h

Nieuws uit 2016

13 januari 2016

Groen licht voor reizigerstunnel met lift en hellingbaan op station Gorinchem

Foto: Lies van Aelst

Provinciale Staten zullen op 3 februari instemmen met een bijdrage van een half miljoen euro voor verbetering van de toegankelijkheid van het station in Gorinchem. De SP is opgelucht dat hiermee een lange, bureaucratische procedure nu eindelijk is afgerond. De partij voerde lokaal actie en vroeg in 2011 en eind 2015 ook al aandacht voor de aanhoudend slechte situatie voor minder-validen en mensen met grote koffers, fietsen en kinderwagens op station Gorinchem. 

Lees verder
8 januari 2016

Westland komt snel met plan van aanpak resterende asbestproblemen

Foto: SP

De Statencommissie Verkeer en Milieu bespreekt op 13 januari het juridische advies aan de provincie over het optreden van de gemeente Westland na de asbestbrand in Wateringen begin vorig jaar. De SP stelde schriftelijke vragen na berichten hierover in de media. De gemeente Westland heeft al toegezegd op 12 januari met een plan van aanpak voor de resterende asbestproblemen te komen.

Lees verder
6 januari 2016

Duivenvoordecorridor geen financiële melkkoe voor gemeenten

Foto: MBZH

Een open en groen gebied, met maximaal 15% bebouwing, waaronder zeker ook goed betaalbare woningen. Een gebied dat ook goed toegankelijk is voor recreatie en een groene, open verbinding vormt tussen de kust en het Groene Hart. Dat zijn de afspraken die zijn gemaakt over de Duivenvoorde-corridor tussen Leidschendam-Voorburg en Voorschoten.

Lees verder
5 januari 2016

Tevreden over aanscherping subsidiebeleid landgoederen

Foto: Bart Vermeulen / restauratie buitenplaats Berbice te Voorschoten

Openbare toegankelijkheid gaat zwaarder meewegen bij het verlenen van provinciale subsidie voor onder andere restauratie van gebouwen op landgoederen.
De SP-Statenfractie is tevreden over deze wijziging.
Begin 2015 riep Statenlid Bart Vermeulen het provinciebestuur op om te werken aan het vergroten van het aantal voor het publiek opengestelde gebouwen op landgoederen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier