h

Nieuws uit 2015

10 maart 2015

Meer Provinciale inzet tegen bodemdaling nodig

Foto: SP / SP Zuid-Holland

De Provincie moet meer doen tegen bodemdaling in het Groene Hart. Dit stelt SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen van de Zuid-Hollandse Statenfractie naar aanleiding van een werkbezoek aan boerderij De Groene Geer in Nieuwland.  Tijdens het werkbezoek werd de huidige gang van zaken rond het waterbeheer besproken en ging het om de rolverdeling tussen Provincie en Waterschap.

Lees verder
9 maart 2015

Aquaduct maakt nieuwe weg Groene Hart overbodig

Foto: DS

Met een aquaduct onder de Gouwe is een nieuwe provinciale weg tussen Gouda en Alphen dwars door natuurgebied Zaans Rietveld niet nodig. Dit herhaalden SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam en kandidaat Hans Slooter zaterdag tijdens de bustoer op initiatief van Stichting Groene Hart.

Lees verder
8 maart 2015

Detailhandelsplannen voortaan onafhankelijk getoetst

Vanaf juni van dit jaar worden plannen van gemeenten voor nieuwe detailhandelslocaties onafhankelijk getoetst op de vraag of er wel behoefte aan is.
Dit besluit van Provinciale Staten volgt op een aangenomen motie van de SP uit juni vorig jaar.
De SP diende dit voorstel in om de groeiende leegstand te beperken en omdat het noodzakelijk bleek om plannen veel kritischer te bekijken.

Lees verder
7 maart 2015

Portret lijsttrekker Vermeulen op Omroep West

Lees verder
6 maart 2015

Zuid-Holland krijgt nog schonere binnenvaart

Foto: SP

Qua CO2-uitstoot presteert de binnenvaart het best. Een SCR-katalysator vermindert ook de stikstof(NOx)-uitstoot tot tachtig procent. SP-gedeputeerde Rik Janssen was donderdag aan boord van De Bolero, één van de schepen die met steun van de provincie van zo’n katalysator zijn voorzien.

Lees verder
5 maart 2015

Lies van Aelst op TV Rijnmond over lift station Gorinchem

Lees verder

Pagina's

U bent hier