h

Nieuws uit 2016

24 augustus 2016

Onderzoek alternatieve locaties containeroverslag Sluiseiland

Foto: SP

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst bracht woensdag 17 augustus een werkbezoek aan het Goudse Sluiseiland. Op verzoek van Goudse ondernemers onderzoekt de provincie of hier een containeroverslaghaven mogelijk is. De SP-fractie in Provinciale Staten wil dat ook naar andere locaties in de regio wordt gekeken. Het Sluiseiland lijkt minder geschikt omdat dit een van de weinige stukken groen in de wijk is en vanwege geluidsoverlast.

Lees verder
23 augustus 2016

Werkbezoek Natuurmonumenten Nieuwkoopse Plassen

Foto: SP

De terugkeer van verdwenen planten- en dierensoorten  –met als hoogtepunt uiteraard de otter, de mensenschuwe aanvoerder van de voedselketen–  laat zien dat de investeringen in de natuur bij de Nieuwkoopse Plassen echt lonen. Voor de SP staat dus als een paal boven water dat de in juni ‘weggestemde’ faunapassages –waarmee onder andere otters veilig drukke provinciale wegen kunnen oversteken– er toch echt moeten komen. Dit concludeert  SP-fractievoorzitter Lies van Aelst na haar bezoek aan Natuurmonumenten in Nieuwkoop.

Lees verder
25 juli 2016

SP vraagt vraagt aandacht voor nieuwe ophef rond Chemours

Foto: DS

De SP Statenfractie is verontrust over het opnieuw gebruiken van gevaarlijke stoffen bij Chemours (voormalig DuPont).
SP fractievoorzitter Lies van Aelst stelde, naar aanleiding van berichten in de media, vragen aan het provinciebestuur. “Het is uitermate zorgwekkend dat er wederom giftige stoffen lijken te worden gebruikt bij het bedrijf. Ik wil van het provinciebestuur weten of de provincie hiertegen kan optreden. Als dat niet zo is, wil ik weten of wij wel de juiste bevoegdheden hebben.”

Lees verder
19 juli 2016

Leven langs de Limes

Foto: MBZH

‘Limes’ is Latijn voor grens. ‘De Limes’ van het toenmalige Romeinse Rijk  liep vanaf de Noordzee, dwars door het huidige Zuid-Holland, via de Rijn en de Donau naar de Zwarte Zee. In het huidige Zwammerdam stond vlakbij de oever van de Rijn een Romeins fort: castellum Nigrum Pullum. SP-gedeputeerde Rik Janssen opende op 6 juli de tentoonstelling ‘Leven langs de Limes-Zwammerdam’ in het Archeologiehuis in Alphen aan den Rijn.

Lees verder
12 juli 2016

Subsidie publieksbereik archeologie

Foto: MBZH

In januari dit jaar maakten Provinciale Staten extra geld vrij voor meer publieksbereik van archeologie. De SP vindt het belangrijk om historische (bodem-) vondsten niet alleen op te slaan in depots, maar ze ook echt aan de mensen te laten zien. Op deze manier wordt waardevol erfgoed echt doorgegeven aan volgende generaties. Onder meer musea, gemeenten, universiteiten en vrijwilligersorganisaties die hier een goed idee voor hebben, kunnen hiervoor subsidie krijgen.

Lees verder
8 juli 2016

Extra investeringen in binnenvaart

Foto: SP

SP-gedeputeerde Rik Janssen heeft met succes Europese subsidie aangevraagd voor het nieuwe binnenvaartproject CLINSH. In het kader hiervan worden vijftien schepen voorzien van innovatieve verduurzamingstechnologie. Qua CO2 is binnenvaart nu al verreweg de schoonste vervoersvorm. Dit project helpt om ook andere uitstoot  –met name stikstofoxiden en fijnstof– terug te dringen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier