h

Nieuws uit 2015

5 november 2015

SP kritisch over bureaucratie rond lift station Gorinchem

Foto: Lies van Aelst

De lift op station Gorinchem die in 2013 klaar had moeten zijn, is er nog steeds niet. Oorzaak: tussentijdse verandering van de spelregels en veel onnodige bureaucratie bij de provincie. Slecht voor de toegankelijkheid en zonde van alle tijd en geld, zegt SP-fractievoorzitter Lies van Aelst. Ze heeft de kwestie opnieuw aangekaart bij het provinciebestuur.

Lees verder
3 november 2015

Provincie moet zich laten horen over Blankenburgtunnel en A16

Foto: SP

Hoewel de SP de Blankenburgtunnel afwijst, moet de provincie net als bij de A16 (voorheen project A13/A16) wel alle kansen grijpen om schade door het nieuwe asfalt te beperken. De ingediende zienswijzen vragen terecht aandacht voor onder meer natuurcompensatie en archeologie. Daarnaast moet er echt beter worden geluisterd naar inwoners.

Lees verder
29 oktober 2015

Betere afstemming nodig in regionale economie

Bij de commissiebehandeling van de begroting hield de SP een pleidooi voor een betere afstemming tussen het Rijk, de provincie en de vele organisaties die zich met de regionale economie bezig houden.
Economisch beleid is voor de provincie vooral een overlegbeleid, waar partijen bij elkaar gebracht worden om onder andere de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven te bevorderen. Als dat goed loopt versterkt dat de innovatie en de werkgelegenheid en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Lees verder
28 oktober 2015

Op weg naar een bijvriendelijk provinciaal landschap

Foto: Yvonne Endhoven

Al enige jaren is er verontrustende sterfte onder bijensoorten.
Bijen hebben steeds minder ruimte om voedsel te vinden. De afgelopen jaren heeft de SP daar veelvuldig aandacht voor gevraagd.
Verschillende provinciale projecten dragen inmiddels bij aan een verbetering van de leefomgeving van de bestuivende insecten.

Lees verder
21 oktober 2015

Nieuwe regiovertegenwoordigers gekozen

Foto: SP

Tijdens de regioconferentie op zaterdag 10 oktober in Rotterdam zijn Thijs Coppus, Maarten de Pijper, Bob van Vliet en Maaike van Wingerden gekozen als (nieuwe) regiovertegenwoordigers voor de SP in Zuid-Holland. Maarten en Maaike zijn herkozen als regiovertegenwoordiger, Bob en Thijs zijn nieuw. 

Lees verder
20 oktober 2015

Rik Janssen: 'Goede van erfgoedtafels verder verbeteren'

Zuid-Holland heeft sinds 2011 zeven erfgoedlijnen, zoals de Romeinse Limes, de Landgoederenzone en de Waterdriehoek. Bij iedere erfgoedlijn hoort een ‘erfgoedtafel’, waar betrokkenen plannen maken voor het erfgoed. SP-gedeputeerde Rik Janssen (milieu, water, erfgoed en maatschappij) wil deze aanpak voortzetten en verder verbeteren, zo zei hij op de drukbezochte Erfgoeddag 2015 in Delft.

Lees verder

Pagina's

U bent hier