h

Nieuws van de afdeling

8 juni 2020

SP stemt tegen tolheffing Kiltunnel

Foto: SP

Ooit is er de belofte gedaan dat de Kiltunnel bij Dordrecht voor een periode van maximaal vijftien jaar een toltunnel zou zijn, maar 43 jaar na dato wordt er nog steeds tol geheven. Dat vindt SP Fractievoorzitter Lies van Aelst onacceptabel: ‘Wij zien tolheffing sowieso als een oneerlijke extra belasting, die vooral mensen treft met een kleine portemonnee, maar het is ook niet uit te leggen omdat weggebruikers al wegenbelasting betalen. Het wordt dus tijd om de belofte dat er maximaal 15 jaar tol geheven zou worden, ruim over tijd, in te lossen.’

Lees verder
8 juni 2020

SP bepleit coulance in ligplaatsbeleid tijdens coronacrisis

Foto: SP

De binnenvaart krijgt enorme klappen op door de coronacrisis, veel schippers hebben op dit moment geen vracht en liggen stil. Ondanks deze overmacht, hield Zuid-Holland in eerste instantie vast aan haar strenge ligplaatsenbeleid, waardoor schippers elke drie dagen moesten verkassen. Daarom heeft de SP nogmaals gepleit dat de schippers in het Merwedekanaal, maar ook elders niet beboet worden door BOA’s, maar dat er coulance getoond wordt.

Lees verder
20 mei 2020

Toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht!

Foto: SP

Meerdere fracties in de Provinciale Staten hebben vragen gesteld over het bieden van hulp aan vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden. De fracties van PvdA, GroenLinks, CDA, PvdD, 50PLUS, D66 en SP willen weten van het Provinciebestuur of zij ook meegaan in de oproep om 500 vluchtelingenkinderen uit dit gebied te helpen. SP fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘We zien dat zowel lokale als provinciale besturen zich hiervoor willen inzetten. Wij vinden dan ook als SP dat Zuid-Holland hier niet in achter kan blijven.’

Lees verder
4 mei 2020

Voor vrijheid is moed nodig

Een aangrijpend en eerlijk verhaal over moed, dichtbij. Daar waar nu het SP-partijkantoor De Moed staat, stond ooit het woonhuis van verzetsstrijders Gerrit en Rinus van 't Eind. Op 23 april 1945 - kort voor de bevrijding - zijn zij door de nazi's gedood. Vandaag herdenken wij hen en alle anderen die voor onze vrijheid zijn gestorven. Bekijk hier hun verhaal

Lees verder
29 april 2020

Zuid-Hollandse afdelingen starten actie tegen huurverhoging: 0 is genoeg!

Foto: SP

Eergisteren vierde Nederland geen Koningsdag maar Woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. Velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel huishoudens in Nederland door de Coronacrisis te maken met een terugval in inkomen. Ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen wel nog verder omhoog. De SP is daarom de actie '0 is genoeg' gestart en roept iedereen op te tekenen voor het bevriezen van de huren. Ook voor de Zuid-Hollandse SP afdelingen was dit het startschot om de huurverhoging een halt toe te roepen. Zuid-Hollandse fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘Wij pakken graag deze handschoen op met onze lokale afdelingen. In deze moeilijke tijd is het niet uit te leggen aan de inwoners van Zuid-Holland dat hun huur stijgt, terwijl de rekeningen zich al opstapelen en inkomen onzeker is. Het geld hoort gehaald te horen daar waar het zit en dat is niet bij huurders. Daarom moeten de huren bevroren worden.’

Lees verder
24 april 2020

Ondanks NOW-regeling worden veel uitzendkrachten de WW ingejaagd

Foto: SP

De FNV meldt dat veel uitzendbureaus er van afzien om gebruik te maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) om het inkomen van uitzendkrachten, die vanwege de coronacrisis hun baan verliezen, op peil te houden. Dit zou met name gelden voor de 2.500 uitzendkrachten die in het openbaar vervoer werken. De kwestie is voor de PvdA, SP en GroenLinks in Zuid-Holland aanleiding om het provinciebestuur te vragen om ook de uitzendkrachten beter te beschermen en hen zekerheid te bieden in deze onzekere tijden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier