h

Nieuws uit 2009

12 november 2009

Dit zei de SP over de begroting 2010

Op 11 november werden de algemene beschouwingen gehouden in Provinciale Staten. Namens de SP voerde Eva de Bakker het woord. Zij sprak over de gevolgen van de financiële crisis voor de provincie, verantwoordelijkheid nemen, lef hebben en “nee” durven zeggen. Hieronder volgt de bijdrage zoals is uitgesproken in de eerste termijn van het debat. De provincie zit financieel in een moeilijke periode, want de hele wereld maakt moeilijke financiële tijden door vanwege de crisis. Laten we het 'grote plaatje' niet vergeten: 1 miljard mensen op de wereld lijden honger!
De groep armen wordt alleen maar groter, ook in onze provincie. Want de rekening van de financiële crisis wordt bij de verkeerde groep gelegd en niet bij de échte verantwoordelijken. Hebben we nu geleerd van wat er allemaal is gebeurd? De hebzucht, de grootschaligheid, een afwezige overheid...

Lees verder
11 november 2009

SP: Geen CO2-opslag onder Barendrecht

De SP in Zuid-Holland wil geen CO2-opslag. SP-statenlid Lies van Aelst: “CO2-opslag is geen duurzame oplossing. Het biedt de energieproducenten mogelijkheden om door te blijven gaan met het gebruik van fossiele brandstoffen, in plaats van te investeren in echt duurzame oplossingen. Als de CO2-opslag toch doorgaat, dan zeker niet onder Barendrecht.” De SP heeft dan ook de motie in de Provincie Zuid-Holland gesteund tegen de CO2-opslag onder Barendrecht. CO2-opslag heeft volgens de SP geen positief effect op de energievoorziening. Minister Cramer wil Shell een subsidie van 30 miljoen euro geven om CO2 van de raffinaderij in Pernis op te slaan in een leeg gasveld onder Barendrecht. Nadat de bevolking zich massaal tegen deze plannen keerde, spraken ook het college, de gemeenteraad en daarna de Provinciale Staten van Zuid-Holland zich uit tegen het onzinnige en onrustmakende plan.

Lees verder
11 november 2009

Muskusratten niet meer verdrinken

Op aandringen van de SP komt de provincie met preventieve maatregelen voor de bestrijding van muskusratten. De partij wil onder andere dat de er geen dieren meer in verdrinkingskooien gevangen worden. Zuid-Holland vangt en doodt elk jaar vele duizenden muskusratten, voor een deel door ze te laten verdrinken in verdrinkingskooien. Het provinciebestuur heeft het voorstel van de SP overgenomen. SP-statenlid Lies van Aelst: “ Zolang er muskusrattenbestrijding is moet dat op een zo diervriendelijke manier gebeuren. Verdrinkingsvallen horen daar zeker niet bij. Als je jonge katjes verdrinkt heb je in dit land een groot probleem, maar de overheid mag blijkbaar muskusratten wel onnodig laten lijden.” De SP wil dat de provincie Zuid-Holland zo snel mogelijk stopt met het gebruik van verdrinkingsvallen.

Lees verder
11 november 2009

Provincie steunt SP voorstel binnenvaart

Vervoer over water wordt vanaf nu een belangrijker onderdeel van de keuze voor een locatie voor bedrijventerreinen. De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben de motie van de SP hierover unaniem gesteund. “Binnenvaart is een van de middelen om files terug te dringen, en ook om uitstoot te verminderen. De provincie heeft met beide veel problemen, dus is dit een stap in de goede richting” aldus SP-statenlid Lies van Aelst. Alle politieke partijen zijn het er over eens dat binnenvaart belangrijk is. Toch is er provinciaal elk jaar vrijwel geen geld voor beschikbaar. De binnenvaart is over het algemeen de vervoerwijze die het minst milieuvervuilend en het veiligst is. Het scheelt in de files op de overvolle Nederlandse wegen doordat één schip vijftig vrachtwagens kan vervangen. Bovendien is vervoer via een binnenvaartschip vaak schoner dan via een vrachtwagen.

Lees verder
11 november 2009

Milieuvergunningen grote industrie eind 2010 op orde

Begin 2009 meldde de SP-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland dat dertien jaar na het van kracht worden van de Europese IPPC-richtlijn voor uitstoot naar de lucht een tiental grote bedrijven in Zuid-Holland de lucht meer dan nodig verontreinigen. Vooral de vergunningen van vier grote raffinaderijen van Shell, Esso, BP en Kuwait Petroleum gaan nog steeds niet uit van de Best Beschikbare Technieken zoals voorgeschreven in de IPPC-richtlijn. Het rapport van de SP over de milieuvergunningen werd op 28 oktober jongstleden door Provinciale Staten besproken met gedeputeerde van Heijningen van Milieu. De gedeputeerde gaf toe dat volgens de landelijke richtlijnen de vergunningen op 1 oktober 2007 op orde hadden moeten zijn, maar vroeg om begrip, omdat het om zeer ingewikkelde bedrijfsprocessen gaat bij de raffinaderijen.

Lees verder
3 november 2009

SP: Geef duidelijkheid over Rijnlandroute!

De SP wil zo snel mogelijk openheid over de besluiten die zijn genomen over de Rijnlandroute. Vorige week hebben gedeputeerde Van Dijk en minister Eurlings besloten wat de voorkeursroute wordt, en hoeveel geld de minister beschikbaar stelt. “Sindsdien hult de provincie Zuid-Holland zich echter in stilte,” aldus SP-statenlid Erik Maassen. “Wij willen nu graag weten welke afspraken er zijn gemaakt, zeker omdat er nu geruchten de ronde doen.”
Volgens het Leidsch Dagblad betaalt minister Eurlings de helft van de kosten voor de Rijnlandroute mee, een bedrag van 422 miljoen euro. De totale kosten bedragen volgens het artikel zo’n 844 euro. “Dat moet een flinke tegenvaller zijn voor de provincie,” zegt Maassen. “De provincie en de regio Holland-Rijnland hebben nu 128 miljoen klaarliggen. Er is dus kennelijk nog 300 miljoen tekort.” Maassen is vooral erg benieuwd welke variant is gekozen. “Dat houdt iedereen natuurlijk bezig. Wil de provincie nog steeds een vierbaans snelweg langs de Stevenshof en dwars door Voorschoten, of is er gekozen voor een betere variant?” Maassen is verbaasd over het hoge totaalbedrag: “Vorig jaar viel het zogenaamde ‘Korte Vliettracé’ af omdat het te duur was. Dat was een heel goed alternatief, waar weinig mensen last van zouden hebben. Dat tracé was goedkoper dan de 844 miljoen waar nu over wordt gesproken.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier