h

Nieuws uit 2011

23 februari 2011

Inwoners Waddinxveen duidelijk tegen fusie met Gouda

Afgelopen zaterdag 19 februari hield de SP, in het kader van de campagne voor de Provinciale Staten verkiezing, een mini-referendum in Waddinxveen over de voorgenomen fusie met Gouda. De bezoekers van winkelcentrum De Passage konden reageren op de stelling 'Moet Waddinxveen fuseren met Gouda?'. De Waddinxveners waren duidelijk in hun antwoord; Bijna 92% van de respondenten ziet het samengaan met Gouda niet zitten. Van deze tegenstanders ziet het grootste gedeelte geen voordelen voor Waddinxveen na de fusie. Nadelen zien de Waddinxveners wel. Men is bang dat de voorzieningen zullen verslechteren (alleen een stadskantoor in Gouda), de financiële situatie van Gouda kan zijn weerslag hebben op Waddinxveen, het verdwijnen van gratis parkeren en, als kleinere gemeente, ondergesneeuwd raken in de gemeenteraad.

Lees verder
23 februari 2011

Lijsttrekker van der Nat in debat: meer sociale woningbouw

Tijdens het grote verkiezingsdebat in Capelle aan den IJssel gaf SP-lijsttrekker Harre van der Nat aan dat de Provincie moet inzetten op meer betaalbare sociale woningbouw. "De afgelopen jaren is de voorraad betaalbare woningen in Zuid-Holland met duizenden woningen afgenomen, veel sociale huurwoningen zijn gesloopt of verkocht door de woningbouwcorporaties. Bij nieuwbouwprojecten wordt er nauwelijks sociale woningen gebouwd: het afgesproken minimumpercentage van 30 procent wordt niet gehaald. Daarom moeten we nu inzetten op 40% om de achterstand in te halen.” Aldus van der Nat.
Harre van der Nat ging gisterenavond in jongerencentrum Capsloc in debat met onder andere Liesbeth Spies (CDA), Marijke van Dobben de Bruijn (VVD), Aart-Jan Moerkerke (Platform Lokale Partijen) en Vicky Maeijer (PVV). In het debat kwamen ook de keuzes bij bezuinigingen uitgebreid aan de orde. Van der Nat gaf aan dat de SP in tegenstelling tot wat gedacht wordt ook bezuinigd. De SP wil stoppen met de prestige projecten zoals de Rijn-Gouwelijn en Rijnland Route, in plaats daarvan moeten we investeren in bijvoorbeeld meer buslijnen.

Lees verder
23 februari 2011

Provincie steunt SP; Prijsstijging kaartje interliner te hoog

In antwoorden op vragen van SP-statenlid Erik Maassen heeft het provinciebestuur toegezegd dat de prijsverhogingen op interliners nader worden bekeken. Maassen had tijdens de Provinciale Statenvergadering vragen gesteld over de hoge prijzen van de kaartjes die reizigers bij de buschauffeur kopen.

Lees verder
22 februari 2011

Krokodillentranen CDA om verdwijnen bushalte De Gravenhorst in Dordrecht

De ophef van het CDA over het verdwijnen van de bushalte van verzorgingshuis De Gravenhorst in Dordrecht is slechts verkiezingstaal. “Dit zijn krokodillentranen.” Dat stelt Statenfractievoorzitter Bart Vermeulen van de SP in reactie op de schriftelijke vragen van het CDA. De SP is het eens dat het verdwijnen van de bushalte een slechte zaak is en dat die zo snel mogelijk terug moet komen, maar verwijt het CDA zich 4 jaar lang niet om het openbaar vervoer bekommerd te hebben.

Lees verder
22 februari 2011

SP Steunt tuinders in het buitengebied

De SP wil dat er een einde komt aan de beperking van de omvang van glastuinbouwbedrijven buiten de concentratiegebieden. Al sinds de jaren zestig geldt in deze gebieden dat de bedrijfsomvang maximaal twee hectare mag zijn. Hierdoor worden deze ondernemers beperkt in hun groeimogelijkheden en de daarmee gepaard gaande verduurzaming van hun bedrijfsvoering. SP Statenlid Frank Johan Hoogendam zal daarom bij de tweede herziening van de Provinciale Structuurvisie voorstellen, dat de bedrijfsomvang van deze glastuinbouwbedrijven mag toenemen, maar alleen als de totale hoeveelheid glas in dat gebied niet toeneemt. De SP kan hierbij op de steun van het CDA rekenen, waarmee het op dit onderwerp heeft samengewerkt. Uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf is vervolgens mogelijk door een aangrenzend bedrijf over te nemen, of via de ¨glas voor glas regeling¨. Bij deze regeling worden kassen in het buitengebied gesaneerd en vervolgens kan de glastuinder zijn bedrijf met die gesaneerde hoeveelheid hectares uitbreiden. Dit uiteraard onder de voorwaarde dat deze uitbreiding ook ruimtelijk gewenst en inpasbaar is.

Deze regeling heeft veel voordelen. Het geeft de glastuinbouwbedrijven in het buitengebied de mogelijkheid om te groeien en te verduurzamen. Het voorkomt verrommeling, doordat kassen van gestopte tuinders niet langer nodeloos leeg hoeven te staan. En kassen die op dit moment oneigenlijk gebruikt worden, bijvoorbeeld als caravanstalling, kunnen weer gebruikt worden voor de glastuinbouw. Daarbij ontstaan mogelijkheden voor Gemeenten en Provincie om gezamenlijk met de sector de sanering van verrommeld glas aan te pakken. “ Dat is voor iedereen een win-win situatie.”, aldus SP-er Frank Johan Hoogendam.

Lees verder

Pagina's

U bent hier