h

Nieuws uit 2009

29 september 2009

Instellingen slecht bereikbaar met openbaar vervoer

Zorginstellingen zoals ziekenhuizen en verzorgingshuizen zijn niet altijd goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een onderzoek dat de provinciale SP heeft laten uitvoeren. “Het meest opvallend is een verzorgingshuis in Langeraar,” aldus SP-statenlid Erik Maassen. “Dat ligt bijna drie kilometer van de dichtstbijzijnde bushalte. De bewoners kunnen niet zelfstandig met de bus reizen. Daardoor vergroot hun sociaal isolement.” De SP deed het afgelopen jaar in Zuid-Holland onderzoek naar de bereikbaarheid van alle zorginstellingen en onderwijsinstellingen met het openbaar vervoer. Hieruit bleek dat bushaltes vaak veel te ver weg liggen. “De regels verschillen per gebied, maar het maximum is een kilometer lopen. Dat is natuurlijk veel te ver voor veel mensen,” vertelt Maassen.

Lees verder
24 september 2009

Oppositie eist opheldering varianten Rijnlandroute

D66, SP en GroenLinks hebben opheldering gevraagd aan Gedeputeerde Staten over informering over de Rijnlandroute. Onlangs werd duidelijk dat er verschillende presentaties gegeven zijn door de gedeputeerde. Colleges van de gemeenten die betrokken zijn bij de Rijnlandroute kregen hierdoor andere informatie dan de Statenleden en burgergroepen. Het lijkt er inmiddels op dat Gedeputeerde Staten niet meer serieus meerdere tracémogelijkheden onderzoeken, maar dat er slechts nog één optie overblijft. Dat is het zogenaamde N11-West tracé, dat dwars door de Oostvlietpolder bij Voorschoten snijdt. Tijdens de presentatie voor de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie, werd vorige week echter voorgeschoteld dat een keur aan varianten nog mogelijk is, waaronder natuurvriendelijke oplossingen en tunneltrajecten.

Lees verder
21 september 2009

SP: Rood sein voor de RijnGouweLijn

De laatste ontwikkelingen van de RijnGouweLijn leiden bij de SP Statenfractie zeker niet tot een geruststellend gevoel. In tegendeel zelfs. Weer is aangetoond dat het project niet zal leiden tot een verbetering van het huidige openbaarvervoer in Zuid-Holland. Tegenvallende reizigers aantallen, trage treinstellen en een open gebroken contact met HTM.
De SP Statenfractie heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld over de laatste ontwikkelingen van de Rijn Gouwe Lijn. De SP fractie wil van de gedeputeerde weten of hij voor de Statenvergadering van 24 juni al wist dat NS treintoestellen 7 minuten sneller over het traject Gouda - Alphen aan den Rijn doen dan de a32 treintoestellen van de RGL. Harre van der Nat (Statenlid SP): “Op 24 juni namen de Provinciale Staten een beslissing over het West tracé. Wanneer PS toen op de hoogte was geweest van het feit dat een NS trein over het tracé Gouda – Alphen aan den Rijn er zo veel sneller over doet dan een treintoestel van de Rijn Gouwe Lijn had het debat wellicht een andere uitkomst gehad. Het is belangrijke informatie.”

Lees verder
21 september 2009

Bijeenkomst over aansluiting onderwijs en praktijk jeugdzorg

Op initiatief van de SP wordt er op 25 november een speciale vergadering gehouden over de aansluiting van opleidingen tot werkers in de jeugdzorg en de praktijk van de jeugdzorg. Statenlid Eva de Bakker heeft dit voorstel gedaan, omdat partijen hier wel over willen praten, maar er vooralsnog geen besluiten over willen nemen. Op antwoorden van de verantwoordelijk gedeputeerde wil de SP niet langer wachten. Eerder diende de SP een voorstel in om de aansluiting te verbeteren, maar deze werd aangehouden omdat de verantwoordelijk gedeputeerde toezegde in gesprek te gaan met het werkveld. “Het voorstel deden we eind 2007 en we wachten nog altijd op de uitkomsten,” vertelt De Bakker. “Keer op keer heb ik het aan de orde gesteld, maar er verandert weinig in de provincie, hoewel instellingen er wél mee bezig zijn.” De SP heeft om die reden een themabijeenkomst voorgesteld waarin verschillende initiatieven worden besproken.

Lees verder
20 september 2009

Tracékeus Rijnlandroute blijkt inderdaad wassen neus

“Het is weer gebleken dat de provincie maar een tracé voor de Rijnlandroute serieus neemt: Het zogenaamde N11-Westtracé langs de Stevenshof en dwars door Voorschoten. Alle studies, vergelijkingen en de milieu-effectrapportage worden zo gemanipuleerd om dit tracé geaccepteerd te krijgen. Het idee dat er een eerlijke tracékeuze mogelijk is blijkt een wassen neus,” aldus SP-statenlid Erik Maassen. Woensdag presenteerde gedeputeerde Van Dijk (CDA) de resultaten van een nieuwe studie naar het beste tracé aan Provinciale Staten. Zoals al eerder bekend was geworden, gaat de keuze tussen drie routes: een tunnel onder Leiden door, het N11-Westtracé en een variant langs Nieuw-Valkenburg. Die laatste variant is al twee keer afgewezen volgens Maassen. “Dat dit tracé toch weer opduikt, geeft aan hoe iedereen wordt gemanipuleerd. Nu zijn er drie varianten, waarvan er één wat duurder is, en één heel slecht voor de leefomgeving. Dan lijkt de middelste een mooi compromis. En laat dat nu net de N11-west zijn, precies het tracé dat Van Dijk al die tijd al wil. Terwijl dat idee juist enorm schadelijk zal zijn voor de Stevenshof en Voorschoten.” Het tracé wordt tegenwoordig aangeduid al de ‘balans-variant’. Volgens Maassen is dat gewoon een pr-stunt. “Plak er een nieuw etiketje op, en het lijkt heel wat. Maar het blijft gewoon een slecht voorstel.”

Lees verder
20 september 2009

SP op stage in de jeugdzorg

Op woensdag 30 september zullen SP-statenlid Eva de Bakker en fractiemedewerker Naomi Smulders stage lopen bij de jeugdzorginstellingen Cardea en Horizon. Al eerder heeft de SP bezoeken gebracht aan deze instellingen om te weten wat er speelt op de werkvloer. Dit keer lopen zij mee met werknemers en zullen zij groepen jongeren bezoeken in verschillende leeftijdscategoriën.
De SP gaat regelmatig op werkbezoek. Het belang hiervan heeft zij overgebracht bij statenleden van andere partijen. Het gevolg is dat nu de meeste woordvoerders van andere partijen ook mee zullen doen aan de stagedag. De provincie organiseert deze dag en de bevinden zullen besproken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier