h

Nieuws uit 2010

30 maart 2010

Oproep SP over tienermoeders eindelijk gehoord

Tweeëneenhalf jaar nadat de SP in Zuid-Holland de provincie opriep om de omstandigheden voor tienermoeders te verbeteren, is die oproep eindelijk gehoord. Gedeputeerde Staten trekken er extra geld vooruit. "Wij zijn er blij mee," zegt statenlid Eva de Bakker (SP). "In november 2007 wilde een ruime meerderheid geen geld uittrekken voor deze groep, maar door er aanhoudend op terug te komen, is het nu toch gelukt." Jonge moeders en zwangere meiden vallen volgens de SP vaak tussen wal en schip. Vooral opvang en geschikte huisvesting zijn een probleem. "Sommige gemeenten en instellingen hebben de handschoen eerder opgepakt dan de provincie," stelt De Bakker. "Zo investeert Cardea Jeugdzorg momenteel in woningen voor zwangere meiden en tienermoeders. De gemeente Dordrecht heeft crisisplaatsen beschikbaar gestelt. Dat zijn goede ontwikkelingen, maar helaas is het nog niet genoeg."

Lees verder
12 maart 2010

Eindelijk besluit over Màximabrug

Eindelijk, na jaren vertragen komt hij er, de Màximabrug. De SP in
Zuid-Holland pleitte eerder voor een snelle aanleg van deze brug. De SP-motie
hierover werd door alle Zuid-Hollandse partijen gesteund, deze motie wordt
nu volledig uitgevoerd. SP statenlid Lies van Aelst: ‘Dit is geweldig nieuws voor de
bedrijven en inwoners van Koudekerk, deze worden nu eindelijk verlost van jarenlange
verkeersoverlast en een hele gevaarlijke situatie.’ SP statenleden Lies van Aelst en Harre van der Nat waren vandaag aanwezig bij de
persconferentie waar de aanleg van de brug bekend werd gemaakt. Hier bleek dat de
brug laag aangelegd gaat worden ter hoogte van Spanbeton te Koudekerk. ‘De Gnephoek
blijft groen, van de rondweg waar een groot deel van de Alphense verkiezingen over gingen is geen
sprake. Het zou eerlijk en open geweest zijn als dit al voor de verkiezingen bekend was gemaakt.
Je zal je stem maar gegeven hebben aan een partij die beloofde werk te maken van de rondweg’
aldus SP statenlid Harre van der Nat.

Lees verder
2 maart 2010

Provincie Zuid-Holland ontkent dreiging met annexatie van Leiderdorp

De Provincie Zuid-Holland dreigt Leiderdorp niet met annexatie om medewerking aan de komst van de Ringweg Oost af te dwingen. In een door de SP aangevraagd debat deed CDA-gedeputeerde van Dijk is deze bewering af als onzin. Er is wel een gesprek geweest tussen Leiden, Leiderdorp en drie leden van Gedeputeerde Staten. Maar in dat gesprek is niet gedreigd met ingrijpen door de Provincie, er was zelfs geen sprake van een ultimatum aan de gemeente Leiderdorp aldus van Dijk. Volgens SP-Statenlid Harre van der Nat, die het interpellatiedebat had aangevraagd, is de beantwoording van de gedeputeerde vreemd. De gemeente Leiderdorp had een hele andere lezing: Leiderdorp zou onder druk zijn gezet, er zou een ultimatum zijn gesteld dat op 16 februari af liep en er zou zijn gedreigd met annexatie van het gedeelte Leiderdorp waar de ringweg over gepland is door Leiden. Van der Nat (SP): “Iemand liegt hier, dat is wel duidelijk”

Lees verder
25 februari 2010

SP stemt tegen besluit knelpunten Hoekse Waard

SP stemt tegen voorstel toestaan ruimtelijke ontwikkelingen Hoekse Waard, ook wel bekend als het besluit knelpunten Hoekse Waard.
Statenlid Frank Johan Hoogendam geeft een toelichting: Al sinds het vaststellen van de partiele streekplan herziening Hoekse Waard in 2007, zijn Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten bezig met de Hoekse Waard, de laatste anderhalf jaar met de zogenaamde “Knelpunten” in de Hoekse Waard. Wat zijn nu die knelpunten? De knelpunten in de Hoekse Waard betreffen ruimtelijke ontwikkelingen die niet zouden kunnen wachten tot de Provinciale Structuurvisie officieel is ingevoerd, vermoedelijk ergens dit jaar.

Lees verder
24 februari 2010

Provincie geeft toe: OV-chipkaart maakt reizen duurder

ovkaart
Reizen met de OV-chipkaart is in diverse gevallen duurder dan reizen met een strippenkaart. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van SP-statenlid Erik Maassen. Daarmee wordt het beeld uit eerder SP-onderzoek bevestigt. Verder bevestigen Gedeputeerde Staten (GS) het SP-standpunt dat de chipkaart niet tot hogere kosten voor de gemiddelde reiziger mag leiden. Het provinciebestuur heeft ook toegezegd een onderzoek te doen naar de reiskosten als gevolg van de invoering van de OV-chipkaart. Maassen is tevreden over deze toezeggingen. “Mensen reizen nu met de chipkaart, maar weten niet waar ze aan toe zijn. Er moet snel duidelijkheid komen over de kosten voor de reiziger.”

Lees verder
19 februari 2010

SP niet te spreken over torenhoge verbouwingskosten Hoogheemraadschap

De SP in Provinciale Staten is niet te spreken over de verbouwing van het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit stelt de partij naar aanleiding van het besluit van het Hoogheemraadschap om de verbouwing van het hoofdkantoor in Leiden niet te versoberen.
Het hoogheemraadschap gaat het pand voor 13 miljoen euro verbouwen vanwege het feit dat er meer werknemers gehuisvest worden, maar laat besparingen achterwege vanwege de uitstraling van de inrichting.

Lees verder

Pagina's

U bent hier