h

Nieuws uit 2010

8 juni 2010

Rijnlandroute op maaiveld onacceptabel

“Het is onacceptabel als de Rijnlandroute langs de Stevenshof op maaiveldhoogte wordt aangelegd.” Dit zegt SP-Statenlid Erik Maassen als eerste reactie op het bericht dat de plannen voor de Rijnlandroute worden uitgekleed.
Volgens berichtgeving in het Leidsch Dagblad zouden als gevolg van het tekort van meer dan 250 miljoen euro minister Eurlings en gedeputeerde Van Dijk (beiden CDA) hebben besloten om te bezuinigen op de verdiepte ligging van de weg langs de Leidse woonwijk. Maassen: Hier heeft de SP steeds voor gewaarschuwd. De plannen waren te duur en de weg niet nodig. Nu er te weinig geld is, probeert gedeputeerde Van Dijk zijn speeltje door te drukken, ten koste van de inwoners van de Stevenshof. Als er te weinig geld is voor een tunnel, past er maar één oplossing: trek de stekker uit dit project, en los de problemen van de Churchilllaan lokaal op.”

Lees verder
2 juni 2010

Pak verkeerssituatie Postbrug nu aan!

SP-statenlid Erik Maassen wil dat de provincie de verkeerssituatie bij de Postbrug in Sassenheim zo snel mogelijk gaat aanpakken. “De afgelopen twee jaar is er van alles beloofd, maar niks gebeurd.”

Lees verder
28 mei 2010

Kostbare natuur mag niet wijken voor golfbaan

De plannen van de Leidschendamse golfvereniging, om een golfbaan met 27 holes aan te leggen in het natuurgebied naast de Wassenaarse wijk Kerkehout, moeten meteen van tafel. Dat vindt SP-statenlid Erik Maassen na lezing van de plannen.”Dit gebied hoort bij de ecologische hoofdstructuur, en is dus een waardevol natuurgebied. Ik roep het provinciebestuur op om direct een streep door deze plannen te halen.” De golfvereniging claimt dat de natuurwaarden van het gebied worden verhoogd door aanleg van de golfbaan. Volgens Maassen is dit aantoonbaar onjuist: “Een golfbaan kan natuurlijk nooit hogere natuurwaarden hebben dan een natuurreservaat. Bovendien is een golfbaan van 27 holes echt gigantisch groot. Daar komen veel mensen op af, vaak met de auto. Er moet dus ook een flinke parkeerplaats en een toegangsweg worden aangelegd in dit natuurreservaat. De golfvereniging doet alsof de natuur wordt geholpen, terwijl ze die juist om zeep wil helpen.”

Lees verder
26 mei 2010

Bouw Couwenhoek in strijd met regels provincie

Zowel in Capelle aan den IJssel als in de Provinciale Staten wil de SP dat de bouwplannen Couwenhoek definitief van tafel gaan. Zeker nu blijkt dat het bebouwen van de Couwenhoek in strijd is met de Provinciale Structuur Visie (PSV). Deze visie beschermt groen in stedelijk gebied. Vanaf het begin af aan is de SP al tegenstander van het bouwen van één groot schoolgebouw en woningen op het huidige sportpark. De SP wil dat de gemeente de scholen opknapt op de huidige locatie en afziet van het realiseren van woningen. Ook de bewoners rondom de Couwenhoek zijn boos over de bouwplannen. Zonder inspraak vooraf werden ze geconfronteerd met de bouw van een school en woningen.
Inmiddels hebben de inwoners wel inspraak over de invulling van de bouwplannen op de Couwenhoek, maar ze blijven tegenstander. “De gemeente heeft in het verleden afspraken gemaakt met de bouwer Heijmans om een school en woningen te mogen bouwen op de Couwenhoek. Nu wordt er alles aan gedaan om de inwoners en de gemeenteraad voor te houden dat er alleen kan worden gesproken over de invulling van de Couwenhoek. Maar de vraag of het bouwen wel verstandig is, komt niet aan de orde. Wat de SP betreft moet het plan van tafel en de nieuwe Provinciale Structuur Visie geeft ons daar gelijk in”, aldus SP fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

Lees verder
12 mei 2010

Controle op seksueel overschrijdend gedrag

Op verzoek van de SP in Provinciale Staten van Zuid-Holland is er gesproken over de verbeterplannen van jeugdzorgaanbieders rond seksualiteit. "Het voorkomen en signaleren van kindermisbruik staan hoog op de agenda en dat moet zo blijven," stelt statenlid Eva de Bakker. "Het taboe om vermoedens van misbruik te melden moet verdwijnen. Daartoe moeten jeugdzorgmedewerkers goed opgeleid en voorbereid zijn. Alle medewerkers, dus ook ouders in gezinshuizen." Hierop kreeg De Bakker een toezegging van de verantwoordelijk gedeputeerde. Gezinshuizen
Gezinshuizen zijn huizen waarin 'ouders' kinderen of jongeren uit de jeugdzorg opvangen. Deze ouders hebben hiertoe een geschikte opleiding en ervaring. Voor een tijdelijke periode komen één of meerdere jeugdzorgkinderen in een huis te wonen, om zo in een huiselijke sfeer de draad weer op te pakken en mee te draaien in een gezin.

Lees verder
11 mei 2010

Kleine kernen definitief in de kou gezet door provincie

Een voorstel van de SP om dit jaar nog geld vrij te maken voor kleine kernen is niet aangenomen. Provinciale Staten stemde over een overgangsregeling voor organisaties waarvan al eerder was besloten dat de subsidie zal worden stopgezet.
De SP wilde eenmalig 6.000 euro beschikbaar stellen, maar CDA, VDD, SGP/CU, D66 en PvdA waren niet bereid om de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen (ZHVKK) meer te geven dan 500 euro. De 6.000 euro waren nodig om het komende jaar te overbruggen. Voor volgend jaar waren diverse gemeenten en de Rabobank bereid om het benodigde geld voor de instandhouding van de vereniging te betalen. SP-Statenlid Harre van der Nat begrijpt er niets van: “Dat de provincie Zuid-Holland zich beperkt tot haar kerntaken is geen probleem. Het probleem is dat de provincie taken te snel afstoot en over de schutting bij de gemeenten gooit. Daar is de ZHVKK nu de dupe van. Een provinciale subsidie van 500 euro is voor hen te weinig om als vereniging door te gaan.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier