h

Nieuws uit 2007

27 oktober 2007

Nieuwe cijfers woningbouw boven tafel dankzij SP

SP-statenlid Eva de Bakker heeft bij de behandeling van de begroting 2008 nieuwe cijfers over het aantal nieuw te bouwen huizen boven tafel gekregen. Het gaat om zowel om reguliere woningbouw als sociale koop- en huurwoningen. “Ik vroeg naar de ontwikkelingen bij het project ‘Stedenbaan’ voor 2008. Het project behelst het binnenstedelijk bouwen bij treinstations in verschillende steden, waarbij het tekort aan woningen wordt aangepakt,” zegt De Bakker. “In de begroting voor 2008 werden de aantallen en de plannen voor Stedenbaan niet genoemd. Bij doorvragen bleek dat er dit jaar 5.250 woningen zullen komen bij treinstations. Wij zullen de vinger aan de pols houden of dit aantal daadwerkelijk wordt gehaald.” In totaal komen er 16.000 nieuwe woningen, waarvan 10.500 in bestaand stedeljk gebied gebouwd zal worden. Het aantal nieuw te bouwen sociale woningen is 5.300 voor 2008.

Lees verder
22 oktober 2007

SP Statenleden doen vrijwilligerswerk in kader Make a Difference Day

In de week van Make a Difference Day (2 & 3 november) doen zoveel mogelijk mensen in heel Nederland één of twee dagen vrijwilligerswerk. De SP Statenleden in Zuid Holland vinden het een belangrijk initiatief omdat vrijwilligers voor onze samenleving onmisbaar zijn.
SP Statenlid Lies van Aelst: 'Het is goed om als volksvertegenwoordiger ook zoveel mogelijk in de samenleving de handen uit de mouwen te steken. Je krijgt daarmee een werkelijk beeld van wat er leeft. Daarnaast is het goed om vrijwilligers te steunen bij hun belangrijk werk.

Lees verder
20 oktober 2007

Provinciebestuur krijgt ervan langs op de markt

Donderdagmiddag waren SP-statenlid Eva de Bakker en oud-fractievoorzitter Gerard Harmes op de markt in Hazerswoude Rijndijk. Zij waren er om enquêtes over gemeentelijke herindelingen onder de bevolking af te nemen, maar veel gesprekken bleken ook over de toestanden rond de RijnGouwLijn (RGL) te gaan.“Veel mensen zijn goed op de hoogte wat er gebeurt in Leiden. Zij weten dat de provincie de referendumuitslag negeert en dat de provincie de RGL tegen de wil van de inwoners in tóch aan wil leggen,”vertelt De Bakker. “Uit de reacties blijkt dat de democratie een klap heeft gekregen. Mensen voelen zich niet serieus genomen en de provincie staat verder van hen af dan ooit!”
Eva de Bakker op de markt “De inwoners van Leiden en de politiek partijen in de provincie die de Leidse referendumuitslag wel respecteren krijgen steun,” vervolgt De Bakker. “Opmerkingen als: ‘Niet opgeven hoor!’ en ‘De provincie? Daar zitten een stel grappenmakers. Zij doen toch wel wat ze willen’ heb ik regelmatig gehoord.”

Lees verder
17 oktober 2007

Aanleg RGL onverantwoord besluit

De SP heeft niet ingestemd met de verdere aanleg van de RijnGouweLijn. Tijdens het debat in Provinciale Staten bracht de SP in dat het financiële risico te groot is, dat er te veel onduidelijkheid is over de verdere aanleg van RijnGouweLijn en dat het alternatief van de gemeente Leiden niet serieus is bekeken. SP Statenlid Harre van der Nat: “Het is duidelijk dat de aanleg van de RijnGouweLijn een doel op zich is geworden, ongeacht een volkomen onduidelijke financiële situatie” De SP is in zijn geheel tegen de aanleg van de RijnGouweLijn. En tegen het aangenomen besluit om doorzettingsmacht te kunnen gebruiken om Leiden te dwingen het tracé door de Breestraat aan te leggen. Van der Nat: “Het vertrouwen van de inwoners van de stad Leiden in de provinciale politiek heeft een nieuwe dreun opgelopen.” Ook de randstedelijke rekenkamer heeft onlangs aan Provinciale Staten het dringende advies gegeven om het besluit uit te stellen, omdat er wat betreft de kosten voor exploitatie er grote financiële onzekerheid bestaat. Verder adviseren zij dat er een nieuwe berekening komt, omdat de omstandigheden zijn verandert.
Er bestaat ook nog steeds grote onduidelijkheid over de bijdrage die het Rijk gaat leveren voor het westelijke deel van het tracé.

Lees verder
17 oktober 2007

Urgentieprogramma Randstad gaat niets oplossen

De statenfractie van de SP ziet niets in de plannen van het provinciebestuur en het kabinet om met “bestuurlijke duo’s” de problemen in de Randstad aan te gaan pakken.
De SP deelt de ambitie van Gedeputeerde Staten om problemen aan te pakken waar het gaat om de bestuurlijke drukte, het fileleed, de zwakke OV infrastructuur en de noodzaak om verstandig om te gaan met onze schaarse ruimte, maar moet constateren dat de aangekondigde oplossingen juist de problemen zullen verergeren. SP fractievoorzitter Bart Vermeulen:
“Als je goed naar het urgentieprogramma kijkt dan zie je niets nieuws en gaat men vooral door op de weg die juist tot al deze problemen heeft geleid. Het blijft toch vooral bij meer asfalt, meer grond bebouwen, lange reistijden en bestuurlijke problemen.
De bestuurlijke drukte wordt bijvoorbeeld niet aangepakt.
Een inwoner van Rotterdam valt maar liefst onder 7 verschillende bestuurslagen die allemaal iets met de ruimtelijke ordening van doen hebben.”

Lees verder
16 oktober 2007

In gesprek op de markt van Bodegraven

Vandaag hebben SP Statenleden Harre van der Nat en Lies van Aelst de herindelingenquête van de SP statenfractie in Bodegraven op de weekmarkt afgenomen.
De reacties waren gemengd, mensen hadden het gevoel niet geïnformeerd te zijn. Een van de meest gehoorde antwoorden was dan ook: "Dat weet ik nog niet". Dit baart de SP fractie zorgen, een herindeling is iets ingrijpend in een regio en het is dan ook de taak van de overheid om er voor te zorgen dat de betrokkenen goed ingelicht zijn. SP-er Van der Nat: "Er waren veel mensen die op ons af stapten, ze hadden gehoord dat ze vandaag hun verhaal mochten doen, hun mening mochten geven en dat lieten ze zich niet nogmaals zeggen".
De herindelingen waren niet het enige onderwerp, mensen zaten ook in hun maag met het sluiten van een zaal en andere lokale problemen, ze waren dan ook blij dat eindelijk naar hen wilde luisteren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier