h

Nieuws uit 2016

21 maart 2016

Opening archeologisch en bouwhistorisch depot in Vlaardingen

Foto: SP

In het hart van Vlaardingen, boven de bibliotheek bevindt zich het archeologisch en bouwhistorisch depot. SP Gedeputeerde Rik Janssen opende onlangs het, voor publiek toegankelijke, depot. Dit deed hij samen met kinderen van de Jenaplanschool in Vlaardingen. Burgemeester Blase en wethouder Versluijs van de gemeente waren ook aanwezig bij de opening.

Lees verder
18 maart 2016

SP, D66, CDA en VVD willen duidelijkheid over veiligheid spoor

Foto: DS

De fracties van SP, D66, VVD en CDA willen van het provinciebestuur weten of in Zuid-Holland treinen van het type Stadler GTW of vergelijkbare modellen rijden of gaan rijden. Met deze treinen gebeurden in korte tijd  verschillende zeer ernstige ongelukken. Het provinciebestuur is concessieverlener voor twee Zuid-Hollandse treintrajecten: de MerwedeLingeLijn en de lijn Gouda-Alphen aan den Rijn.  

Lees verder
18 maart 2016

Aandacht voor landschap en cultuurhistorie in afwerking Rijnlandroute

Foto: SP / Provincie Zuid-Holland - Rijnlandroute in beeld

Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen is de inpassing van de Rijnlandroute sterk verbeterd, ook in cultuurhistorisch en landschappelijk opzicht. Zo komt er geen bypass door de Oostvlietpolder en blijft de molen Zelden van Passe gespaard. Vervoersgedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) zal aandacht voor het waardevolle landschap en de cultuurhistorie meenemen in de afwerking van de weg, zo zegde hij vorige week toe aan de SP.

Lees verder
16 maart 2016

Otters krijgen eindelijk veilige oversteek

Foto: DS

De provincie start zo snel mogelijk met de aanleg van otterpassages bij de Nieuwkoopse Plassen. Het gaat om drie faunabuizen en uitstapplaatsen in de Oude Rijn. De SP is blij met deze toezegging. Fractievoorzitter Lies van Aelst vroeg in maart 2014 al om deze maatregelen.

Lees verder
15 maart 2016

Broedseizoen weidevogels respecteren

Foto: DS

De SP wil dat er meer rekening wordt gehouden met het broedseizoen van weidevogels bij het verlenen van jachtontheffingen. Dit stelt fractievoorzitter Lies van Aelst in schriftelijke vragen over de verleende ontheffing voor onbeperkte jacht op grauwe ganzen en kolganzen tot in het vroege voorjaar. De weidevogelstand in Zuid-Holland staat sterk onder druk. Dit maakt een rustig broedseizoen extra belangrijk.

Lees verder
10 maart 2016

Forse uitbreiding Rotterdam Airport in strijd met provinciale afspraken

Foto: SP

Rotterdam Aiport kan alleen uitbreiden binnen de huidige milieu- en geluidsruimte. Dit staat duidelijk in het huidige Zuid-Hollandse coalitieakkoord. Het provinciebestuur moet zich hiervoor dus sterk maken in de regio, bij de luchthaven en bij de minister. Dit stelt SP-fractievoorzitter Lies van Aelst naar aanleiding van uitspraken van de nieuwe directeur van de luchthaven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier