h

Nieuws uit 2007

8 mei 2007

Krista van Velzen en Lies van Aelst koken bij van Harte Resto

Maandag 7 mei liepen statenlid Lies van Aelst en kamerlid Krista van Velzen mee in het Van Harte Resto in het Haagse Laakkwartier. Van Harte kookt 2 keer per week in het vadercentrum Den Haag voor wie maar mee wil eten, het kost vijf euro pp en voor minima twee euro vijftig. Het idee is vooral om mensen uit een sociaal isolement te halen. Krista en Lies hebben voor ongeveer 60 mensen gekookt. Een rondleiding door het vadercentrum liet zien dat er nog veel meer te doen is dan dit sociale initiatief. In het centrum worden allerlei cursussen aan vaders aangeboden zoals Nederlands, engels, lassen, computerles en kleding maken. Er is een winkel waar onder het motto ‘dress for success’ gratis nette kleding wordt gegeven aan mensen die aan het solliciteren zijn. Een trotse Anita laat Krista en Lies de winkel zien, waar verschillende mensen werkervaring op doen.

Ook is er een weggeefwinkel, waar mensen mits ze een ooievaarpas laten zien (kortingskaart voor mensen in Den Haag met een laag inkomen) gratis kleding en andere spullen mogen meenemen. Een soort voedselbank eigenlijk, maar dan voor alles behalve voedsel. De winkel draait totaal op vrijwilligers. Mina vertelt hoe iedereen met zijn eigen verhaal aankomt en zij ook wel eens door de vingers ziet dat er mensen zonder pas in de winkel komen. illegalen of mensen die nog aan het procederen zijn.

Lees verder
26 april 2007

Bus 145 moet blijven rijden

Vorige week werd bekend dat buslijn 145 tussen Leiden en Amsterdam wordt opgeheven. Deze buslijn wordt vooral gebruikt door leerlingen uit Abbenes die met deze bus in Oegstgeest naar school gaan. De SP-fractie in de provincie Zuid-Holland vind dat juist scholen goed bereikbaar moeten zijn, en heeft schriftelijke vragen gesteld. SP Statenlid Erik Maassen: "Deze leerlingen zullen na het opheffen van deze lijn met een grote omweg naar school moeten, en zijn dus veel meer geld kwijt. Het schrappen van lijn 145 jaagt hen op enorme kosten. Hun school moet gewoon goed bereikbaar zijn".

Lees verder
25 april 2007

Reactie SP op coalitieakkoord

De SP ziet in het coalitieakkoord van CDA, VVD, PvdA en CU-SGP weinig nieuws.
Het nieuwe college geeft opnieuw ruim baan aan meer asfalt en bedrijventerreinen en trekt zich als overheid meer terug.
In het akkoord staan op het terrein van de sociale woningbouw en het openbaar vervoer mooie woorden op papier, maar er is weinig zich op concreet resultaat.
De komende tijd zal het college met uitgewerkte plannen gaan komen.
De SP zal waar nodig eigen voorstellen en alternatieven aandragen.

Lees verder
23 april 2007

Emile Roemer en Harre van der Nat steunen actievoerende buschauffeurs

Buschauffeurs van onder meer Connexxion die actie voeren voor
een betere CAO worden gesteund door de SP. De chauffeurs krijgen een telaag loonbod als gevolg van de introductie van steeds meer marktwerking in het openbaar vervoer. Tweede-Kamerlid Emile Roemer sprak vandaag de stakers toe in Leiden.
Op maandag begonnen de chauffeurs met een publieksvriendelijke actie. In de spits (vóór 9 uur, en van 16 tot 19 uur in de middag) werd er niet gecontroleerd op buskaartjes. Tussen 9 en 16 uur en ná 19 uur reden er helemaal geen bussen. De vakbonden CNV en FNV willen een loonsverhoging van 3% voor de chauffeurs, de busmaatschappijen vinden dat te veel.

Van der Nat (SP) "De lage lonen zijn het gevolg van de marktwerking in het openbaar vervoer" De vervoerders schrijven zo laag mogelijk in op
concessies, want de overheid kiest de goedkoopste. De winnaar van de aanbesteding moet vervolgens die lage prijs ergens terugverdienen en dat is bij de arbeidsvoorwaarden van de chauffeur.

Na spoedoverleg tussen werkgevers en de bonden is er een akkoord bereikt. Een salarisverhoging van 3% is binnen! Woensdag zullen de chauffeurs weer aan het werk gaan.

Lees verder
4 april 2007

Vermeulen fractievoorzitter, verdeling onderwerpen fractieleden bekend

Bart Vermeulen is door de nieuwe fractie gekozen als fractievoorzitter. Daarnaast heeft de fractie de onderwerpen per lid verdeeld. Op deze pagina is informatie over de nieuwe fractieleden te vinden en welke woordvoerders er op welk beleidsterreinen zijn.Lees verder
27 maart 2007

GS heeft geen respect voor uitslag referendum RijnGouweLijn

Op 21 maart zonden GS een fax aan de leden van de gemeenteraad van Leiden. De bedoeling van dit schrijven was het onder de aandacht brengen van het hun standpunt inzake de uitkomst van het referendum op 7 maart van dit jaar. Hierin geven GS aan dat zij de provincie niet gebonden achten aan de uitslag van het referendum. GS laat de raadsleden van Leiden weten dat het de RijnGouweLijn gaat om een (boven) regionaal besluit dat zich niet leent voor een lokaal referendum.

Lees verder

Pagina's

U bent hier