h

Nieuws uit 2009

26 februari 2009

Geen helihaven in Wassenaar

“Helikopters zijn geen openbaar vervoer en de winst die het vliegen oplevert voor een klein elitegroepje staat niet in verhouding tot de overlast waarmee een grote groep omwonenden opgezadeld wordt” aldus SP-statenlid Lies van Aelst over de plannen voor een helihaven in Wassenaar.
De SP in Zuid-Holland wil opheldering van het provinciebestuur over deze helihaven die gepland is op een privé landgoed in Wassenaar. De burgemeester van Wassenaar heeft de bezwaren van omwonenden tegen een commerciële helihaven in Wassenaar afgewezen. De bewoner van het landgoed wil een helihaven op zijn terrein voor woon-werk verkeer. Daarvan zullen vele omwonenden geluids- en milieuoverlast krijgen. Bovendien past een privé helihaven past niet in het provinciale beleid aldus de SP. De partij zal volgende week woensdag dan ook aan het provinciebestuur vragen wat zij van plan zijn te doen tegen deze plannen.

Lees verder
25 februari 2009

Onduidelijkheid Lammebrug blijft

brug

De provincie heeft de verwarring over de Lammebrug niet weg kunnen nemen. De statenfracties van SP en D66 hadden een interpellatiedebat aangevraagd naar aanleiding van de berichtgeving afgelopen weken. Hieruit ontstond het beeld dat de provincie had kunnen weten dat de Lammebrug niet geschikt was voor vier rijstroken, maar tegelijkertijd tegen de Raad van State volhield dat dit wel kon. Hoewel Gedeputeerde Van Dijk uit alle macht probeerde dit beeld weg te nemen, is er volgens SP en D66 nog veel onduidelijkheid over de zaak. “In de behandeling van de Raad van State heeft de provincie steeds betoogd dat de Rijnlandroute niet in de overweging meegenomen mocht worden. Alleen de Europaweg met de Lammebrug kon toen gelden als ontsluiting van de Oostvlietpolder,” aldus statenlid Geertjan Wenneker. (D66) “Nu noemt Van Dijk de Rijnlandroute de belangrijkste weg om de Oostvlietpolder te ontsluiten. Toch ontkent Van Dijk dat hij zijn standpunt heeft veranderd.”

Lees verder
25 februari 2009

Veerdienst Gorinchem krijgt voor de zomer subsidie

Gorinchem krijgt, na bijna 2 jaar, eindelijk duidelijkheid van de provincie over de veerboot Gorinchem X. De SP in Zuid-Holland heeft hier vandaag opheldering over gevraagd. “Het kan niet zo zijn dat een provincie die vervoer over water hoog in het vaandel heeft staan een goed initiatief als dit dood laat bloeden. De boot is inmiddels al bijna af,” aldus SP-statenlid Lies van Aelst. De nieuwe boot de Gorinchem X wordt een blus- en een veerboot en is daarmee ook belangrijk voor de veiligheid op het water. Het provinciebestuur deelt het standpunt van de SP dat deze boot belangrijk is voor het vervoer in de regio. Maar het bestuur wil liever een veerdienst die niet alleen naar Werkendam vaart, maar ook naar Hardinxveld-Giessendam. Voor de SP is dit geen reden om bijna twee jaar op een subsidie te laten wachten. Het provinciebestuur heeft toegezegd dat als deze uitgebreide dienst voor de zomer niet duidelijk is, Gorinchem de aangevraagde subsidie voor de Gorinchem X krijgt.

Lees verder
23 februari 2009

Laatste kans voor brede groene buffer bij Valkenburg

Woensdag 25 februari besluit Provinciale Staten over de bebouwing van het voormalige vliegkamp Valkenburg. SP-statenlid Erik Maassen ziet dit als de laatste kans om te kiezen voor een brede groene buffer tussen Wassenaar en Katwijk. “De VVD vertelt aan iedereen die het wil horen dat ze een brede groene buffer willen. Dat moeten de liberalen dan ook maar in hun stemgedrag laten zien. Maar ik ben bang dat zich zullen onderwerpen aan coalitiedwang, en voor het plan met een veel te smalle buffer zullen stemmen.” Eind januari debatteerde Provinciale Staten over een streekplanwijziging die bebouwing van Valkenburg mogelijk moet maken. De SP vond dat de plannen te weinig ruimte boden voor de ecologische verbindingszone tussen het Groene Hart en de duinen. Aanvankelijk deelden de coalitiefracties ChristenUnie-SGP en VVD die mening, maar zij trokken hun voorstellen in onder zware druk van coalitiepartij CDA. “Uiteindelijk bleken de coalitiebelangen toch het zwaarst te wegen voor de VVD en CU-SGP,” aldus Maassen. “Vooral voor de VVD was dat een nederlaag. Die partij had ’s ochtends nog gedreigd niet akkoord te gaan met een smalle bufferzone, maar uiteindelijk is dat wel gebeurd.” Beide partijen kunnen volgens Maassen deze week hun fout herstellen: “Er wordt woensdag pas over het voorstel gestemd. Als de VVD en de ChristenUnie-SGP echt zo graag een brede bufferzone willen dan hebben ze woensdag maar één mogelijkheid: Tegen het voorstel stemmen.”

Lees verder
19 februari 2009

Interpellatie over "Lammebrugleugen"

SP en D66 willen volgende week woensdag een spoeddebat over de vermeende leugens van het provinciebestuur rondom de procedure rond de Oostvlietpolder bij de Raad van State. De partijen hebben dit spoeddebat aangevraagd nadat eerdere schriftelijke vragen onvoldoende waren beantwoord. De provincie zou voor de Raad van State hebben betoogd dat de Lammebrug zou kunnen worden uitgebreid tot een vierbaansweg, terwijl een intern onderzoek uitwees dat dit onmogelijk was. SP-statenlid Erik Maassen wil nu alle kaarten op tafel: “Het moet nu maar eens duidelijk worden of de provincie heeft gelogen tegen de Raad van State.” Het verbreden van de Lammebrug is cruciaal voor de ontwikkeling van de Oostvlietpolder tot bedrijventerrein. In 2005 vernietigde de Raad van State het besluit van de provincie om een bedrijventerrein aan te leggen. De belangrijkste reden hiervoor was dat de Lammebrug niet geschikt zou zijn om het extra verkeer te verwerken dat een bedrijventerrein zo opleveren. In november 2008 stond de Raad van State bebouwing van de Oostvlietpolder wel toe, omdat de provincie nu voldoende zou hebben bewezen dat de Lammebrug geschikt was voor een vierbaansweg. Vorige week bleek echter dat de provincie hierbij essentiële informatie had verzwegen.

Lees verder
18 februari 2009

Zuid-Holland krijgt zuinigere verlichting

“Op de openbare verlichting kan veel energie bespaard worden” aldus SP statenlid Lies van Aelst. Het bestuur van Zuid-Holland gaat samen met gemeenten werken aan zuinige verlichting, de SP is blij dat er gehoor wordt gegeven aan de oproep die zij in 2007 deden. Deze energie besparing levert niet alleen veel geld op, maar zorgt ook voor minder uitstoot van bijvoorbeed CO2. Eerder heeft de SP aan het provinciebestuur gevraagd om niet alleen aan gemeenten te vragen de verlichting zuinig te maken, maar dit zelf ook te doen. Het provinciebestuur heeft hier positief op gereageerd en aangegeven dat de verlichting binnen 12 jaar vervangen moet zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier