h

Nieuws uit 2017

9 maart 2017

Fractievoorzitter Lies van Aelst op Kamerlijst

Foto: PZH

Fractievoorzitter Lies van Aelst is kandidaat voor de Kamerverkiezingen volgende week woensdag 15 maart. Met haar 28 jaar is Van Aelst een ervaren Statenlid, dat zich al jaren inzet voor onder meer binnenvaart, beter en betaalbaar OV, een schoner milieu, strenger toezicht op grote chemische bedrijven en voldoende betaalbare sociale huurwoningen.

Lees verder
8 maart 2017

Inschrijven innovatiepremie binnenvaart tot eind april

Foto: MBZH

Op initiatief van de SP maakt de provincie Zuid-Holland werk van binnenvaart. Het nieuwe Europese onderzoeksproject CLINSH ondersteunt de deelnemende schippers ook financieel. In totaal dertig schepen komen in aanmerking voor een bijdrage in de investeringskosten en/of een onkostenvergoeding. Aanmelden voor het project kan tot en met 24 april 2017 12.00 uur.

Lees verder
7 maart 2017

Eerste optreden Wim Metselaar

Foto: SP

SP-Statenlid Wim Metselaar maakte onlangs zijn debuut in Provinciale Staten. In zijn ‘maidenspeech’ was hij kritisch over de rol van de provincie Utrecht bij de totstandkoming van het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Metselaar pleit voor een gedegen onderzoek. Dit moet voorkomen dat inwoners nadelige gevolgen ondervinden van een verkeerde keuze.

Lees verder
28 februari 2017

Rustig strand moet zo blijven

Foto: SP

De SP-Statenfractie staat helemaal achter de bezwaren van de provincie tegen de bouw van 35 nieuwe strandhuisjes bij Kijkduin. Samen met natuurorganisaties en SP-afdelingen bezochten we afgelopen zomer de kust bij Kijkduin en Hoek van Holland. Overduidelijk werd dat de schaarse nog lege stukken strand bescherming verdienen. Dit is inmiddels vastgelegd in de provinciale regels.

Lees verder
24 februari 2017

Steun voor SP-motie over schaliegas

Foto: SP

De Tweede Kamer steunde gisteravond de motie van SP-Kamerlid Eric Smaling over schaliegas. ‘Een goede zaak’, zegt SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam. ‘In Zuid-Holland hebben we bijvoorbeeld al te maken met aanzienlijke bodemdaling. Door schaliegaswinning kan dit erger worden. Het is daarom goed dat commerciële schaliegaswinning nu voor heel Nederland ook na 2023 wordt uitgesloten. Wat de SP betreft voorgoed.’

Lees verder
22 februari 2017

Betrokkenheid inwoners Hoeksche Waard voorop

Foto: MBZH

De SP-fractie in Provinciale Staten steunde vandaag het voorstel voor herindeling van de Hoeksche Waard. De partij stelde als voorwaarde dat de gemeenten en het provinciebestuur zich inspannen om te zorgen dat inwoners en kernen zich betrokken bij en gehoord voelen door de nieuwe gemeente. Ook wordt de nieuwe gemeente opgeroepen zich te richten op goede, betaalbare dienstverlening voor alle inwoners.

Lees verder

Pagina's

U bent hier