h

Nieuws uit 2014

10 oktober 2014

SP benieuwd naar extra ligplaatsen voor langer verblijf

Op initiatief van de SP zegde het provinciebestuur deze zomer toe de reguliere ligtijden voor actieve binnenvaartschippers in het Merwedekanaal te verruimen. Een goede zaak. De SP is echter nog wel benieuwd naar de uitwerking van de problematiek rond de ligplaatsen voor langer verblijf.

Lees verder
9 oktober 2014

Vragen over problemen huisvesting statushouders

De Statenfractie van de SP wil weten hoe het provinciebestuur omgaat met gemeenten die er niet in slagen om voldoende woningen beschikbaar te stellen voor vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, de zogeheten statushouders.

Lees verder
7 oktober 2014

Bart Vermeulen voorgedragen als lijsttrekker

Fractievoorzitter Bart Vermeulen is door de kandidatencommissie voorgedragen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Ook de huidige Statenleden Lies van Aelst, Frank Johan Hoogendam en Jerry Snellink staan hoog op de lijst. Daarnaast is er ruimte voor nieuw talent.

Lees verder
3 oktober 2014

Opheldering over sluiting museum Fort Hoek van Holland

De SP-Statenfractie is onaangenaam verrast over de sluiting van het museum  Fort aan den Hoek van Holland. Dit museum maakt onderdeel uit van de erfgoedlijn Atlantikwall en de Provincie Zuid-Holland heeft 75.000 euro beschikbaar gesteld voor de museale presentatie.

Lees verder
26 september 2014

Harre van der Nat niet herkiesbaar

Onze zeer gewaardeerde collega Harre van der Nat stelt zich niet kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015. Harre wil zich na negen jaar in de Provinciale Staten volledig gaan richten op de Alphense gemeenteraad.

Lees verder
25 september 2014

Verensubsidieregeling op initiatief SP aangepast

Het tv-programma Kanniewaarzijn had vorige week een item over de bijna letterlijk in het water gevallen subsidie voor het pontje de Veerkracht bij Moordrecht. Om herhaling te voorkomen, heeft de provincie de subsidieregeling op initiatief van de SP inmiddels aangepast.

Lees verder

Pagina's

U bent hier