h

Nieuws uit 2007

1 oktober 2007

SP start enquête over herindeling regio Zuidplas

Enquete herindeling Zuidplas en omgeving

De statenfractie van de SP is een enquête gestart om de meningen te peilen onder de inwoners van Bodegraven, Boskoop, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Reeuwijk, Rijnwoude, Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle over de herindelingplannen van de provincie.

Lees verder
29 september 2007

Werkbezoek Milieudienst Zuid-Holland Zuid

Gesprek Lies van Aelst met medewerkers van de milieudienst

Op woensdag 26 september 2007 hebben de SP fractieleden Lies van Aelst en Frank Johan Hoogendam, samen met fractiemedewerker Ap de Wit een werkbezoek afgelegd aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht. Het doel was een kennismaking met de milieudienst en een indruk te krijgen van haar werkzaamheden en de daarbij komende problematiek. De milieudienst Zuid-Holland Zuid is, als een van de eerste milieudiensten, ontstaan in 1973 toen de belangstelling voor milieu en de noodzaak tot regels, controle en handhaving in de samenleving begon op te komen. Vanaf haar ontstaan werkt de milieudienst veelal voor haar aangesloten gemeenten als uitvoerder en handhaver van het door deze gemeenten aangegeven beleid. In de laatste jaren is deze taak uitgebreid met een meer adviserende taak, waarbij men vooral moet denken aan het op verantwoorde wijze invullen van de ruimte, nodig voor wonen, werken, natuur en infrastructuur. Dat deze taak, dankzij de enorme bouwactiviteiten van de laatste 20 – 30 jaar op het terrein van wonen en werken, alsmede de verscherpte regelgeving op het gebied van milieu, veiligheid en duurzaamheid, geen gemakkelijke is spreekt voor zich. Aan de hand van een aantal praktijk voorbeelden werd ons de intensiteit van de problematiek duidelijk gemaakt, met als positieve uitkomst dat er veel goede resultaten te halen en vooral ruimte te winnen valt door met bedrijven mee te denken aan oplossingen voor de geluid, geur en milieu problematiek en deze bedrijven vooral te stimuleren in de richting van innovatieve oplossingen. Als op deze manier de overlastcontouren verkleind worden kunnen niet alleen bedrijven zich, waar nodig en wenselijk, verder ontwikkelen, maar ontstaat door het verbeterde leefklimaat ook ruimte voor wonen en recreëren.

Lees verder
28 september 2007

SP Statenfractie geeft in Rijnwoude aftrap enquête herindelingen

Maandag 1 oktober start de SP statenfractie in Rijnwoude een enquête over de herindelingplannen van het provinciebestuur. Statenleden en vrijwilligers van de partij gaan ’s avonds de wijken in om de mening van de inwoners te peilen. SP statenlid Harre van der Nat: “Er is door politici al veel gesproken over de toekomst van Rijnwoude, maar nog niet met de bevolking. Tijd dus om die aan het woord te laten.” De enquête wordt in een folder verspreid waarin de SP ook uitlegt wat de voorlopige plannen voor Rijnwoude en de regio zijn en hoe de SP tegen herindelingen aankijkt.

Lees verder
28 september 2007

Veel vaagheid en politiek gegoochel rondom RGL

Harre aan het woord in commissie

SP-statenlid Harre van der Nat heeft in de commissievergadering over de RijnGouweLijn verantwoordelijk CDA Gedeputeerde Veldhuijzen aan de tand gevoeld over de opstelling van Gedeputeerde Staten (GS) inzake de RijnGouweLijn.
Het provinciebestuur wil de RijnGouweLijn tegen de uitspraak van de inwoners van Leiden in toch aanleggen door de Leidse Breestraat.
Veldhuijzen kon geen antwoord geven op de vragen van de SP over de onduidelijkheden rondom de RijnGouweLijn. Van der Nat: " Er is geen duidelijkheid over juridische maatregelen, geen duidelijkheid over het meebetalen van het Rijk als het gaat om een RijnGouweLijn naar de kust. Geen duidelijkheid over consequenties of maatregelen tegen de gemeente Leiden als zij weigert mee te werken aan een RijnGouweLijn door de binnenstad. En naar alle waarschijnlijkheid een onduidelijke koehandel met Leiden als het alsnog tot een akkoord komt tussen provincie en Leiden."

Lees verder
26 september 2007

Provincie overschat populariteit RijnGouweLijn

SP-Statenlid Erik Maassen vindt dat Gedeputeerde Staten de populariteit van de RijnGouweLijn overschat. In beantwoording van vragen van de SP-fractie schrijft Gedeputeerde Staten (GS) dat inwoners van Leiden en Alphen aan den Rijn meer behoefte hebben aan de RijnGouweLijn dan aan een betere spoorverbinding tussen Leiden en Utrecht. Maassen: “Ik vraag me af hoe GS aan die mening komen, want hier is echter nooit goed onderzoek naar gedaan.” Zelfs het referendum in Leiden, waar de RijnGouweLijn massaal werd weggestemd, heeft Gedeputeerde Staten er niet van kunnen overtuigen dat de RijnGouweLijn een project is waar maar weinig mensen op zitten te wachten.

Lees verder
19 september 2007

Gerard Harmes rondt sponsortocht voor Basisziekenhuis af

Op zaterdag 15 september heeft oud-SP Statenlid en voormalig fractievoorzitter Gerard Harmes zijn ruim 350 kilometer lange Hannekemaaierswandeltocht van Freren-Schapen naar Schiedam afgerond.
De tocht had als doel geld op te leveren voor de Stichting Basisziekenhuis Moet, die in Alphen aan den Rijn strijd voor een volwaardig ziekenhuis.
De tocht die Harmes liep was dezelfde als die voorouders van hem gelopen hebben. Oud-Statenlid en oud-Tweede Kamerlid Fenna Vergeer-Mudde liep de laatste 12 km mee.
SP wethouder Yorick Haan van Schiedam ontving Gerard bij de gemeentegrens. Daarna liepen ze gezamenlijk naar het Schiedamse stadhuis waar de tocht ten einde kwam.

Lees verder

Pagina's

U bent hier