h

Nieuws uit 2003

18 december 2003

Westlandse Zoom is visie op rijk wonen

Provinciale Staten, behalve de fractie SP, hebben vandaag ingestemd met het convenant Westlandse Zoom. De SP heeft vandaag weer aandacht gevraagd voor betaalbare woningen, waaraan in dit gebied een groot tekort is. Ouderen moeten heel lang wachten op een woning, jongeren komen ook niet aan een woning en wijken uit naar grotere steden. We betreuren het dat in dit convenant geen letter besteed is aan goedkopere huur- of koopwoningen.

Lees verder
15 december 2003

Steun reddingsplan RTV West en RTV Rijnmond nodig!

Woensdag moet de Provinciale Staten van Zuid-Holland een besluit nemen over de toekomst van de regionale omroepen RTV West en RTV Rijnmond. Een reddingsplan voor de regionale omroepen verdient steun.

De regionale omroepen zitten flink in de financiële problemen als gevolg van jarenlange slechte controle op het uitgavenpatroon. Bovendien deden besturen niet waar ze voor waren, namelijk besturen. Verder hebben de omroepen het vertrouwen flink beschaamd door onjuiste informatie te verstrekken over hun financiële situatie. De statencommissie van woensdag 10 december was dan ook unaniem kritisch over het bestuur van de omroepen en we mogen verwachten dat de overige bestuursleden het voorbeeld volgen van hun al eerder opgestapte collega´s om volledig herstel van het vertrouwen mogelijk te maken.

Lees verder
11 december 2003

G.C.: 'Onderzoek naar overlast zwanen'

In de Gousche Courant stond het volgende artikel:

Statenlid G. Harmes wil een vogeldeskundige laten oordelen of de jacht op knobbelzwanen in Gouda geoorloofd is aan de hand van de overlast die deze vogels veroorzaken. Met dat voorstel komt hij in een aantal vragen die hij heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Lees verder
11 december 2003

Rijnsaterwoude vraagt halte, krijgt uitstel

Foto: SP / Spandoek Rijnsaterwoude wil de bus behouden

In Rijnsaterwoude zal bus 197 na zaterdag 13 december niet meer rijden.
Het dorp verliest daarmee zijn laatste restje voorziening, nadat ook al de winkels, zorgaanbieders en het postkantoor zijn vertrokken. Inwoners trokken op woensdag 10 december in een laatste poging aan de bel en werden daarbij gesteund door de SP.

Lees verder
19 november 2003

Schriftelijke vragen over bouw van chalets in Barendrecht

 

Jolanda Gooiker (SP) en Crista Vonkeman (GroenLinks) hebben aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland schriftelijke vragen gesteld over de te bouwen semi-permanente recreatiechalets in het Integraal Plan Rivierenpark aan de Oude Maas te Barendrecht.

Lees verder
16 november 2003

Opdracht aan GS: transparante en leesbare begroting 2005

Tijdens de algemene beschouwingen op 12 november 2003 werd in de provinciale staten de motie ´brochure begroting éénoogopslag´ unaniem aangenomen. De motie was door Gerard Harmes van de SP-statenfractie ingediend en door alle fracties ondertekend. Sinds de invoering van het duale stelsel bleek het samengevatte overzicht van de begroting te ontbreken. Één van de doelen van de invoering van het duale stelsel is de kloof tussen burger en het provinciale bestuur te verkleinen.
De ook voor statenleden moeilijk leesbare begroting zou voor de burger inzichtelijk moeten worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier