h

Nieuws uit 2016

26 april 2016

Aandacht voor lage inkomens in provinciaal fietsplan

Foto: MBZH

Voor sommigen moeilijk voor te stellen, voor anderen bittere realiteit: anno 2016 kan niet iedereen zich een fiets –inclusief onderhoud– veroorloven. De SP stelde daarom tijdens de behandeling van het provinciaal fietsplan voor om fietsrecreatie in het mooie Zuid-Hollandse landschap voor iedereen bereikbaar te maken, bijvoorbeeld via een vorm van een ‘witte fietsenplan’. Vervoersgedeputeerde Floor Vermeulen zegde toe hierover met gemeenten in gesprek te gaan.

Lees verder
24 april 2016

RIVM-steekproef versneld uitgevoerd

Foto: MBZH

Het RIVM start nog voor de zomer met onderzoek naar PFOA-waarden (C8) in het bloed van omwonenden van DuPont, nu Chemours. Dit onderzoek wordt uiterlijk volgend voorjaar afgerond. Hiermee is de eerder voorziene onderzoeksduur met de helft bekort. Het onafhankelijke, wetenschappelijke onderzoek krijgt de vorm van een gerichte, representatieve steekproef. Hierna wordt gekeken of verder onderzoek nodig is.

Lees verder
22 april 2016

Fractie feliciteert Young&United: jeugdloon vanaf 21 jaar afgeschaft

Foto: SP

Voor de SP was het allang duidelijk: van het jeugdloon –voor 18-jarigen 693 euro bruto per maand– valt niet rond te komen. De acties van FNV Young & United hebben nu ook het kabinet wakker geschud. De leeftijdsgrens van het jeugdloon gaat omlaag naar van 23 naar 21 jaar. Ook 18, 19 en 20-jarigen krijgen recht op meer loon. Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘We zijn er ook in Zuid-Holland nog niet, maar dit is zeker een mooie, historische stap’.

Lees verder
16 april 2016

Opening historische Rampjaarroute Oude Hollandse Waterlinie

Foto: MBZH

1672 staat bekend als Rampjaar in de Nederlandse  geschiedenis. De republiek was ‘redeloos, radeloos en reddeloos’, zo luidt het gezegde. Niet voor niets: het leed en de enorme kosten van de Frans-Nederlandse oorlog brachten het land op de rand van de afgrond. Een 42-kilometer lange wandel-, fiets- en vaarroute door het Groene Hart houdt deze geschiedenis levend. SP-gedeputeerde Rik Janssen onthulde woensdag in Nieuwkoop een van de nieuwe informatieborden.

Lees verder
15 april 2016

Beter loon voor jongeren stap dichterbij

Foto: DS

Bruto 693,70 per maand voor 40 uur werken per week is ook voor een 18-jarige veel te weinig. De SP wil daarom dat ook 18-23-jarigen bij bedrijven die opdrachten voor de provincie doen, minimaal het wettelijk minimumloon gaan verdienen. Het provinciebestuur onderzoekt nu of dit geregeld kan worden via de Aanbestedingswet en maakt een schatting van de mogelijke kosten. Hopelijk valt er nog voor de zomer een positief besluit.

Lees verder
13 april 2016

SP en D66 blijven strijden voor groene Duivenvoordecorridor

Foto: MBZH

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 6 april stelde de SP samen met D66 en Groen Links een rondvraag over de nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen voor de Duivenvoorde- corridor bij Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Daarin lijkt het maximale bebouwingspercentage van vijftien procent te worden losgelaten. Als ze niet voldoen aan de afspraken, kan de provincie deze plannen tegenhouden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier