h

Nieuws uit 2017

11 oktober 2017

Erfgoed maakt omgeving mooier: SP blij met voorstellen voor extra investeringen

Foto: Wim Metselaar

Investeren in erfgoed maakt de omgeving mooier én creëert kansen voor het toerisme en andere ondernemers, zoals restauratiebedrijven. SP-Statenlid Wim Metselaar is daarom blij met het voorstel van het provinciebestuur om acht ton extra uit te trekken voor de Zuid-Hollandse erfgoedlijnen: de Waterdriehoek rond Kinderdijk, de Atlantikwall, Goeree Overflakkee, de Landgoederenzone, de Romeinse Limes en de Oude Hollandse Waterlinie.

Lees verder
10 oktober 2017

Protesteren tegen gaswinning heeft zin...dus doe mee op 28 oktober!

Foto: SP

Protesteren tegen gaswinning in het Groene Hart heeft zin. Dit SP-standpunt kreeg vorige week steun uit wetenschappelijk hoek. Volgens bijzonder hoogleraar Boogers in het AD hebben inwoners, provincies en gemeenten weliswaar geen formele beslismacht, maar moet minister Kamp onze bezwaren wel degelijk serieus meewegen. Op 28 oktober organiseert de SP daarom een protestactie tegen mogelijke gasboringen in het Groene Hart.

Lees verder
27 september 2017

Eerste veer verduurzaamd dankzij Zuid-Hollands verenfonds

Foto: PZH

Het veer Krimpen aan de Lek–Kinderdijk krijgt als eerste veerdienst in Zuid-Holland een lening uit het nieuwe verenfonds van de provincie. Dit fonds is bedoeld om Zuid-Hollandse veren in de vaart te houden en te verduurzamen, wat bijdraagt aan de mobiliteit én aan een betere luchtkwaliteit. Initiatiefneemster Lies van Aelst hoopt dat meer veren de weg naar het fonds weten te vinden.

Lees verder
25 september 2017

SP blij met opgevoerde druk: veel strengere controle op woningbouwplannen

Foto: Hendrik van Leeuwen

Na decennia van zo veel mogelijk groot en duur bouwen voor de hoge inkomens, is het tij nu toch gekeerd. Op initiatief van SP, PvdA en GroenLinks in Provinciale Staten, controleert de provincie Zuid-Holland woningbouwplannen tegenwoordig streng op goede onderbouwing van de woningbehoefte, voldoende sociale woningbouw en zorgvuldige omgang met de schaarse ruimte en groen. De gemeente Alphen aan den Rijn kreeg onlangs al een waarschuwing.

Lees verder
15 september 2017

Provincie pakt nieuwe rol bij herbestemming monumenten

Foto: wikipedia

Zuid-Holland telt honderden leegstaande Rijksmonumenten zoals oude boerderijen en markante watertorens die als er niks mee gebeurt, verloren dreigen te gaan. ‘Hartstikke zonde’, vindt SP-Statenlid Wim Metselaar. ‘Herbestemming is een hele goede manier om dit erfgoed te behouden en  tegelijkertijd toegankelijk en beleefbaar te maken voor een breed publiek.’

Lees verder
13 september 2017

Tevredenheid over afblazen Holland Outlet Mall Zoetermeer

Foto: MBZH

Het college van Zoetermeer moet stoppen met meewerken aan de plannen voor de HOM en zich gaan storten op de verbetering van het stadscentrum en de Dorpstraat en op een alternatieve bestemming voor het Woonhart. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is blij met dit besluit van de Zoetermeerse raad. ‘Dit is veel beter voor omwonenden, voor de zittende winkeliers en voor de leegstand in de hele regio.’

Lees verder

Pagina's

U bent hier