h

Nieuws uit 2016

4 november 2016

Provincie stimuleert toekomstbestendige binnenvaart

Foto: PZH

Walstroom, innovatieve brandstoffen en schonere verbrandingstechnieken: via het CLINSH-project stimuleert de provincie Zuid-Holland nog schonere binnenvaart, die duurzaam de concurrentie met andere vervoersvormen aan kan. Het CLINSH-project gaat zowel binnenvaartondernemers als overheden voorzien van belangrijke informatie over de effectiviteit en de kosten-batenverhoudingen van de verschillende verduurzamingsmaatregelen.

Lees verder
25 oktober 2016

Het Vlaardings voedselbos groeit door!

Foto: SP

Ruim een jaar na de opening in juni 2015 bezochten SP-Statenlid Luiza Soares, wethouder Arnout Hoekstra en raadslid Jolanda Löke afgelopen woensdag opnieuw het Vlaardingse voedselbos. Er was veel te zien en te proeven. De SP is enthousiast. Zeker nu op veel scholen de schooltuintjes en de natuureducatie helaas zijn wegbezuinigd, bieden voedselbossen kinderen unieke kansen om in contact te komen met voedsel en de natuur.

Lees verder
21 oktober 2016

'Dunne' buslijnen mogen niet onterecht verdwijnen

Foto: MBZH

In Zuid-Holland rijden verschillende kleinere (buurt-) bussen rond zonder werkende OV-chippaal. Passagiers van deze busjes tellen niet mee bij de registratie van reizigersaantallen, wat een vertekend beeld geeft van het gebruik van deze lijnen. Vermeend ‘gebrek aan reizigers’ kan zelfs de aanleiding zijn dat dit soort ‘dunne lijnen’ uiteindelijk worden geschrapt. Geen goede zaak, vindt de SP.

Lees verder
18 oktober 2016

Interview met Lies van Aelst op Omroep Vlaardingen

Foto: SP

Op Omroep Vlaardingen geeft fractievoorzitter Lies van Aelst een toelichting op het nieuws dat de provincie het veer Maassluis-Rozenburg opnieuw voor langere tijd –vijftien jaar– gaat aanbesteden. Van Aelst zet zich al acht jaar in voor behoud van het veer als autoveer. Ze is dan ook erg blij met het positieve resultaat. Niet alleen voor de veiligheid in het gebied en voor het autoverkeer, maar ook voor fietsers en landbouwverkeer. 

Lees verder
13 oktober 2016

Succes SP: geen kaalslag veer Rozenburg-Maassluis

Foto: SP

Het veer Rozenburg-Maassluis is niet alleen onmisbaar voor de veiligheid bij calamiteiten. Ook na de komst van de Blankenburgtunnel –in 2023 of 2024– blijft het veer voor velen de snelse route naar werk of school. Op aandringen van de SP gaat de provincie het veer daarom opnieuw voor lange tijd –vijftien jaar– aanbesteden. Belangrijke eis daarbij is dat ook na 2023/2024 een volwaardig autoveer behouden blijft. Van de regio wordt een financiële bijdrage verwacht.

Lees verder
5 oktober 2016

Vragen over (landelijke) registratie verkeersongevallen

Foto: MBZH

Het opzetten van een goede landelijke registratie van verkeersongevallen –waarin privacy gewaarborgd is!– kan helpen om de oorzaken ervan beter in kaart te krijgen en vervolgens aan te pakken. SP-Statenlid Hans Slooter wil daarom van het provinciebestuur weten of hier samen met andere provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu al aan wordt gewerkt en of Zuid-Holland zo nodig bereid is het voortouw te nemen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier