h

Nieuws uit 2013

4 juni 2013

Vragen over afmeerverbod Rijnwoude

Verbiedt de provincie recreatiebootjes om af te meren in de Oude Rijn bij Rijnwoude? Gezien het ruime vaarwater ter plekke kan de SP zich deze maatregel niet voorstellen. De partij gaat uit van een misverstand. 

Lees verder
31 mei 2013

Provincie sluit 2012 financieel positief af

Deze week bespraken de Provinciale Staten de jaarcijfers en de jaarrekening over 2012. Het eerste volledige jaar waarin de SP in Zuid-Holland meebestuurt, laat een positief resultaat van 15,1 miljoen euro zien. Geen slechte prestatie in tijden van crisis.

Lees verder
29 mei 2013

Laat vogels rustig broeden

Gemeenten en de provincie kunnen de wegbermen dit jaar beter zo laat mogelijk maaien. In Utrecht werden deze week bij het maaien vijf eenden gedood. Ook voor bijen en vlinders is later maaien beter.

Lees verder
29 mei 2013

Zorgvuldigheid voorop bij besluiten over Nedstaal

Het bedrijf Nedstaal heeft vorig jaar vergunning gevraagd voor proeven met het verbranden van licht asbesthoudend staalschroot. Dit baart veel omwonenden zorgen. De Omgevingsdienst Zuid-Holland stelt het besluit uit tot na de zomer.

Lees verder
27 mei 2013

Geef bijen de ruimte

Om de massale bijensterfte te stoppen, zou het goed zijn als gemeenten en de provincie de bermen dit jaar pas in de zomer maaien. Veel planten hebben dan al gebloeid en zaad gevormd, waardoor het werk voor de bij erop zit.

Lees verder
24 mei 2013

Doorbraak: Oostvlietpolder blijft groen

De SP is verheugd met het besluit van Gedeputeerde Staten om de Oostvlietpolder groen te houden. In dit belangrijke weidevogelgebied was eerder een bedrijventerrein gepland. De SP verzilvert hiermee een jarenlange stijd in zowel de provincie als in de Leidse gemeenteraad. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier