h

Nieuws uit 1996

5 oktober 1996

Vragen over wachtgeld ex-statenleden

De Zuidhollandse SP-fractie vraagt aan het College van GS om gegevens te verstrekken over de inkomens van ex-statenleden die een wachtgelduitkering hebben aangevraagd. De SP wil op grond daarvan kunnen beoordelen, of er al dan niet sprake is van 'zelfverrijking ten koste van gemeenschapsgeld'.

Lees verder
24 april 1996

Hogere bijdrage bedrijfsleven ROM-Rijnmondproject nodig

De SP wil dat het bedrijfsleven meer gaat meebetalen aan het ROM-Rijnmondproject.
Van de 100 miljoen gulden draagt het bedrijfsleven slechts 25 miljoen bij. Na aftrek van de belasting blijft er ongeveer 16 miljoen gulden over. Na een forse verhoging van de OZB door de regiogemeenten is de belastingbetaler dus weer de klos.

Lees verder
16 februari 1996

SP bepleit sterker middenbestuur

Foto: SP / Fenna Vergeer

Tijdens het debat over het ingetrokken wetsvoorstel voor een stadsprovincie Rotterdam pleitte fractievoorzitter Fenna Vergeer voor een sterker middenbestuur om de problemen van de burgers in de grote steden aan te pakken.
De vorming van een stadsprovincie en het eventuele alternatief van gemeentelijke herindeling leidt tot hogere lasten voor de burgers, lost de problemen zoals werkloosheid en hoge woonlasten niet op en wordt door de burgers niet gewenst. Voor de burgers telt vooral dat het bestuur naar hen luistert en de sociale problemen aanpakt.

Lees verder
13 februari 1996

Stop met Openbaar Lichaam Haaglanden

Nu het wetsvoorstel voor een stadsprovincie Rotterdam door het kabinet is ingetrokken, wil de SP dat ook het Regionaal Openbaar Lichaam Haaglanden zichzelf opheft.

Lees verder
9 februari 1996

Gemeentelijke herindelingen geen oplossing

Bij de bespreking van de Startnotitie gemeentelijke herindelingen van het provinciebestuur liet de SP weten weinig in gemeentelijke herindelingen te zien.
Aan de hand van de doelen die via herindeling bereikt zouden kunnen worden liet fractievoorzitter Fenna Vergeer zien dat herindeling juist niet het goede middel is.

Lees verder
30 januari 1996

NIEUWE LANDGOEDEREN: PRIVILEGES VOOR NEDERLANDSE DAGOBERT DUCKS

'Privileges voor de Nederlandse Dagobert Ducks', zo noemt de Socialistische Partij (SP) de nieuwe landgoederen die als bouwplan in het Groene Hart bij de provincie Zuid-Holland zijn ingediend.

Eigenlijk mag in het Groene Hart niet gebouwd worden, maar omdat de overheid te weinig geld voor natuurbeheer heeft, heeft men de formule 'rood voor groen' bedacht. Die staat aan een particulier persoon of bedrijf toe in het Groene Hart een landgoed of kantoor ('rood') te bouwen in ruil voor aanleg en beheer van een stuk openbaar groen. De overheid zou dan goedkoper uit zijn. De SP-fractie in de provinciale staten betwijfelt dit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier