h

Nieuws uit 2014

19 november 2014

Staten tegen Decathlon in stadsranden

Een meerderheid van Provinciale Staten wijst de vestiging van sportartikelenzaak Decathlon aan de stadsranden van Den Haag en Schiedam af. De versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de binnensteden krijgt hierdoor voorrang boven de belangen van een enkel bedrijf. SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen is tevreden met dit besluit.

Lees verder
16 november 2014

Provinciebestuur tegen schaliegasboringen

De SP-Statenfractie steunt het standpunt van het provinciebestuur om niet mee te werken aan boringen naar schaliegas als het Rijk daarom vraagt. Schaliegasboringen zijn in strijd met het provinciaal beleid waarin extra energiewinning uit hernieuwbare bronnen bevorderd wordt.

Lees verder
12 november 2014

Onderzoek naar besparen op aanbesteden OV

De provincie gaat onderzoeken of samenvoegen van de huidige drie concessiegebieden en bijbehorende aanbestedingen in het OV kostenbesparing oplevert. Het voorstel hiervoor van SP-Statenlid Lies van Aelst kreeg vandaag steun van alle partijen in Provinciale Staten. 

Lees verder
10 november 2014

Zorgen over komst mega-bouwmarkten

De Statenfracties van SP en PvdA zijn bezorgd over de plannen voor de bouw van twee nieuwe mega-bouwmarkten in de Haagse regio. Het gaat om een Hornbach-filiaal in Den Haag Ypenburg en een Bauhaus-filiaal op een bedrijventerrein in Midden Delfland.

Lees verder
9 november 2014

Culturele kwaliteit: meer ambitie en beter meten

Tijdens de commissiebehandeling van de begroting riep de SP het College op meer ambitie te tonen bij ons cultureel erfgoed. Ook moeten de gevolgen van het beleid beter gemeten worden.

Lees verder
9 november 2014

Geschiedenis van de SP in Zuid-Holland

Tijdens de regioconferentie van 1 november lanceerde lijsttrekker Bart Vermeulen de pagina over de geschiedenis van de SP in Zuid-Holland.

Lees verder

Pagina's

U bent hier