h

Nieuws uit 2016

28 september 2016

Meerderheid voor ottermaatregelen Nieuwkoopse Plassen

Foto: MBZH

De levensreddende faunapassages voor otters en andere dieren bij de Nieuwkoopse Plassen gaan er komen. Nadat zich vandaag een meerderheid aftekende in de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling, zegde provinciebestuurder Weber toe de benodigde 300.000 euro te reserveren in de begroting voor 2017. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is blij: ‘Dit doet recht aan de afspraken met Natuurmonumenten en de inzet van inwoners zelf, onder meer via crowdfunding’.

Lees verder
27 september 2016

Groot draagvlak voor landelijke asbestaanpak

Foto: DS

Op verzoek van de Staten gaat SP-gedeputeerde Rik Janssen opnieuw bij Staatssecretaris Dijksma pleiten voor een landelijke asbestaanpak. Bijna alle partijen in Provinciale staan inmiddels achter het SP-plan voor een landelijk fonds om de –vaak hoge!– saneringskosten voor te schieten. Fractievoorzitter Lies van Aelst hoopt dat de staatssecretaris deze keer wel luistert. Ondanks de enorme (financiële) problemen voor veel mensen, legde ze de oproep tot nu toe naast zich neer.

Lees verder
23 september 2016

Broze beloftes en onderschatte risico's in uitbreidingsplannen R'dam Airport

Foto: MBZH

Slecht onderbouwde banenbeloftes en te weinig aandacht voor negatieve gezondheidseffecten en woningwaarde- vermindering. Dat is in het kort de kritiek die onderzoekers van de Technische Universiteit Delft deze zomer uitten op de uitbreidingsplannen van Rottterdam Airport. SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling heeft naar aanleiding van het rapport vragen gesteld. Ook de SP-Statenfractie in Zuid-Holland is kritisch over mogelijke uitbreiding.

Lees verder
21 september 2016

Steun voor einde aan overstapellende op Dordt

Foto: MBZH

Ongemak, vertraging, extra kosten: het extra in- en uitchecken bij de overstap van Arriva naar de NS op station Dordrecht is fractievoorzitter Lies van Aelst al jaren een doorn in het oog. Ze is dan ook blij met de steun van de VVD in de Drechtsteden. VVD-raadslid Maarten Burggraaf deed onlangs in vragen aan het Drechtstedenbestuur een oproep om een einde te maken aan het dubbel in- en uitchecken op Dordt.

Lees verder
19 september 2016

Regionale afspraken voor behoud open kustlandschap

Foto: SP

Samen met natuurorganisaties en lokale SP-afdelingen bezocht fractievoorzitter Lies van Aelst deze zomer de Zuid-Hollandse kust bij Hoek van Holland en het gebied tussen Kijkduin en Monster. De bezoeken gaven een goed beeld van bestaande bebouwing en geplande locaties. Om de kust te beschermen, steunt de SP het plan om het strand toe te voegen aan het Nationaal Natuurwerk Nederland. Daarnaast kunnen aanvullende regionale afspraken met kustgemeenten nodig zijn.

Lees verder
16 september 2016

Samen voor een groene Duivenvoordecorridor

Foto: MBZH

De SP-fracties van de gemeente Voorschoten en de provincie Zuid-Holland brachten op woensdag 16 september een gezamenlijk werkbezoek aan de Duivenvoordecorridor bij Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Beide SP-fracties blijven zich inzetten om het gebied zo groen mogelijk te houden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier