h

Nieuws uit 2010

1 juli 2010

Provincie failliet bij aanleg RijnlandRoute

De SP-fractie heeft woensdag in Provinciale Staten voorgesteld om te stoppen met de grote projecten RijnlandRoute en RijnGouweLijn, omdat deze projecten veel te veel geld opslokken. Het provinciebestuur stelde voor om een groot deel van de financiële ruimte van de provincie vast te leggen voor deze grote projecten.

Lees verder
30 juni 2010

Inbreng SP bij de Meerjarenbegroting en Voorjaarsnota


De volgende woorden sprak statenlid Eva de Bakker uit tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2010 en de Maarjarenbegroting 2011- 2014: “Om meteen met de deur in huis te vallen, het is een genante dag. Met veel schrappen en schrapen wordt overal geld weggehaald. Alle financiële ruimte gaat naar drie megaprojecten; de RijnGouweLijn (RGL), de Rijnlandroute en de parallelstructuur A12. Op zń minst valt te stellen dat het maatschappelijk draagvlak discutabel is, en dan druk ik me nog zacht uit.”

Lees verder
28 juni 2010

De Bakker opent Historische Vaarwegen in Leiden

Statenlid Eva de Bakker (tevens raadslid in Leiden) heeft het Knooppunt Historische Vaarwegen geopend door het dopen van een boot. De boottochten over historische vaargwegen zijn activiteiten in het kader van het provinciale themajaar 2010: Leve de vaarwegen en waterlinies. “In Zuid-Holland weten mensen hoe het is om met water te leven,” zegt De Bakker (SP). “Er zijn steden langs ontstaan, er werd handel bedreven. We hebben tegen het water gevochten. Tegenwoordig genieten we vooral van het water, varend op één van de rivieren of plassen.”

Volgens de SP is het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de vaarwegen en het cultureel erfgoed langs het water. Mensen zijn eerder geneigd om erfgoed te beschermen als zij weten waar het voor diende of dient. Daarom is de SP blij dat gemeenten, organisaties en particulieren de handen ineen hebben geslagen om verschillende activiteiten te ontwikkelen over het themajaar. Zo zullen er in juli historische bedrijfsvaartuigen langs Schiedam varen.


Daarnaast zijn er lespakketten ontwikkeld voor scholen, om kinderen bewust te maken van de natuurlijke, historische wateren.

Na inleidende woorden van de organisatie en een toneelstukje van een historische schipper, doopte Eva de Bakker boot 'Elvira', die mensen mee zal nemen op vaartochten. In de Haven van Leiden kan men opstappen voor vaartochten en er staat een historische maquette van de Leidse kunstenaar Paul Bouter.


Meer informatie over het themajaar:
http://www.zuid-holland.nl/c_e_thema_cultuur-leve_de_vaarwegen_en_waterlinies.htm" target="new">Site Zuid Holland

Lees verder
25 juni 2010

Gemaal Gouderak nu echt visvriendelijk maken

De renovatie van het gemaal Verdoold bij Gouderak wordt uitgesteld omdat de bouwkundige staat van de fundamenten veel slechter is dan werd verwacht. De SP is blij met dit uitstel. Met de plannen zoals die er nu liggen, zou het gemaal niet visvriendelijk genoeg worden. Vooral voor de schieraal, dat is de aal die op reis gaat naar de Sargassozee om zich daar voort te planten, is de gekozen variant niet de beste. “De Provinciale Staten hebben in 2008 twee SP-voorstellen aangenomen om gemalen zo visvriendelijk mogelijk te maken. De SP is van plan Gedeputeerde Staten hieraan te houden,” zegt SP-statenlid Lies van Aelst. De meest diervriendelijke optie is waarschijnlijk niet duurder dan andere mogelijkheden en wat betreft energieverbruik en onderhoudskosten zelfs goedkoper. Er is dus volgens de SP geen enkele reden om te kiezen voor visonvriendelijke pompen.

Van Aelst zegt: “Als een gemaal niet visvriendelijk is, gaat er aan de ene kant een levende vis in, en komt deze er in stukjes aan de andere kant weer uit. Je kunt de vis wel uit de pompen weghouden door ze af te schrikken met stroboscooplampen maar dat is niet ideaal. De Provincie kan en moet dit nu voorkomen, omdat gemaal Verdoold na de vernieuwing weer vele tientallen jaren mee moet gaan en omdat ze de helft van de vernieuwingskosten (4,15 miljoen euro) betaalt!”

Lees verder
23 juni 2010

Gedeputeerde Van Dijk: "Het geld is op en ik weet het niet meer"

Waar de SP-fractie in Zuid-Holland meerdere malen voor heeft gewaarschuwd gebeurt nu toch. Gedeputeerde van Dijk (CDA) gaf aan de leden van de statencommissie MKE toe dat er geen extra geld meer viel te verwachten van de minister voor de Rijnlandroute en de Rijngouwelijn. De projecten verkeren in grote financiële moeilijkheden. Gedeputeerde van Dijk wil nu nogmaals geld vragen aan de regiogemeenten om het project te kunnen financieren. SP-Statenlid Erik Maassen: “De kans dat er in deze tijd van bezuinigingen geld van de gemeenten komt acht ik nihil. Het is hoog tijd om de stekker uit dit project te trekken. Nu doorgaan levert een weg op waar niemand iets aan heeft, en waar veel mensen last van krijgen. Een weg die op maaiveldhoogte langs de Stevenshof gaat en in een open bak door Voorschoten, is onacceptabel.”

Lees verder
12 juni 2010

Drempel lager voor slachtoffers pooierboys

Er is momenteel commotie in Nederland over het boek 'Echte mannen eten geen kaas' dat gaat over de handelswijze van een loverboy. Het slachtoffer zou haar verhaal hebben verzonnen. “Of dat nu wel of niet zo is, is niet aan de politiek om te beoordelen,” zegt Eva de Bakker, SP-statenlid. “Het gaat om wat de gevolgen zijn van zulke berichten in de media.” De SP heeft van de politie en een jeugdzorginstelling begrepen dat de commotie ervoor zorgt dat slachtoffers zich minder snel melden voor hulp. “De drempel hiervoor moet verlaagd worden voor slachtoffers van pooierboys,” stelt De Bakker. Zij heeft dit probleem voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. De provincie gaat het probleem nu op de kaart zetten bij gemeenten in Zuid-Holland. Volgens de SP heeft de politie Hollands-Midden zich genoodzaakt gezien zelf de publiciteit te zoeken over de problematiek rond pooierboys. Slachtoffers voelen zich minder serieus genomen als er onduidelijkheid is over het onderwerp in de media. Ook een jeugdzorginstelling heeft dit bevestigd aan de SP. “Het vergt veel moed en het is moeilijk om uit de greep van een pooierboy te komen,” zegt De Bakker, “Als er negatieve berichten zijn in de media wordt de stap om problemen te melden nog moeilijker.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier