h

Nieuws uit 2003

17 oktober 2003

SP Statenfractie wil duidelijkheid over vacature burgemeester Zoeterwoude

SP statenlid Bart Vermeulen heeft aan de commissaris van de koningin vragen gesteld over het feit dat de burgemeestervacature voor de gemeente Zoeterwoude nog niet open is gesteld.

Lees verder
14 oktober 2003

SP steunt ambtenaren met solidariteitsbetuiging en actieboeket

De SP fractie Zuid-Holland ondersteunt ambtenaren die op 14 oktober vanaf 12:15 in het Provinciehuis te Den Haag in verzet zijn tegen het kabinetsbeleid van Balkenende II. De Zuid-Hollandse SP fractie ondersteunt vandaag de werkonderbreking van onder andere provinciale ambtenaren. In een protestoptocht van Spuiplein, langs de ministeries, naar het SER gebouw loopt Statenlid Gooiker mee met de stoet.

Lees verder
28 september 2003

SP stelt vragen over lozen ongezuiverd rioolwater in de Noordzee.

Naar aanleiding van bezwaren van onder andere Stichting de Noordzee en de ANWB heeft SP statenlid Bart Vermeulen vragen gesteld aan gedeputeerde Staten (GS) over het lozen van ongezuiverd rioolwater.

Lees verder
22 september 2003

Statenfractie wil opheldering zwanenjacht.

Onlangs ontving de statenfractie meldingen van de jacht op knobbelzwanen in de Goudse gemeente. Gerard Harmes wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij zijn bekend met het feit dat de jacht op (knobbel)zwanen in de gemeente Gouda is toegestaan en er sprake is van een gedelegeerde jachtvergunning.

Lees verder
17 september 2003

Provincie kan discussie over spreiding vandaag oppakken

Op woensdag 17 september heeft Provinciale Staten het laatste woord over het uitgewerkte coalitieakkoord van Zuid-Holland. In dit debat zal de SP zich richten op het gebrek aan betaalbare woningen in de provincie en de koppeling maken met spreiding van kansarme -vaak allochtone- inwoners.
Gerard Harmes: “Naast de 30% sociale woningbouw die minimaal in de gehele provincie Zuid-Holland gerealiseerd moet worden zal er een eerlijker verdeling van de woonruimte moeten komen, om kansarme, vaak allochtone, medeburgers een goede kans op integratie te bieden. ”

Lees verder
9 september 2003

Alphense afdeling en provinciale fractie steunt actie bewoners Steekterweg voor 60 km snelheid

In de nacht van 7 op 8 september zijn door bewoners van de Steekterweg, in samenwerking met de afdeling en statenfractie van SP, ruim 160 verbodsborden met het getal 60 geplaatst. Dit betekende een verlaging maximumsnelheid van het N11 tracé (rijksstraatweg) van 80 naar 60 km, beter bekend als de Steekterweg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier