h

Nieuws uit 2013

21 mei 2013

SP-plannen voor beter OV gaan definitief door

Vanaf 2018 rijden er vier treinen per uur tussen Gouda en Alphen en tussen Leiden en Utrecht. Ook komen er extra buslijnen en stations. De provincie ondertekende op 17 mei een overeenkomst waarmee deze SP-plannen voor beter OV definitief doorgaan.

Lees verder
20 mei 2013

Zuid-Holland bijna op Roemernorm

De SP-Statenfractie is tevreden over de forse vermindering van de kosten voor externe inhuur door de provincie. Deze bedroegen in 2012 11% van de totale loonkosten. Zuid-Holland voldoet hiermee bijna aan de zogeheten Roemernorm, die voor ministeries een maximum van 10% stelt.

Lees verder
20 mei 2013

Nieuwe structuurvisie stap dichterbij

De cijfers over leegstand van kantoren en winkels in Zuid-Holland zijn weliswaar net iets beter dan landelijk gemiddeld, maar desondanks zeer fors. De SP is bezorgd, zo bleek bij de behandeling van de programmering van woon- en werklocaties op 8 mei.

Lees verder
15 mei 2013

Provincie pakt luchtkwaliteit aan

Om te kunnen voldoen aan de Europese eisen aan luchtkwaliteit, draagt de provincie bij aan een nieuwe subsidieregeling voor schonere scheepvaart in het Rotterdams havengebied. De SP juicht dit toe, maar hoopt dat het geld ook naar de kleinere binnenvaart gaat.

Lees verder
15 mei 2013

Tijd dringt voor de jeugdzorg

Géén marktwerking, extra aandacht voor tienermoeders en thuisloze jongeren: de SP heeft veel bereikt voor de jeugdzorg in Zuid-Holland. Met onverminderde energie richt SP-gedeputeerde Rik Janssen zich nu ook op de overgang naar gemeenten per 2015.

Lees verder
10 mei 2013

Kantorenmarkt faalt nog steeds

In Zuid-Holland staat vijftien procent ruim één op de zeven! van de kantoren leeg. Deze ernstige mismatch tussen vraag en aanbod bewijst volgens de SP overduidelijk dat het huidige systeem faalt. Recent onderzoek van het PBL onderschrijft dit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier