h

Nieuws uit 2007

26 juli 2007

SP bezoekt Krimpenerwaard

Krimpenerwaard

Op donderdag 26 juli 2007 bezochten Fractiemedewerker Ap de Wit en Statenlid Frank Johan Hoogendam de Krimpenerwaard. Daar werden ze door Tjeerd Dijkstra, van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) op de hoogte te gesteld van de recente ontwikkelingen rondom het Veenweidepact in een van Zuid Hollands mooiste groene gebieden. Na een presentatie in het Dorpshuis te Stolwijk, trok het gezelschap het gebied in. De ontwikkeling van de plannen voor de Krimpenerwaard begon in 1982 toen enkele boeren aangaven wel iets te zien in een ruilverkaveling. 23 jaar later resulteerde dit in de ondertekening, door 15 overheden en maatschappelijke organisaties, van het Veenweidepact (december 2005). Het plan voorziet in de realisatie van natuur en recreatiegebieden met een totale oppervlakte van 2450 hectare. Hierbij is gekozen voor een groot aaneengesloten gebied, dat als een soort grote slinger door de waard wordt aangelegd. De kern van deze slinger gaat deel uitmaken van de ‘Natte As’, en zal bestaan uit open water en moeras.

Lees verder
25 juli 2007

Opheldering gunning busvervoer Arriva

De SP-fractie is zeer verbaasd dat het bedrijf Arriva het busvervoer in de Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee mag gaan verzorgen. De ervaringen met Arriva zijn in Zuid-Holland erg slecht. Sinds januari rijdt Arriva in de regio Drechtsteden, en daar gaat sindsdien van alles mis met veel klachten van reizigers en personeel tot gevolg. Arriva heeft in een half jaar al tweemaal een boete gehad wegens wanprestaties. SP Statenlid Erik Maassen is niet te spreken over de toewijzing. “De logica achter deze beslissing ontgaat mij volledig." "Gedeputeerde Huls heeft verklaard dat Arriva in de Hoekse Waard en op Goeree Overflakkee mag gaan rijden omdat het bedrijf kwalitatief het beste aanbod doet, maar Huls heeft al ruim een half jaar te maken met de ondermaatse prestaties van Arriva rond Dordrecht.”

Lees verder
23 juli 2007

Werkbezoek veiligheid waterwegen

Ingang Spui

Afgelopen zondag heeft een delegatie van de provinciale statenfractie samen met afgevaardigden van lokale SP afdelingen een vaartocht op de Oude Maas georganiseerd. Het doel van de vaartocht was het bekijken of de veiligheid op dit vaarwater voor de pleziervaart en de beroepsvaart verbeterd kan (en vooral moet) worden. Pleziervaart

Lees verder
4 juli 2007

SP vreest dat de Jeugdtheaterschool Leiden van toneel verdwijnt door provinciale subsidie

In Leiden zijn twee aanbieders van jeugdtheaterlessen: de Jeugdtheaterschool Leiden (JTS) en het Jeugdtheaterhuis. De JTS is een lokale instelling en het jeugdtheaterhuis wordt gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland. De SP vreest voor de mogelijkheid dat de JTS van het toneel zal verdwijnen door de subsidie van het Jeugdtheaterhuis. De SP is blij dat de provincie zich inspant voor jeugdtheater en vindt dat gemeenten dit ook moeten doen. "Maar wij vinden het onwenselijk wanneer een provinciale organisatie op de plaats gaat zitten van een lokale instelling. De provinciale instelling kan beter eerst naar gemeenten waar nog geen lokale jeugdtheaterschool is," zegt Harre van der Nat, statenlid voor de SP. "Misschien dat in de toekomst blijkt dat de twee jeugdtheaterscholen elkaar kunnen versterken en aanvullen, dat hopen we. Maar eerst stellen we schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten hierover. We willen weten waarom dit zomaar mogelijk is en wat eraan te doen valt. Het is belangrijk om in de toekomst dergelijke ongelijke situaties te voorkomen."

De JTS is 25 jaar actief in Leiden met lessen en voorstellingen. Sinds kort is op uitnodiging van het Volkshuis (centrum voor cursussen op het gebied van o.a.cultuur) het Jeugdtheaterhuis uitgenodigd om in Leiden theaterlessen voor de jeugd te komen verzorgen. Eerder was gebleken dat een samenwerking tussen JTS en het Volkshuis niet mogelijk bleek, wegens te grote verschillen. Ook de JTS en het Jeugdtheaterhuis willen niet samengaan. "De kans bestaat dat het Jeugdtheaterhuis de lokale JTS weg zal drukken. Er is namelijk in de gemeente Leiden niet genoeg geld om beide instellingen te subsidiëren. Aan de andere kant kun je het ook niet maken om het Jeugdtheaterhuis na één seizoen op straat te zetten. De gemeenteraad zal met een oplossing komen voor alleen komend theaterseizoen. Maar hoe moet het de jaren daarna?" vraagt Van der Nat, statenlid voor de SP. "Het kan toch niet zo zijn dat, doordat de Provincie de aanbieder van de ene Jeugdtheaterinstelling een subsidie geeft, daarmee een andere, lokale instelling overbodig wordt gemaakt!"

Lees verder
28 juni 2007

SP ontevreden over plan huizenbouw in natuurgebied

De SP is niet te spreken over het ontwerpstreekplan dat is aangenomen door de Provinciale Staten van Zuid-Holland, omdat het plan de mogelijkheid biedt om te bouwen in het natuurgebied tussen Voorschoten en Leidschendam-Voorburg, de Duivenvoordecorridor. De SP ziet woningbouw in een natuurgebied niet als de oplossing om de aanleg van meer natuur te betalen. Gedeputeerde Staten willen namelijk villa’s bouwen met veel natuur erom heen. In het streekplan zijn ook een aantal andere voorstellen opgenomen, die onder andere woningbouw in Rijswijk en De Zilk mogelijk moeten maken. “Ondanks het feit dat we die plannen van harte ondersteunen hebben we uiteindelijk tegen het gehele ontwerpstreekplan gestemd, omdat daarmee ook bouwen in de Duivenvoordecorridor mogelijk wordt gemaakt”, aldus Statenlid Erik Maassen (SP). “Als dit streekplan in werking treedt, krijgen de gemeentes Voorschoten en Leidschendam-Voorburg verregaande bevoegdheden om te bouwen in dit gebied”, zo stelt Maassen. “Het gaat hier om een prachtig natuurgebied dat deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur die belangrijke natuurgebieden met elkaar verbindt. Daar willen de gemeentes meer dan 200 villa’s in plaatsen. Dit plan is een ramp voor dit natuurgebied. Voor de SP een reden om tegen het hele ontwerpstreekplan te stemmen. ”

Lees verder
28 juni 2007

Staten: Extra nachtvluchten van de baan bij Rotterdam Airport

Regeringstoestel staat der NederlandenAls het aan de meerderheid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland ligt komen er geen extra nachtvluchten op Rotterdam Airport, en ook geen 3000 extra vluchten overdag. In de statenvergadering van 27 juni jl is besloten de aanwijzing van het Rijk voor Rotterdam Airport af te wijzen. Hiermee volgt de Provincie de gemeente Schiedam. De SP attendeerde de PvdA op een motie die eerder in Schiedam was aangenomen. SP en PvdA hebben uiteindelijk samen met andere partijen een motie ingediend om te zorgen dat het aantal nachtvluchten niet wordt uitgebreid. In het coalitie-akkoord, tussen de collegepartijen CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie/SGP, was al opgenomen om het nachtregime te handhaven. Van de collegepartijen stemde naast de PvdA alleen CU/SGP ook voor de motie. Dit tot ongenoegen van de VVD.

Lees verder

Pagina's

U bent hier