h

Nieuws uit 2011

14 november 2011

SP Zuid-Holland stelt vragen over instortgevaar Julianabrug in Alphen aan den Rijn

De Koningin Julianabrug in het hartje van Alphen aan den Rijn dreigt in te storten en is per direct afgesloten.
In veel gevallen is de provincie de verantwoordelijke overheid voor controle en onderhoud van bruggen. De SP Statenfractie vraagt het provinciebestuur of zij verantwoordelijk zijn voor de Julianabrug, wat de oorzaak van de huidige situatie was en of het voorkomen had kunnen worden. SP Statenlid Harre van der Nat: “We vragen ons af of de controle en onderhoud van bruggen wel voldoende is, wanneer dit soort situaties kunnen ontstaan.”
Wanneer de provincie verantwoordelijk is voor de Julianabrug vraagt de SP van Gedeputeerde Staten op korte termijn een oplossing. Van der Nat: “De belangen van de binnenvaart moeten daarbij goed meegewogen worden.”

Lees verder
9 november 2011

Provinciale Staten Zuid-Holland wil 1,8 miljoen euro extra voor openbaar vervoer

De SP in Provinciale Staten heeft er mede voor gezorgd dat de bezuinigingen van het kabinet op het openbaar vervoer, niet het streekvervoer in de provincie raakt. Vanaf het jaar 2012 wordt - indien onderzoek uitwijst dat de beoogde efficiencywinst niet wordt behaald - 1,8 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het openbaar vervoer.
De bezuiniging van het Rijk op de zogeheten brede doeluitkering hakt flink in het Zuid-Hollandse openbaar vervoer. De korting zou oplopen tot 6,4 miljoen euro. Fractievoorzitter van de SP in Zuid-Holland Harre van der Nat: “Het college vermindert deze bezuiniging tot 1,8 miljoen, dat is mooi maar wat de SP betreft nog niet genoeg. Wij willen namelijk geen bezuinigingen op het openbaar vervoer.”

Lees verder
14 oktober 2011

Harre van der Nat en Lies van Aelst op bezoek in de Munnikenpolder

Op donderdag 13 oktober zijn SP-Statenleden Harre van der Nat en Lies van Aelst op bezoek geweest in de Munnikenpolder. Tijdens dit werkbezoek spraken van der Nat en van Aelst met bezorgde inwoners over de weilanddepots met baggerspecie. Door recent aangepaste landelijke wetten, die op meerdere manieren te interpreteren zijn, kan baggerspecie nu makkelijker gestort worden.

Lees verder
13 oktober 2011

Geen Helihaven op landgoed in Wassenaar

De Raad van State bepaalde onlangs in een hoger beroep over het plan voor een helihaven in Wassenaar dat er geen ontheffing verleend wordt voor het vliegverbod boven de paleizen Huis ten Bosch, Noordeinde en landgoed de Horsten. SP Statenlid Lies van Aelst; ‘De komst van deze privé helihaven is nu definitief van de baan, daarmee willen wij de omwonenden die er veel overlast van zouden krijgen hartelijk feliciteren.’ Een groot aantal omwonenden van de geplande locatie in Wassenaar hebben de afgelopen jaren gestreden tegen de plannen van de eigenaar van het landgoed. De SP stond aan hun zijde.
De provincie heeft, na aandringen van de SP, in 2009 duidelijk uitgesproken geen helihavens voor privé-personen te willen toestaan. De gedeputeerde ging een zienswijze indienen op de bestemmingsplanwijziging van de gemeente. Alle acties van de actiegroep, de provincie en anderen hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de privé helihaven er niet zal komen.

Lees verder
12 oktober 2011

SP betreurt ontheffing voor vierde baan SnowWorld

De SP Statenfractie in Zuid-Holland heeft tijdens de Provinciale Statenvergadering van 12 oktober tegen de ontheffing van een vierde baan van SnowWorld gestemd. De SP stemde in met de motie van de Partij van de Dieren waarin het College werd gevraagd de ontheffing niet te verlenen. De motie kreeg niet genoeg steun en daarmee bleek een meerderheid van de Staten voor de ontheffing. Een uitstel van de procedure zoals de PvdA voorstelde ging de SP niet ver genoeg. Bovendien komt van uitstel in dit geval niet perse ook afstel. SP Statenlid Jerry Snellink: “de gedeputeerde gaf duidelijk aan dat de vierde baan onmogelijk beter aangelegd kon worden en hiermee was deze motie vooral met de bühne, met als groot risico dat de vierde baan er alsnog komt met hooguit een aantal weken vertraging.” De SP heeft jarenlang lokaal actie gevoerd tegen de komst van de vierde baan. “Wij konden daarom onmogelijk met een motie instemmen die oproept tot uitstel. Ook al is de vierde baan geen zestig maar vijftig meter hoog en iets beter ingepast, het landschap en de natuur wordt blijvend aangetast” vervolgt Snellink.

Lees verder

Pagina's

U bent hier