h

Nieuws uit 2006

15 januari 2006

Grote twijfel deugdelijkheid Shellinstallaties

Voor de derde keer in een half jaar tijd was er 15 januari een grote storing bij de Shellraffinaderij in Pernis.
Een door brand gescheurde stoomleiding zorgde voor grote geluidsoverlast en de raffinaderij moet gedurende lange tijd weer affakkelen. Honderden bezorgde omwonenden zochten daarop contact met diverse instanties. De SP statenfractie is verbijsterd dat er in 6 maanden tijd diverse grote storingen met grote overlast voor milieu en omwonenden plaats vinden en wil dat er een grootscheeps onafhankelijk onderzoek komt naar de gang van zaken in de raffinaderij.

Lees verder

Pagina's

U bent hier