h

Nieuws uit 2014

13 juni 2014

Geen ruimte voor Decathlon buiten stadscentra

De SP-Statenfractie ziet geen redenen om Decathlon toe te staan zich te vestigen buiten de reguliere detailhandelslocaties. Naar de mening van de partij is Decathlon een reguliere sportartikelenverkoper en past deze vorm van detailhandel alleen in de bestaande winkelstructuur van de binnensteden.
De provincie heeft ook het beleid om de huidige detailhandellocaties in de stads- en dorpscentra te beschermen om zo de leefbaarheid van deze gebieden te ondersteunen.

Lees verder
11 juni 2014

Economische impuls Groene Hart

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden gaan met steun van de provincie Zuid-Holland de regionale economie versterken en de bereikbaarheid verbeteren. SP-gedeputeerde Rik Janssen was vandaag aanwezig bij de officiële ondertekening van de afspraken.

Lees verder
10 juni 2014

Meer provinciale inzet bij archeologie van groot belang

Een veiliger depot, betere registratie van archeologische vondsten en meer gemeentelijke aanknopingspunten bij de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen uit de onlangs gehouden evaluatie van het archeologiebeleid van de provincie. De SP wil dat het provinciebestuur snel met de aanbevelingen aan de slag gaat.

Lees verder
4 juni 2014

Onderzoek SP: molenaars ongerust over toekomst molenbiotoop

Molenaars in Zuid-Holland zijn bezorgd over de kwaliteit van de molenbiotopen. Dat blijkt uit onderzoek van de SP-Statenfractie onder 57 molenaars. Negentig procent wil niet dat gemeenten meer ruimte krijgen om de molenbiotopen aan te tasten. 44% vindt de regels nu al onvoldoende. Eenderde vreest dat de situatie door het nieuwe beleid verder zal verslechteren.

Lees verder
4 juni 2014

Meer inspraak voor inwoners bij waterschappen in Zuid-Holland

De SP wil samen met vier andere fracties in Provinciale Staten dat inwoners meer te vertellen krijgen bij de Zuid-Hollandse waterschappen. Om dit te bereiken dienden de SP, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren op 2 juni het voorstel in om het aantal geborgde zetels in de waterschapsbesturen te verlagen naar het wettelijk minimum. 

Lees verder
2 juni 2014

Ligtijdenproblematiek binnenvaart aangepakt

Na vragen van SP, VVD, CDA, D66 en CU/SGP zegde het provinciebestuur onlangs toe de ligtijden voor actieve binnenvaartschippers in het Merwedekanaal te verruimen. Een goede zaak. Desondanks zien de partijen nog wel wat open eindjes.

Lees verder

Pagina's

U bent hier