h

Nieuws uit 2010

20 augustus 2010

Geen uitbreiding kassen in kwetsbare gebieden

De SP wil geen grote nieuwe kassengebieden in Kaag en Braassem, op Voorne-Putten en op Flakkee. De afgelopen jaren bleven plannen opduiken om in hier grootschalige kassenbouw toe te staan. Statenlid Frank-Johan Hoogendam wil dat de plannen definitief van tafel gaan: “Die kassengebieden maken veel kapot, terwijl ze totaal overbodig zijn. De SP kiest voor slimme en kleinschalige oplossingen. Ik roep andere partijen op om ons hierin te steunen.” De komende maanden worden keuzes gemaakt in Provinciale Staten die grote gevolgen hebben voor Zuid-Holland. De coalitie van CDA, VVD, PvdA en CU/SGP wil het totale kassengebied in Zuid-Holland op 5800 hectare houden. Hiervoor wordt uitbreiding gezocht in kwetsbare gebieden als het Groene Hart en de Nationale Landschappen. Tegen deze plannen is veel verzet, in gemeenten, onder de bevolking en zelfs bij tuinders.

Lees verder
11 augustus 2010

Veel klachten over hybride bussen

De hybride bussen die in de omgeving van Leiden rijden leiden tot veel ongemak bij gebruikers. Tijdens een onderzoek van SP-statenleden Erik Maassen en Harre van der Nat bleek dat passagiers en chauffeurs veel klachten hebben over het gebruiksgemak van de nieuwe bussen. Zo is de opstap voor de banken veel te hoog, glijden veel mensen van de banken en vallen mensen door het glooiende gangpad. Vooral ouderen hebben hier last van. Chauffeurs klagen over dode hoeken en een gebruiksonvriendelijke inrichting. De SP heeft tijdens verschillende ritten klachten verzameld, en heeft daar vragen over gesteld. Enkele jaren geleden startte provincie Zuid-Holland een pilot met de milieuvriendelijke hybride bussen, die minder uitstoot hebben en minder lawaai maken. Inmiddels rijden er 28 van deze bussen in de regio Leiden, die eigendom zijn van de provincie. De bussen zijn in België gekocht, maar niet aangepast aan de Nederlandse situatie.
SP-statenlid Maassen: “We zijn als SP erg voor schone en stille bussen, maar we moeten daarmee geen mensen uit de bus jagen. Aan het gemak voor de reizigers valt nog veel te verbeteren. Zo is er bijna geen ruimte in de bus. Als er twee buggy’s instaan is het hele looppad geblokkeerd. Veel stoelen staan achteruit, en de beenruimte is veel te krap. Mensen kunnen zich vrijwel niet vasthouden, en glijden regelmatig van hun stoelen. De nieuwe bussen zijn berucht, zeker onder ouderen. Het lukt hen nauwelijks om op de verhoogde stoelen te gaan zitten.”

Lees verder
28 juli 2010

Snel debat over RijnGouweLijn

Het lijkt erop dat het RGL-project definitief is mislukt, nu geen enkele vervoerder bereid is om zich in te schrijven op de RGL. De Provincie Zuid-Holland stelt daarom voor zelf de tramstellen aan te schaffen en een eigen werkplaats in te richten. De financieel slechte vooruitzichten en de teruglopende reizigersaantallen zijn daar debet aan. De vervoerders hebben veel lagere verwachtingen van de opbrengsten van de RGL dan de Provincie. SP-statenlid Harre van der Nat: " Er is bij de vervoerders geen vertrouwen in het project RGL. Het is erg onverstandig van de provincie om ook dit signaal te negeren." Als laatste redmiddel stelt het Provinciebestuur dat de Provincie dan maar zelf voor nog eens 120 miljoen aan tramstellen moet aanschaffen om zo in iedergeval een vervoerder te kunnen strikken.
Bovendien wordt 11 miljoen euro van het Rijk, zogenaamde BDU-gelden die bestemd zijn om openbaar vervoer te laten rijden in Zuid-Holland, ingezet om een werkplaats aan te leggen op voormalig natuurgebied de Elfenbaan bij Zoeterwoude. Van der Nat: "Dit is weer 131 miljoen in de bodemloze put die de RGL lijkt te worden."

Lees verder
27 juli 2010

SP wil optreden provincie tegen ‘OV-sauna’

Afgelopen week zijn in stadbussen in Dordrecht temperaturen tot 44ºC gemeten. De Statenfractie van de SP vindt dat vervoersbedrijf Arriva dit had moeten voorkomen. “Er zijn verschillende passagiers onwel geworden,” aldus Statenlid Erik Maassen. “Chauffeurs hebben in belachelijk omstandigheden moeten werken. En dat terwijl Arriva gewoon bussen met airco in de remise heeft staan.” Maassen wil dat het provinciebestuur optreedt tegen Arriva. “In het contract tussen de provincie Zuid-Holland en Arriva staat vastgelegd dat bussen voldoende ventilatie moeten hebben. Het lijkt me dat Arriva deze bepaling nu overtreedt.” Maassen heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Lees verder
23 juli 2010

SP wil strengere regels voor buitenlandse reizen

De SP-statenfractie wil opheldering over het reisgedrag van de provinciebestuurders. Volgens het blad Binnenlands Bestuur reisden namens Zuid-Holland de afgelopen maanden 2 gedeputeerden en de Commissaris van de Koningin samen met 7 ambtenaren naar China, waar zij gingen netwerken op de World Expo in Shanghai.
De bestuurders reisden daarbij business class en de ambtenaren zaten in de economy class. SP-Fractievoorzitter Bart Vermeulen spreekt van geldverspilling. “De provincie moet heel zuinig aandoen de komende tijd en dan is het niet uit te leggen dat bestuurders 2 tot 3 maal duurdere tickets gebruiken dan nodig is. En het is helemaal niet uit te leggen dat de ambtenaren die het echte werk moeten gaan uitvoeren dan in goedkopere plaatsen zitten dan de bestuurders. Die tweedeling is niet nodig en het zou goed zijn als de provincie alleen nog economy class tickets zou vergoeden. Business class vliegen doen ze maar op eigen kosten.”

Lees verder
5 juli 2010

Succes voor SP bij behandeling Provinciale Structuurvisie

In de Statenvergadering van 2 juli heeft de SP een duidelijk stempel gedrukt op de Provinciale Structuurvisie en de Provinciale Verordening Ruimte.
Zo kreeg de SP steun voor haar amendement om grootschalige uitbreiding van recreatieve indoor-locaties niet in onevenredige mate ten koste te laten gaan van de natuurwaarden en de biodiversiteit. Ook de inzet van de SP om de intensieve veehouderij diervriendelijker te maken, bleek bij veel partijen op sympathie te kunnen rekenen.
“Jammer dat het voorstel het net niet haalde, maar het biedt voldoende aanknopingspunten om het dierenwelzijn nadrukkelijk in te brengen bij de behandeling van de Agenda Landbouw, die in een later stadium alsnog aan de Provinciale Structuurvisie zal worden toegevoegd” aldus Frank Johan Hoogendam, de woordvoerder Ruimtelijke Ordening van de SP Statenfractie. Het hoogtepunt van deze Statenvergadering was echter ons vurige pleidooi iets te doen aan de beperkende maatregelen voor tuinders in het buitengebied. Al sinds 1964 mogen tuinders in het buitengebied hun bedrijf niet groter maken dan 2 hectare.
“Een regeling die wij in principe steunen, omdat ook de SP vindt dat de glastuinbouw hier niet verder moet groeien of op termijn zelfs verdwijnen. Een heel groot nadelig effect van deze regel is echter dat tuinders ook niet kunnen groeien door het bedrijf van een gestopte buurman over te nemen. Hierdoor ontstaat een verrommeling van de kassengebieden doordat deze niet langer worden benut en zelfs in gebruik raken voor het opslaan van caravans” aldus Hoogendam.
Het amendement van de SP wilde voor deze vorm van uitbreiding een uitzondering maken en zo, zonder dat er glas bij komt, toch kassen behouden voor de glastuinbouw. Bedrijven kunnen op die manier weer investeren in hun toekomst en in het verduurzamen van de glastuinbouw. Frank Johan Hoogendam: “Kassen zijn niet alleen maar glas, er werken ook mensen”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier