h

Nieuws uit 2010

6 november 2010

SP Statenlid Peter Romijn neemt afscheid na acht jaar statenlidmaatschap


Na de volgende statenverkiezingen op 2 maart 2011 zal SP statenlid Peter Romijn op eigen verzoek niet terugkeren in de Statenfractie. De SP neemt na 8 jaar afscheid van het statenlid uit Zoetermeer.Lees verder
27 oktober 2010

SP statenfractie bezorgd over de dreigende opheffing van buslijn 207

Connexxion is voornemens om buslijn 207, tussen Noordwijkerhout en Schiphol, te schrappen."Er maakt dagelijks een vaste groep mensen gebruik van deze buslijn," aldus Harre van der Nat, SP statenlid.“Deze bus rijdt in de spitsuren en is een graag gezien alternatief voor de auto.” De SP heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over de kwestie om te voorkomen dat de buslijn verdwijnt. Het alternatief is volgens de partij 3 keer overstappen en een reistijd van meer dan 90 minuten extra.
De SP roept Gedeputeerde Staten op per direct met Connexxion in overleg te treden en standvastig te zijn als het gaat om het behouden van het openbaar vervoer. De sitautie zit ingewikkeld in elkaar aldus de SP. Stadsregio Amsterdam is de opdrachtgever aan Connexxion. Stadsregio Amsterdam krijgt weer de opdracht van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Connexxion heeft busdebrijf Beuk in gehuurd voor de uitvoering. Van der Nat:"Deze firma Beuk rijdt met touringcarbussen, die niet geschikt zijn voor mindervaliden. Dat komt door de hoge opstap en het gebrek aan een ruimte voor een rolstoel. In plaats van werk te maken van het gebrek aan goed openbaar vervoer in de Bollenstreek, in de richting Schiphol, wordt het openbaar veroer enkel uitgekleed."

Lees verder
14 oktober 2010

Toch een Milieu Effect Rapportage voor de RGL

De provincie Zuid-Holland gaat aan de slag met het uitvoeren van een Milieu Effect Rapportage (MER) in Leiden. Hiermee kan worden onderzocht welk trace het meest geschikt is voor de RijnGouweLijn (RGL). Naast de trace's over de Breestraat en de Hooigracht/Langegracht woordt ook het bestaand spoor trace onderzocht. SP-statenlid Harre van der Nat: " De SP wil het beste voor de reiziger en dat is nooit goed onderzocht, er was nooit ruimte voor een MER. Bovendien heeft de SP meerdere malen gevraagd om een dergelijk onderzoek. Ik ben blij dat ons verzoek dan toch wordt ingewiligd.” Volgens de SP zijn Provinciale Staten hiervan niet op de hoogte gesteld en gaan zij in meerderheid over de keuzes en de verdere invulling van de MER. De SP zal de komende commissievergadering Mobiliteit de verantwoordelijk gedeputeerde vragen waarom de Staten niet in deze afspraken zijn gekend. Ook wil de SP de MER in Leiden en omgeving als bespreekstuk op de agenda plaatsen.

Lees verder
13 oktober 2010

SP: Waterschap Hollandse Delta doet aan inkomenspolitiek

SP-statenlid Wiel Senden maakt namens de SP-afdelingen Rotterdam, Brielle, Spijkenisse, Hellevoetsluis en Dordrecht bezwaar tegen de verhoging van de waterschapslasten voor ingezetenen. Volgens Senden doet het waterschap Hollandse Delta aan inkomenspolitiek: “Huurders van woningen, die het vaak iets minder breed hebben, worden vooral de dupe. Zij gaan ongeveer 10 euro per jaar meer betalen. Huiseigenaren met een gemiddelde koopwoning gaan ongeveer evenveel betalen als in 2010 . Eigenaren met duurdere koopwoningen of ander onroerend goed met hogere waarde gaan er echter niet op achteruit maar op vóóruit. Ook de waterschapslasten van (landbouw)grond gaan omlaag. Volgens de SP is er geen sprake van bijzondere omstandigheden, zoals meer voorzieningen voor ingezeten dan bij andere waterschappen, en wijzigt het waterschap de verdeling van de waterschapslasten onterecht. Wiel Senden: ‘Op deze manier betalen de huurders voor de huiseigenaren en de agrarische sector, dat vinden wij niet eerlijk’.

Lees verder
2 oktober 2010

SP pleit voor extra onderzoek alternatieven RGL

“Wij willen het beste voor de reizigers. Er moet nu dus maar eens worden onderzocht wat het beste alternatief voor de RijnGouweLijn is.” SP-statenlid Harre van der Nat pleit voor een Milieu effectrapportage (MER) voor het hele tracé van de RijnGouweLijn. “Er wordt al vijftien jaar gelobbyd voor dit project, maar een MER is slechts voor een deel van het traject uitgevoerd.”
Uit het vorige week verschenen rapport van de Commissie Staal bleek dat het aanleggen van de RGL zonder vooraf een MER uit te voeren, risico’s inhoudt.
“De commissie Staal schrijft klip en klaar dat het zou kunnen gebeuren dat de Raad van State het hele project tegenhoudt,” aldus Van der Nat. “Dan heeft al het gedoe van de afgelopen jaren niet tot resultaten geleid.”

Lees verder
1 oktober 2010

SP Zuid-Holland wil snel maatregelen gevaarlijke kruising Stompwijk

De SP-Statenfractie in Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over de onveilige situatie op de kruising tussen de N206 en de Meerlaan nabij Stompwijk. Zij steunt daarbij de oproep van de gemeente Leidschendam-Voorburg om haast te maken met de aanpak van dit verkeersplein.
Volgens SP-statenlid Harre van der Nat moet de Provincie haast maken met de aanleg van de geplande rotonde. “Het verkeer dat vanuit Zoetermeer komt is voor verkeerdeelnemers die vanaf de Meerlaan komen lastig te zien doordat er een bocht en een hoogteverschil in de weg zitten,"aldus van der Nat."De situatie is levensgevaarlijk.”
De SP roept in haar vragen de provincie op om haast te maken met de geplande rotonde op het kruispunt en de aanleg ervan voorrang te geven in de planning. Naast automobilisten wagen ook veel fietsers uit Zoetermeer en Leiden de oversteek op dit kruispunt. Niet alleen is het overzicht slecht, ook is de afstand voor de oversteek heel groot.Wanneer er een rotonde komt zullen fietsers beter beschermd zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier