h

Nieuws uit 2007

16 november 2007

Zwangere meiden en tienermoeders hebben hulp nodig, provincie kijkt weg

Tijdens de begrotingsbehandeling voor 2008 heeft de SP statenfractie moties ingediend over jeugdzorg. Gedeputeerde Staten werden in een motie gevraagd wat de omstandigheden voor jonge moeders en zwangere meiden zijn en hoe deze kunnen worden opgelost. Eva de Bakker, SP-woordvoerder jeugdzorg: “Gelukkig gaat het met veel zwangere meiden of heel jonge ouders met kinderen goed, maar er is ook een deel dat tussen wal en schip valt. De politiek moet weten wat er speelt, zodat problemen als huisvesting of opvang kunnen worden opgelost! Maar een ruime meerderheid in de provincie steunt enkel de intentie en stemde toch tegen de motie. Dat is wegkijken en daar heeft niemand iets aan .” “Momenteel is er geen ‘probleemeigenaar’ voor zwangere meiden of jonge moeders met problemen en dus gebeurt er weinig. Grote steden hebben wel opvangmogelijkheden, maar in andere gemeenten is er niets, terwijl er –volgens geluiden uit het werkveld- wel behoefte aan is. Niemand lijkt op dit moment verantwoordelijke te (willen) zijn. Volgens mij is het een bovenregionaal probleem en dus is er een rol voor de provincie.” Alle collegepartijen; PvdA, VVD, ChristenUnie/SGP en CDA waren het oneensde SP. Alleen GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren steunden de motie.

Lees verder
14 november 2007

Begroting 2008: Geen structurele oplossingen voor de echte problemen

De eerste begroting van het nieuwe provinciebestuur geeft de inwoners van Zuid-Holland geen zicht op structurele verbeteringen voor de meest dringende problemen.
Het openbaar vervoer blijft fors achter lopen op de investeringen in asfalt en dus kan het openbaar vervoer geen alternatief zijn voor de auto, de jeugdzorg wordt nog steeds met lapmiddelen overeind gehouden en de woningnood loopt verder op.
Dat zijn de conclusies van de SP in Provinciale Staten bij de behandeling van de begroting voor 2008. SP fractievoorzitter Bart Vermeulen hield in zijn bijdrage een pleidooi om te investeren in een aanpak die de problemen ook oplost.
Vermeulen: “Het aantal reizigers in het openbaar vervoer moet fors omhoog, de jeugdzorg moet structureel verbeterd worden, er moeten meer sociale huurwoningen komen en de groene ruimte moet meer bescherming krijgen. Als de provincie die problemen nu echt aan gaat pakken dan krijgen de inwoners weer meer vertrouwen in de politiek.
Dit college kijkt echter naar het resultaat op korte termijn en kijkt weg van een aantal problemen.”

Lees verder
14 november 2007

Provinciebestuur wil geen verbeteringen openbaar vervoer

De SP is teleurgesteld in de houding van het provinciebestuur ten aanzien van het openbaar vervoer.
Het college van Gedeputeerde Staten wil het aantal reizigers in het openbaar vervoer nauwelijks laten stijgen en wil eigenlijk niets extra’s doen om meer mensen het openbaar vervoer in te krijgen. Daarnaast gaat er nog steeds structureel te weinig geld naar het openbaar vervoer. Tijdens de behandeling van de begroting van de provincie Zuid-Holland voor 2008 heeft de SP een aantal constructieve verbetervoorstellen op het gebied van het openbaar vervoer gedaan.
Zo wil de SP dat er bereikbaarheidseisen komen voor kantoor- en bedrijvenlocaties en zorg- en onderwijsinstellingen.
SP fractievoorzitter Bart Vermeulen: “Het is onze taak als provincie om mensen te stimuleren het OV te gebruiken. Het is dan ook heel belangrijk om bedrijven, scholen en zorginstellingen bereikbaar te maken en te houden. Veel bedrijventerreinen zijn nu slecht bereikbaar met het openbaar vervoer en als we daar verbetering in aanbrengen kunnen meer mensen de auto laten staan.”

Lees verder
7 november 2007

Tekorten bij Bureau Jeugdzorg vragen om politieke keuze

De statenfractie van de SP in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de tekorten bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Deze week bleek uit een artikel uit het Leidsch Dagblad dat er in de regio Leiden voor het eerst een tekort is aan gezinsvoogden. Bovendien kampt Bureau Jeugdzorg met een financieel tekort van 4 miljoen euro. "Het zijn schokkende gegevens waar ik Gedeputeerde Staten meteen uitleg over heb gevraagd," zegt SP statenlid Eva de Bakker. "Uit de antwoorden blijkt dat Gedeputeerde Staten geen extra geld wil vrij maken en dus wegkijken. Erg teleurstellend in een tijd waarin de wachtlijsten groeien, kinderen onterecht in een gevangenis zitten en er een tekort is aan verschillende behandelplaatsen." Volgens de verantwoordelijk gedeputeerde mevrouw Van der Vondervoort ligt het aan het Rijk dat er geen geld is, want de landelijke doeluitkering loopt achter bij de vraag. "Ik heb niet meer, dus kan ik niets uitgeven," stelt zij. De Bakker (SP) is het er niet mee eens: "Het is een politieke keuze om niet meer geld te investeren in jeugdzorg. De provincie is niet arm, het is een kwestie van keuzen maken, desnoods uit andere budgetten. Dat is nodig omdat de vraag naar jeugdzorg nog altijd groeiende is."

Lees verder
6 november 2007

Gezinnen wachten gedwongen op voogden

In een artikel van het Leidsch Dagblad is te lezen dat in de regio Leiden honderd gezinnen wachten op een gezinsvoogd en extra toezicht. Het opmerkelijke is dat er voor het eerst een wachtlijst is voor gezinsvoogden. Er is voor kinderen in een crisissituatie wel direct hulp beschikbaar. “We moeten juist voorkomen dat kinderen in een crisissituatie terecht komen,”zegt SP-statenlid Eva de Bakker. “Dus moeten er voldoende hulpverleners aanwezig zijn om een crisis te voorkomen. Het is schrijnend dat zoveel gezinnen moeten wachten op hulp. Daarom zal ik hierover vragen stellen aan de verantwoordelijk gedeputeerde.” “Het is al langer bekend dat er meer geïnvesteerd moet worden in het personeel dat werkzaam is in de jeugdzorg. De provincie zou meer oog moeten hebben voor de werkdruk waar gezinsvoogden mee te maken hebben. Tel daarbij op dat de opleiding tot een baan als gezinsvoogd niet aansluit bij de praktijk en je hebt een probleem,” vervolgt De Bakker. “Dit jaar is de case load van gezinsvoogden veranderd, dat wil zeggen dat de voogden nu minder gezinnen onder hun hoede hebben, zodat zij de gezinnen die ze begeleiden betere hulp kunnen bieden en meer tijd per gezin hebben. Dit is een goede ontwikkeling, want de situatie was dat gezinsvoogden moeten rennen van gezin naar gezin. Dan hebben ze overal te weinig tijd en is de hulp die geboden wordt niet optimaal.” Waar de gezinsvoogd eerst 22 gezinnen onder de hoede had, zijn dat er nu maximaal 15. Er zijn in de regio Leiden momenteel 9 vacatures voor gezinsvoogden, en 13 in de hele provincie. “Wanneer je afspreekt de case load te verminderen, weet je van te voren dat er extra mensen nodig zijn. Ook is al langer bekend dat de vraag naar jeugdzorg –en dus ook naar gezinsvoogden- groeit. Ik vind het niet te begrijpen dat de provincie hierop niet heeft ingespeeld. Dat gaat ten koste van de kinderen en gezinnen!” besluit De Bakker

Lees verder

Pagina's

U bent hier