h

Nieuws uit 2007

9 september 2007

SP ontevreden over inzet provincie rond duurzame mobiliteit

De SP is teleurgesteld in de inspanningen die de Provincie Zuid-Holland doet om duurzame mobiliteit te steunen. In tegenstelling tot de afgelopen jaren levert de provincie dit jaar geen bijdrage aan de “week van de vooruitgang”, een initiatief om duurzame mobiliteit te bevorderen. SP-statenlid Erik Maassen: “Door een bijdrage te leveren had de Provincie Zuid-Holland kunnen laten zien dat zij duurzame mobiliteit serieus neemt. De wegen in Zuid-Holland slibben dicht met files, dus het wordt hoog tijd alternatieven te bieden voor de auto.”
In de week van de vooruitgang, van 16 tot 22 september, worden diverse vormen van duurzame mobiliteit gepromoot. Zo is er op 18 september in diverse steden een autoloze zondag, en promoot Veilig Verkeer Nederland het lopen en fietsen naar school en werk.

Lees verder
8 september 2007

Meer woningen voor statushouders

De provinciale SP fractie heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten hoe de huisvesting is geregeld van statushouders. Asielzoekers die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning (statushouders) blijken nog steeds te verblijven in asielzoekerscentra terwijl zij allang woonruimte moeten hebben volgens de nieuwe regeling. De SP vindt dat een slechte zaak, want het is van groot belang dat deze groep mensen zo snel mogelijk in onze samenleving wordt opgenomen.

SP statenlid Peter Romijn, maakt zich zorgen over de achterstand die is ontstaan in gemeenten bij het toedelen van gepaste woonruimte. Romijn wijst erop dat hierbij de asielzoekers die onder het Generaal Pardon vallen nog niet bij de categorie statushouders zijn opgeteld. Romijn zegt hierover: "Ik verwacht een toename op de woningmarkt die door gemeenten niet direct opgelost kunnen worden."

Lees verder
5 september 2007

Veel steun voor SP pleidooi gebruik LED verlichting

De SP fractie in de provinciale staten kreeg van gedeputeerde Velthuijsen steun voor het pleidooi om te kijken op welke manier de provincie meer gebruik kon maken van LED verlichting langs provinciale wegen.
Tijdens een bespreking over de verbreding van de N209 in de commissie Mobiliteit, Kennis en Economie van woensdag 5 september bleek dat naast gedeputeerde Velthuijsen ook andere politieke partijen het pleidooi konden steunen. SP statenlid Harre van der Nat: "Het gebruik van LED lampen heeft zeer grote voordelen. De LED lamp verbruikt fors minder energie dan gewone straatverlichting en gaat langer mee. De provincie zou een vooruitstrevende rol moeten innemen als het gaat om milieubewust en energiezuinig beleid en dus extra moeten investeren in dit soort nieuwe technieken.”

Lees verder
5 september 2007

Zomer vol werkbezoeken in de jeugdzorg

Eva de Bakker bij Cardea

Afgelopen zomer heeft SP-statenlid Eva de Bakker veel (werk)bezoeken gebracht aan verscheidene instellingen die werkzaam zijn in de jeugdzorg en aan Bureau Jeugdzorg zelf. "Het is belangrijk om de praktijk te kennen, de vloer op te gaan," aldus Eva de Bakker. "Ik heb veel goede gesprekken gevoerd met jongeren, ouders en hulpverleners. Juist als beginnend statenlid vind ik het erg belangrijk een breed beeld te krijgen van het diverse veld wat jeugdzorg is. Vandaar dat ik vlak na de verkiezingen van afgelopen maart samen met fractiemedewerker Naomi Smulders veel bezoeken heb gepland en gesprekken heb gevoerd." Een greep uit de bezoeken: • Harreveld

Lees verder
5 september 2007

Provincie maait bloeiende beschermde orchideeën op Goeree Overflakkee

Rietorchis De SP-fractie in de Provinciale Staten wil dat er snel een einde komt aan het maaien van beschermde planten die in bloei staan.
SP statenlid Wiel Senden heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over het maaien van bloeiende beschermde orchideeën op de oude trambaan tussen Stellendam en Goedereede op Goeree Overflakkee. Volgens de SP-fractie heeft het maaien minimaal een maand te vroeg plaatsgevonden, zowel in 2006 als in 2007. De SP vraagt het Provinciebestuur dan ook of het niet beter is om het beheer van de trambaan op korte termijn over te dragen aan een natuurbeherende instantie met meer deskundigheid zoals het Zuid-Hollands Landschap. Op 23 januari 2007 heeft de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree Overflakkee aan de toenmalige gedeputeerde van der Sar een brief gestuurd met het verzoek het maaibeheer van de oude trambaan tussen Stellendam en Goedereede aan te passen. In opdracht van de Provincie was de trambaan namelijk al in juni 2006 gemaaid toen de Gevlekte Rietorchis in bloei stond (in de volksmond ook juni-orchis geheten, de naam zegt het al). Ook was er bagger uit de sloten over de orchideeën uitgespreid.
Het verzoek van de Vereniging was om pas na 15 juli te maaien en te overwegen het beheer over te dragen, bijvoorbeeld aan het Zuid-Hollands Landschap.
Toch is er ook dit jaar weer veel te vroeg gemaaid.
Aangezien de Gevlekte Rietorchis in Nederland een beschermde soort is, heeft de SP-fractie het provinciebestuur om opheldering gevraagd.

Lees verder
4 september 2007

Opheldering over asbest op Crayestein-West

De SP wil opheldering over de aanwezigheid van asbest op de top van de stortplaats Crayestein-West in Dordrecht.
Aanleiding hiervoor is het verschijnen van een rapport waarin door onderzoekers van een milieumanagementbureau in opdracht van afvalverwerker HVC begin juli van dit jaar asbest is aangetroffen op de top van de stortplaats.

Lees verder

Pagina's

U bent hier