h

Nieuws uit 2009

8 maart 2009

SP bied 326 handtekeningen voor snelle aanleg Maximabrug aan

aanbieden handtekeningen Maximabrug

326 inwoners van Koudekerk aan den Rijn hebben hun handtekening op een actiekaart gezet om het provinciebestuur op te roepen de Maximabrug snel aan te leggen.
De SP had de actiekaart onder alle huishoudens van Koudekerk verspreid en heeft de handtekeningen afgelopen week aangeboden aan gedeputeerde van Dijk.
“De handtekeningen tonen duidelijk aan dat de inwoners van Koudekerk en vooral de direct omwonenden de verkeersoverlast zat zijn. Hier had al jaren geleden een oplossing voor gevonden moeten worden” zegt SP statenlid Lies van Aelst. “De tijd die het provinciebestuur nu wacht met de plannen voor de Maximabrug, is tijd die de inwoners van Koudekerk langer zitten met verkeersoverlast."

Lees verder
5 maart 2009

Provincie wil geen helihaven in Wassenaar

De SP heeft in de provincie opgeroepen tot actie tegen de plannen voor een privé helihaven op het landgoed Langenhorst. Niet alleen de SP, maar ook het provinciebestuur vindt dat de plannen voor deze helihaven te veel overlast veroorzaken. De plannen passen helemaal niet binnen het luchtvaartbeleid van de Provincie. “De aanvrager en gemeente proberen even snel dit plan er door te werken”, aldus statenlid Lies van Aelst.
Vanaf 1 juli is de wetgeving op de luchtvaart aangepast, waardoor de provincie dan over helihavens gaat. “De provincie heeft, na aandringen van de SP, duidelijk uitgesproken geen helihavens voor privé-personen te willen toestaan. Het plan voor de helihaven op landgoed Langenhorst gaat natuurlijk lijnrecht tegen die uitspraak in.”
Van Aelst had namens de SP aan de gedeputeerde gevraagd hoe ze de plannen van de gemeente Wassenaar wil tegenhouden. De gedeputeerde gaat in eerste instantie een zienswijze indienen op de bestemmingsplanwijziging van de gemeente. “Het is goed dat het Provinciebestuur de gemeente duidelijk gaat maken dat dit een slecht plan is,” zegt Van Aelst. “De helihaven zou alleen winst opleveren voor een elite groepje mensen, dit staat niet in verhouding met de hoeveelheid overlast”

Lees verder
5 maart 2009

Zuid-Holland gaat voor OV-jaarkaart voor MBO studenten.

Een OV jaarkaart voor alle MBO studenten is een stap dichterbij.
Het provinciebestuur heeft een voorstel hiervoor overgenomen van de SP. Vrijwel alle partijen spraken meteen hun steun voor dit voorstel uit. Op dit moment krijgen MBO studenten onder de 18 nog geen OV-jaarkaart, terwijl studenten op HBO en universiteit dat wel krijgen. “Het is toch vreemd dat MBO studenten wel leerplicht hebben, maar daar niet de gewone rechten bij krijgen” aldus SP-statenlid Lies van Aelst. De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) heeft ingesproken in de vergadering en een vlammend betoog gehouden voor gelijkheid. Studenten op het MBO kiezen nu voor een opleiding dichtbij, omdat ze de reiskosten niet kunnen betalen. “Deze reiskosten zouden wat de SP betreft helemaal geen onderdeel moeten zijn van de keuze. Het zou moeten gaan om de vraag wat de beste studie is” zegt Van Aelst.

Lees verder
4 maart 2009

Provincie moet tekort huisvesting arbeidsmigranten snel oplossen

De SP-fractie in Provinciale Staten van Zuid Holland is ernstig bezorgd over de huisvesting van Polen en andere arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. De huisvesting in de Duin- en Bollenstreek van deze arbeidsmigranten komt maar niet van de grond.

Lees verder
4 maart 2009

Alsnog kansen voor rotonde bij Ammerstol

“Het ziet er naar uit dat Ammerstol alsnog een rotonde krijgt die de verkeersveiligheid zal vergroten.” Dat stelt SP-statenlid Harre van der Nat na de vergadering van de provinciale commissie mobiliteit. In de commissie werd woensdag gesproken over de verkeerssituatie in Ammerstol, waar dorpsbewoners in actie zijn gekomen om de verkeerssituatie veiliger te maken door de aanleg van een rotonde.
De SP steunt dat initiatief als sinds december en ziet dat er in Provinciale Staten steeds meer steun komt. Gevolg daarvan was dat Gedeputeerde van Dijk kon aankondigen dat hij vrijdag met de gemeente Bergambacht opnieuw naar de zaak zal kijken. De SP fractie stelde in december 2008 al schriftelijke vragen over dit onderwerp. De antwoorden van Gedeputeerde Staten waren toen nog erg afwijzend.
SP-statenlid Harre van der Nat: “De doorstroming zou belemmerd worden en ook waren er al plannen voor een parallelweg om Ammerstol te ontsluiten. Deze antwoorden waren volgens veel betrokkenen vreemd, aangezien de gehele omgeving van Gouda tot Schoonhoven vergeven is van rotondes dus een enkele rotonde erbij maakt geen verschil. De aanleg van een parallelweg is onzinnig omdat de hoofdwaterleiding van Oasen naar Gouda daar ligt. En het verplaatsen daarvan zou een onwaarschijnlijk dure zaak worden. Daarnaast zullen fietsers en vrachtwagens elkaar voordurend tegenkomen op deze weg. Dat moet je niet willen, dat is vragen om ongelukken”

Lees verder
1 maart 2009

Provincie moet uitstoot kankerverwekkende koolwaterstoffen aanpakken

De uitstoot van kankerverwekkende koolwaterstoffen van grote bedrijven in de regio Rijnmond is tussen 1998 en 2007 gestegen van ca. 100 ton per jaar naar bijna 200 ton per jaar.
De SP-statenfractie vind dat een zorgwekkende ontwikkeling en wil snel maatregelen van het provinciebestuur. De cijfers zijn afkomstig uit het rapport Het milieu in de regio Rotterdam 2008 van de DCMR en daarin is ook te lezen dat het beleid van de provincie is om de uitstoot van deze stoffen te minimaliseren. Een harde doelstelling in de hoeveelheid uitstoot is er echter niet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier