h

Nieuws uit 2014

28 mei 2014

provincie moet blijven investeren

De SP in Zuid-Holland roept het provinciebestuur op om te blijven investeren om zo de economie te stimuleren. De partij doet de oproep omdat uit de jaarstukken blijkt dat de provincie minder investeert dan gepland. Ook lopen de bestemmingsreserves op.

Lees verder
23 mei 2014

Geen verslechtering molenbeleid

De SP in zuid-Holland wil niet dat gemeenten op voorhand meer de vrije hand krijgen om te bouwen rond molens in stedelijk gebied. De partij vreest dat dit zal leiden tot kwaliteitsverlies, hogere onderhoudskosten en aantasting van waardevolle stadsgezichten. 

Lees verder
20 mei 2014

Afdelingsavond over Ruimte en Mobiliteit

Wat betekent het afschaffen van de provinciale structuurvisies? En hoe kan de SP lokaal blijven werken aan goed OV, betaalbaar wonen, genoeg groen enzovoort? Veel afdelingen staken maandag hun licht op bij de Statenfractie op het Provinciehuis in Den Haag.

Lees verder
20 mei 2014

Arriva past werkinstructie buschauffeurs aan

Arriva-chauffeurs hoeven niet meer te aarzelen om reizigers met een beperking te helpen in- en uitstappen. Op verzoek van de SP wordt dit een standaard-werkinstructie. De partij is blij met deze verbetering van de toegankelijkheid van het OV.

Lees verder
16 mei 2014

Waar kleine schepen groot in zijn

Kleine binnenvaartschepen hebben economie en milieu in Zuid-Holland veel te bieden. Helaas bedreigen nieuwe regels hun voortbestaan. ‘Een grote gemiste kans’, vinden Harre van der Nat en Lies van Aelst. Beiden waren dinsdag te gast op een binnenvaartschip.

Lees verder
14 mei 2014

Ontgassen scheepvaart aangepakt

SP-gedeputeerde Rik Janssen gaat samen met andere overheden en het bedrijfsleven het ontgassen van varende binnenvaartschepen aanpakken. Op 12 mei is overeenstemming bereikt over een samenhangend pakket maatregelen hiervoor.

Lees verder

Pagina's

U bent hier