijn. De SP in Zuid-Holland is hier erg blij mee. "Hiermee blijkt dat het provinciebestuur, net als de SP, zoveel mogelijk groene ruimte wil sparen. Daarnaast is het nu duidelijk dat Van der Vondervoort de Maximabrug en een eventuele rondweg van elkaar loskoppelt," aldus SP-statenlid Lies van Aelst. De Maximabrug zorgt ervoor dat het verkeer bij Alphen a/d Rijn direct de N11 op kan en ontlast de gemeente van honderden vrachtwagens per dag, die door de stad rijden. De rondweg bij Alphen werd tot nu toe als onlosmakelijk verbonden gezien met de Maximabrug. Het provinciebestuur is nu eindelijk van dit standpunt afgestapt en ziet de twee nu ook los van elkaar, aldus de SP. Van Aelst zal in de eerstvolgende commissievergadering verduidelijking vragen aan het provinciebestuur over wat het effect is van de uitspraken op de aanleg van de Maximabrug.

Lees verder
23 april 2009

Munnikkenmolen moet blijven waar ze is

De gemeente Leiderdorp heeft besloten om de Munnikkenmolen te verplaatsen. "De molen moeten blijven waar ze is," stelt Harre van der Nat, Provinciaal Statenlid voor de SP. "Een molen staat nooit op een willekeurige plaats in het landschap. Daar zit een geschiedenis aan vast. Dat geldt ook voor de Munnikkenmolen te Leiderdorp." Om die reden heeft de SP aan het provinciebestuur gevraagd of zij met Leiderdorp wil gaan praten of de molen op de huidige locatie kan blijven. De Munnikkenmolen is sfeerbepalend voor de entree van de wijk Voorhof en de gemeente Leiderdorp. Dat blijkt ondermeer uit de reacties van inwoners van deze wijk. Van der Nat: "Te vaak wordt afbreuk gedaan aan de historische en sfeerbepalende betekenis van molens. Bouwplannen en prestigieuze ideeën voeren dan de boventoon. En dat terwijl de burgemeester van Leiderdorp eerder stelde zo trots te zijn op dat stuk cultureel erfgoed in Leiderdorp".

De molen moet nu onderdeel gaan uitmaken van een "molencarrousel".Van der Nat: "Op die manier wil men meer toeristen aantrekken. In de regels rond molens hoort een overheid echter oog te hebben voor verschillende zaken. Zo moet er bij bebouwing nabij een molen rekening gehouden worden met de windvang en moeten de zichtbaarheid en het sfeerbepalende karakter van de molen centraal staan."

De gemeente Leiderdorp heeft aangegeven dat zij daar weinig aan hechten. De SP heeft hierover in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld. De SP-fractie wil weten of zij de molen sfeerbepalend vinden voor deze gemeente en of zij net als de SP van mening zijn dat deze molen beter op de huidige plaats kan blijven staan.

Lees verder
22 april 2009

CDA laat eigen gedeputeerde vallen

Gedeputeerde Manita Koop is vandaag teruggetreden na een verschil van mening met haar eigen CDA-fractie. Het CDA kan zich niet vinden in het voorstel van de CDA-gedeputeerde voor de provinciale structuurvisie. SP-statenlid Eva de Bakker vindt dit vreemd: “Koop voerde de mening van het hele college uit. Als het CDA het hier niet mee eens is, moeten ze uit de coalitie stappen. Nu offert het CDA slechts één van de twee gedeputeerden op.” De SP diende al in 2008 een motie van afkeuring tegen Koop in, omdat zij niet kon onderbouwen waarom ze een Milieu Effectrapportage voor de
RijnGouweLijn-Oost niet nodig vond. Die motie werd toen niet gesteund. Toch is het volgens de SP nu een vreemd moment voor het CDA om het vertrouwen in de gedeputeerde op te zeggen: “De plannen voor de provinciale structuurvisie zien er goed uit. Het is teleurstellend dat het CDA op deze manier zijn afwijkende standpunt wil opdringen,” aldus De Bakker. Voor de SP hoeft Koop na haar terugtreden niet vervangen te worden. “Bij de vorming van de coalitie hebben wij al uitgesproken dat volgens ons zeven gedeputeerden er één teveel is,” zegt De Bakker. “Met zes gedeputeerden kan Gedeputeerde Staten ook prima functioneren. In een tijd dat ook de overheid moet bezuinigen kan de provincie zich zo een topsalaris besparen.”

Lees verder
15 april 2009

Grote industrie in Zuid-Holland kan 80 % schoner

Een onnodige hoge uitstoot van de grootste vervuilende bedrijven in Zuid-Holland, milieuvergunningen die nog steeds niet op orde zijn en een veel te trage provincie. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het SP-rapport ‘Industrie kan vijf keer schoner’ dat vandaag verschijnt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier