h

Nieuws uit 2016

9 juni 2016

Betere controle luchtkwaliteit

Foto: MBZH

De Hoeksche Waard heeft er sinds vorige week een nieuw meetpunt voor luchtkwaliteit bij. Samen met onder anderen zijn Noord-Brabantse SP-collega Johan van den Hout opende gedeputeerde Rik Janssen een nieuw luchtmeetstation bij Strijensas (gemeente Strijen). Dit gebied is kwetsbaar bij calamiteiten rond de Moerdijk. Daarnaast kan het verbod op varend ontgassen van benzeen nu beter worden gehandhaafd.

Lees verder
3 juni 2016

Nieuw verenfonds van start

Foto: SP

De provincie Zuid-Holland gaat via een nieuw verenfonds zelf leningen verstrekken om veerdiensten voor forenzen en scholieren in de vaart te houden. Hiervoor wordt geen aparte rechtspersoon opgericht. Een extern beheerd fonds brengt namelijk naar verhouding hoge kosten met zich mee. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is als initiatiefneemster van het nieuwe verenfonds blij met deze besparing. Hierdoor blijft er meer geld over voor het echte doel: behoud én verduurzaming van veerdiensten.

Lees verder
1 juni 2016

Gedeputeerde bedankt vrijwilligers

Foto: B. Kap

SP-gedeputeerde Rik Janssen opende op 18 mei de nieuwe Natuur- en bunkerwandeling bij de gerestaureerde Seeburgbunker in Oostvoorne. Hij zette vooral de vele vrijwilligers in het zonnetje. Zonder hen was het vele werk aan de bunkers en de wandelroute nooit tot stand gekomen. De Seeburgbunker is onderdeel van een veel groter complex: een 97 bunkers tellende radarstelling  ten zuiden van het voormalige vliegveld Oostvoorne. Het betonnen bunkercomplex is nu omgeven door natuur.

Lees verder
30 mei 2016

Meer dynamiek in Zuidwestelijke Delta

Foto: SP

SP-Statenlid Luiza Soares bezocht vorige week verschillende natuurgebieden in de Zuidwestelijke Delta: bij het Haringvliet, de Grevelingen, het Volkerak, de slikken van Flakkee en in de duinrand van Goeree. Ze is enthousiast  over het komende Kierbesluit en andere projecten om door meer getijdenwerking meer dynamiek in de natuur te brengen. Ook zag ze goede voorbeelden van hoe aangelegde natuur de soortenrijkdom (=biodiversiteit) serieus kan verbeteren. Voldoende biodiversiteit is van levensbelang voor de mens.

Lees verder
26 mei 2016

Meer monumenten opengesteld

Foto: SP

Op initatief van de SP weegt toegankelijkheid tegenwoordig zwaarder mee bij subsidieverlening voor de restauratie van landgoederen. Dit aangescherpte beleid lijkt vruchten af te werpen. Bij de tweede Dag van het Kasteel op tweede Pinksterdag waren er dit jaar achttien landgoederen te bezichtigen, vier meer dan vorig jaar. De stijging van het aantal bezoekers was nog veel groter: van 7.000 vorig jaar naar 15.000. SP-gedeputeerde Rik Janssen opende de dag op Kasteel Duivenvoorde.

Lees verder
19 mei 2016

Veel belangstelling voor molenviergang Aarlanderveen op Nationale Molendag

Foto: MBZH

De molenviergang in Aarlanderveen is uniek in de wereld. De vier historische molens –de ondermolen, middenmolen, bovenmolen en de Putmolen– zijn de enige die nog meestal  op eigen windkracht een grote polder bemalen (=het overtollige water afvoeren). De molenviergang Aarlanderveen trok op de Nationale Molendag van afgelopen zaterdag ruim driehonderd bezoekers. Erfgoedgedeputeerde Rik Janssen van de SP gaf op de Putmolen het startsein voor de Nationale Molendag 2016 in Zuid-Holland.

Lees verder

Pagina's

U bent hier