h

Nieuws uit 2010

11 november 2010

SP tegen herindeling Krimpenerwaard

De fractie van de SP in Provinciale Staten van Zuid-Holland vindt dat het op 10 november genomen besluit om de vijf gemeenten Nederlek, Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven samen te voegen voorgelegd moet worden aan de inwoners van die gemeenten. Uit eerdere peilingen bleek dat in drie van de vijf gemeenten de bevolking tegen een fusie is, in Nederlek zelfs 83 %. In Ouderkerk is geen peiling gehouden SP-statenlid Wiel Senden: "Een initiatief tot herindeling kan naar onze mening alleen verantwoord worden genomen als het van onderaf komt en meer in het bijzonder als de bevolking van de gemeenten er zich over heeft kunnen uitspreken;ik vind dat het Provincie bestuur het lef moet hebben om met dit besluit naar de inwoners van de Krimpenerwaard te gaan".

Lees verder
11 november 2010

Onnodige vertraging bij versobering regelingen provinciale politici

Tijdens de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten heeft de SP voorgesteld om het standaardbudget voor buitenlandse reizen te schrappen, het business class-vliegen voor provinciebestuurders te stoppen, de 1e klas OV-jaarkaart voor statenleden te vervangen door een 2e klas kaart en de fractiebudgetten van de politieke partijen tegen het licht te houden. SP-statenlid Harre van der Nat: "Als de overheid aan haar inwoners vraagt om de broekriem aan te halen lijkt het me logisch dat de politiek het goede voorbeeld geeft. Helaas zijn de provinciale politici in Zuid-Holland nog niet zo ver dat ze de maatregelen willen nemen die meteen geld opleveren. Nu treed onnodige vertraging op en zijn we straks weer een jaar verder voor er iets gaat veranderen."

Lees verder
10 november 2010

Goede en tijdige voorbereiding ontwikkelingen in jeugdzorg essentieel

In de landelijke politiek zijn verschillende bewegingen over de jeugdzorg. Het nieuwe kabinet wil 300 miljoen euro bezuinigen. Daarnaast willen het kabinet en een werkgroep uit de Tweede Kamer de jeugdzorg onderbrengen bij gemeenten. De SP is van dit laatste een voorstander maar wil wel dat gemeenten en instellingen hier goed op voorbereid zijn. Een voorstel van de SP-statenfractie hiertoe is met algemene stemmen aangenomen in Provinciale Staten.
“Het zal waarschijnlijk nog even duren voor er een stelselwijziging komt in de jeugdzorg,” zegt Eva de Bakker , SP-statenlid, “maar zodra het gebeurt, moeten we voorbereid zijn. Het mag niet zo gaan zoals bij de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) waar gemeenten niet klaar voor waren en er te weinig geld was meegegeven.”

Lees verder
8 november 2010

Grote opkomst bij demonstratie tegen Rijnlandroute

Duizend mensen hebben op 7 november gedemonstreerd tegen het aanleggen van de Rijnlandroute langs de Stevenshof en dwars door Voorschoten. De demonstratie liep langs het tracé van de zogenaamde F-variant, de voorkeursvariant van het provinciebestuur. SP-Statenlid Erik Maassen was een van de initiatiefnemers van de demonstratie, die werd georganiseerd door een brede samenwerking van maatschappelijke organisaties en politieke partijen.

Maassen is erg tevreden over de opkomst. “Deze grote opkomst bewijst dat er geen draagvlak is voor de F-variant.” De F-variant betekent dat de Rijnlandroute in een open tunnelbak dwars door Voorschoten wordt aangelegd en het dorp daarmee in tweeën splijt. De route komt daarna zo dicht langs de Stevenshof, dat daar een metershoog geluidsscherm moet komen om de wijk nog enigszins leefbaar te houden. Het uitzicht op de aangrenzende polder zullen de bewoners daardoor kwijt zijn. Tevens betekent de F-variant dat er voorlopig, om kosten te besparen, geen vierbaansweg maar een tweebaansweg wordt aangelegd. Daardoor zal aanleg van een nieuwe weg nauwelijks de verkeersdrukte op de Churchilllaan in Leiden verminderen, terwijl dat het belangrijkste argument voor de weg is.

Lees verder
6 november 2010

Harre van der Nat lijsttrekker SP Zuid-Holland


SP Statenlid Harre van der Nat is door de leden van de SP gekozen als lijsttrekker voor de verkiezingen van provinciale staten op 2 maart 2011. Tijdens de regioconferentie, die vandaag in Rotterdam plaatsvond, stelden afgevaardigden van de SP-afdelingen in Zuid-Holland de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vast.Lees verder
6 november 2010

Regioconferentie druk in de weer met lijst en programma Provinciale Staten

Foto: A. Muller
De afgevaardigden van de Zuidhollandse afdelingen van de SP hebben op 6 november de kandidatenlijst en de hoofdlijnen van het verkiezingsprogramma van de SP in Zuid Holland vastgesteld. Hierover werd de hele zaterdag over gesproken in het Rotterdamse Nieuwe Luxor theater. Volle bak in de foyer van het Nieuwe Luxortheater Aan het einde van de dag was de organisatie heel tevreden, de concept kieslijst was aangenomen zoals voorsteld en de hoofdlijnen van het programma waren aangenomen door de afgevaardigden.Lees verder

Pagina's

U bent hier