h

Nieuws uit 2006

4 oktober 2006

SP wil behoud van buslijn 65

SP statenlid Harre van der Nat wil dat de provincie bezwaar maakt tegen het voornemen van busvervoerder Connexxion om buslijn 65 te schrappen.

Lees verder
4 oktober 2006

Gedeputeerde Staten krijgt medicijn tegen marktkoorts

Aanbieden medicijn

Vandaag ontving het college van Gedeputeerde Staten een medicijndoosje van de SP.

Lees verder
4 oktober 2006

SP statenfractie en raadsfractie Brielle spraken met bewoners Vierpolders.

avond bewoners Vierpolders

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst discussieerden leden van de SP Statenfractie en SP raadsfractie op vrijdagavond 29 september met bewoners uit Vierpolders over het voorzieningenniveau en woongenot in het dorp. Naast raadsleden van de SP, PVDA en D66 waren ook leden van de Zuid-Hollandse vereniging voor kleine kernen en dorpsraad Vierpolders aanwezig. Deze laatste twee hadden een uitermate constructieve bijdrage. Aanleiding voor dit SP initiatief was de enquête die de Statenfractie onder meerdere kleine kernen in Zuid Holland, waaronder Vierpolders, heeft gehouden. De resultaten van die enquête werden gepresenteerd en bediscussieerd. Centrale vragen daarbij waren: wat kunnen we met zijn allen bereiken en wat kunnen gemeenteraad en provinciale staten voor kleine kernen betekenen?

Lees verder
20 september 2006

SP en D66 niet eens met kostenraming ontwerp Rijn-Gouwelijn Oost

Er kleven nog een hoop onzekerheden aan de Rijn Gouwe Lijn is de conclusie van SP en D66 na afloop van het debat in de Provinciale Staten van woensdag 20 september.

Lees verder
13 september 2006

Opheldering over achterblijven bouw sociale huurwoningen Bollenstreek

Het Leidsch Dagblad berichtte op 31 augustus dat een aantal gemeenten uit de Bollenstreek het volkomen laten afweten als het gaat om de nieuwbouw van sociale huurwoningen. De SP Statenfractie vindt dat ontoelaatbaar.
SP statenlid Harre van der Nat "Alle twaalf gemeenten binnen Holland-Rijland hebben zich namelijk verplicht dat tenminste dertig procent van de nieuwbouw tussen 2005 en 2009 als sociale huur- of koopwoning wordt". Het gaat in het bijzonder om Lisse, Hillegom en Teylingen.
Volgens eigen cijfers van deze gemeenten blijkt dat zij hierin falen.
Lisse denkt in de periode 2005 – 2009 tenminste 56 woningen te bouwen voor de lagere inkomens. Hillegom zal 122 nieuwe woningen realiseren voor de laagste inkomens. Hierdoor zal slecht 1 op de 10 nieuw te bouwen woningen bereikbaar zijn voor woningzoekenden met een lager inkomen. Teylingen zal uitkomen op zestien procent met de bouw van 223 betaalbare huurwoningen op een totaal van 1.360 nieuwe huizen. De SP heeft in schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor deze situatie. Zij wil van Gedeputeerde Staten weten welke stappen zij gaat ondernemen tegen de besturen van de gemeenten die de norm niet dreigen te halen. Verder wil van der Nat duidelijkheid hebben over eventuele andere gemeenten in Zuid-Holland waar eenzelfde probleem dreigt. "Het kan niet zo zijn dat mensen met een lager inkomen gedwongen worden elders te gaan wonen. Gemeenten die zich bewust niet houden aan gemaakte afspraken dienen daarvoor verantwoording af te leggen” aldus van der Nat.

Lees verder
13 september 2006

Provincie moet stortreglement Derde Merwedehaven aanpassen

Naar aanleiding van de besprekingen in de gemeenteraad van Dordrecht over de aanvoer van verontreinigde grond uit de Zellingwijk in Gouderak naar de stortplaats Derde Merwedehaven is gebleken dat in januari 2005 het stortreglement van de stortplaats is aangepast.

Lees verder

Pagina's

U bent hier